טופס נוהל יועצים – יועץ BI להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס נוהל יועצים - יועץ BI. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס נוהל יועצים – יועץ BI להדפסה

מה זה טופס נוהל יועצים - יועץ BI?

שם הטופס: טופס מועצה אזורית גולן - GIS - נוהל יועצים-יועץ BI

תכלית הטופס:
הטופס מתייחס לקריטריונים ולהליכים הנדרשים להצטרפות של יועצים בתחום ייעוץ BI (Business Intelligence) למאגר היועצים של מועצה אזורית גולן. המאגר מסתמך על תהליך ברישום והכללת היועצים בהתאם לתנאים הפרטיים שצוינו בהזמנה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. הודעת הזמנה להגיש הצעה להצטרפות למאגר היועצים.
2. ההגדרה של התאגידים העירוניים המשתתפים: החברה הכלכלית ליישובי הגולן בע"מ וקולחי גולן בע"מ.
3. התנאים להכללה במאגר לפי סוג השירות/הייעוץ, המפורטים במסמכי ההזמנה.
4. אופציות לקבלת מסמכי הבקשה והתקשורת הנוגעת.
5. תהליך ההגשה והמילוי של הבקשה, כולל התיאור של המסמכים והאישורים הנדרשים.
6. תוקף ההגשה הראשון: עד ליום ראשון, י"ט באב תש"פ, 2020, בשעה 12:00.
7. אפשרות להגשת בקשה להצטרף למאגר היועצים לאורך כל הזמן, על פי ההנחיות הנמסרות.
8. אפשרות להקים מאגר נפרד לפי פרויקטים או תחומים ספציפיים.
9. הכללה במאגר כאינה מחייבת את המועצה להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר.

סיכום:
הטופס הנ"ל, בשם "טופס מועצה אזורית גולן - GIS - נוהל יועצים-יועץ BI", מתאר את ההליכים והתנאים להצטרפות של יועצים בתחום ייעוץ Business Intelligence למאגר היועצים של מועצה אזורית גולן. הטופס מסביר את השלבים הנדרשים למילוי הבקשה, התיאור של התהליך, המסמכים הנדרשים והזמנות השירותים. המאגר מאפשר לתאגידים עירוניים לצרף יועצים בתחום BI למטרת שיתוף ידע וייעוץ.

טופס נוהל יועצים - יועץ BI חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס נוהל יועצים - יועץ BI מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס נוהל יועצים - יועץ BI הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס נוהל יועצים - יועץ BI להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מועצה אזורית גולן
הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 16/8( להלן: "הנוהל"(, מועצה אזורית גולן והתאגידים
העירוניים: החברה הכלכלית ליישובי הגולן בע"מ וקולחי גולן בע"מ )להלן יחד: "המועצה"(,
מזמינה נותני שירות/יועצים המעוניינים להיכלל ברשימת היועצים שלה )להלן: "מאגר
היועצים"(, להגיש בקשה לצרפם למאגר בתחום, יועץ BI.
התנאים להכללה במאגר לפי סוג השירות/הייעוץ מפורטים במסמכי ההזמנה.
את מסמכי הבקשה להיכלל במאגר ניתן לקבל, ללא תמורה, באתר האינטרנט של המועצה,
. http://m.e.golan.org.il :בכתובת
פניה זו אינה מהווה מכרז, ובהתאם דיני המכרזים לא יחולו עליה.
בקשה חסרה ו/או בקשה שלא מולאה כראוי עלולה להיפסל.
כדי להיכלל בסבב הראשון והבסיסי של הקמת המאגר, יש להגיש את הבקשה על גבי מסמכי
הבקשה, בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים לה במסירה באמצעות דואר אלקטרוני
כקובץ PDF לכתובת il.org.megolan@etir עד ליום ראשון, י"ט באב תש"פ, 2020.8.9 ,בשעה
.12:00
כל עוד לא תחליט המועצה אחרת, פנייה זו אינה מוגבלת בזמן, ובהתאם רשאי יועץ להגיש בכל
עת בקשה להצטרף למאגר היועצים על-פי פניה זו. עם זאת, המועצה לא תהיה חייבת לקיים דיון
בסמוך לקבלת הצעה שלא תוגש בתוך לוח הזמנים המפורט לעיל, ודיון בבקשה כזו יכול להתעכב
עד לריכוז מספר מספק של הצעות, הכל לפי שיקול דעתה של המועצה.
הזמנת השירותים תעשה על ידי המועצה על-פי צרכיה מעת לעת, ואין בהזמנה זו וברישום במאגר
כדי לגרוע מסמכותה או משיקול דעתה של המועצה או של כל תאגיד עירוני לפי הנוהל.
בכל עת יהיה כל תאגיד עירוני רשאי לנקוט בהליך להקמת מאגר נפרד.
למען הסר ספק, יובהר, כי המועצה רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים
בכל דרך המותרת על פי הדין ואין בהכללת היועצים במאגר כדי לחייב את המועצה להתקשר עם
מי מקרב הנכללים במאגר או מקרב מגישי ההצעות במסגרתו.
בכבוד רב,
חיים רוקח
ראש המועצה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס נוהל יועצים - יועץ BI?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס נוהל יועצים – יועץ BI, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס נוהל יועצים – יועץ BI. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס נוהל יועצים – יועץ BI.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס נוהל יועצים - יועץ BI

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » עיריות » עיריות בגולן והגליל » מועצה אזורית גולן » GIS » טופס נוהל יועצים – יועץ BI

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס נוהל יועצים - יועץ BI להורדה

דילוג לתוכן