טופס נוסח הודעה על זכות קיזוז – הודעת נושים לממונה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס נוסח הודעה על זכות קיזוז - הודעת נושים לממונה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס נוסח הודעה על זכות קיזוז – הודעת נושים לממונה להדפסה

מה זה טופס נוסח הודעה על זכות קיזוז - הודעת נושים לממונה?

שם הטופס: טופס הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי - נוסח הודעה על זכות קיזוז

תכנית הטופס: הטופס משמש להודעה והצהרה על זכות קיזוז בהקשר של הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, על פי סעיפים 255-256 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

תכלית הטופס: הטופס מיועד להפרטת פרטי הנושה והנושא המייצג על מנת להודיע על זכות הקיזוז הנמצאת לו לפי החוק ולספק את הפרטים הדרושים לכך.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי החייב (נושה):
- שם החייב
- מספר תעודת זהות או ח.פ
- כתובת
- טלפון
- כתובת דואר אלקטרוני
- פרטי המייצג (שם, טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני של המייצג)

2. הצהרה על זכות הקיזוז:
- פרטי החוב של החייב לנושה (סכום ותיאור החוב)
- פרטי החוב של הנושה לחייב (סכום ותיאור החוב)
- פרטי הקיזוז (סכום ותיאור הקיזוז)
- פרטי העיבוד הנדרש על מנת לבסס את הקיזוז
- הערות נוספות

סיכום: הטופס "הודעת נושים לממונה: הודעה על זכות קיזוז" מיועד להפרטת המידע הנדרש להגישה לממונה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. הטופס מכיל פרטים של החייב (נושה) והנושא (המייצג), פרטי החובות הנישאות ביניהם והצהרה על זכות הקיזוז המבוססת על סעיפים מסוימים בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. הטופס מכיל פרטי החובות והקיזוז ודורש הוכחות נוספות על מנת לבסס את זכות הקיזוז.

צילום מסך טופס נוסח הודעה על זכות קיזוז - הודעת נושים לממונה טופס מקוון

טופס נוסח הודעה על זכות קיזוז - הודעת נושים לממונה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס נוסח הודעה על זכות קיזוז - הודעת נושים לממונה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס נוסח הודעה על זכות קיזוז - הודעת נושים לממונה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

הודעה על זכות קיזוז
לפי סעיפים 255-256 לחוק חדלות פירעון ושיקום
כלכלי, התשע"ח-2018"( החוק"(
מספר תיק בית משפט:_____________________
מספר תיק אצל הממונה/רשם ההוצאה לפועל:________________________
פרטי החייב )יחיד/תאגיד(
שם החייב:_________________ מספר תעודת זהות/ח.פ_______________
פרטי הנושה )יחיד/תאגיד( המגיש את הודעת הקיזוז
שם הנושה:_______________ מספר תעודת זהות/ח.פ_________________
כתובת:______________________ טלפון:________________________
כתובת דואר אלקטרוני: ______________________
שם המייצג: ___________________טלפון המייצג:________________________
כתובת המייצג:______________________________________________
כתובת דואר אלקטרוני של המייצג:______________________________
הריני להודיע לנאמן כי אני נושה בעל זכות קיזוז / כי ביצעתי קיזוז, כמפורט להלן:
1 .להלן פרטי החוב של החייב כלפיי )הנושה( –
ביום _______ )מועד מתן הצו לפתיחת הליכים(, החייב היה חייב לי )ועודנו חייב לי(
סך כולל של _______ ₪ )ובמילים _____________________________________ ₪(.
חוב זה נוצר ביום _________________.
להלן פירוט רכיבי החוב )קרן/הפרשי הצמדה/ריבית( ____________________________
_________________________________________________________________
החוב נוצר בגין______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________הערות ____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2 .להלן פרטי החוב שלי )הנושה( כלפי החייב -
ביום _______ )מועד מתן הצו לפתיחת הליכים(, הייתי חייב לחייב )ועודני חייב לו(
סך של _______ ₪ )ובמילים __________________________________________
.)₪
חוב זה נוצר ביום _________________.
להלן פירוט רכיבי החוב )קרן/הפרשי הצמדה/ריבית( ____________________________
_________________________________________________________________
החוב נוצר בגין_______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
הערות ____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3 .זכות הקיזוז קמה לי לפי סעיף 255(1 /)255(2 /)255(3 )לחוק והיא מבוססת על העובדות
הבאות:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4( .ככל שבוצע קיזוז( להלן פרטי הקיזוז שביצעתי בקשר לחובות המפורטים לעיל –
ביצעתי קיזוז בסך של _____________ ₪ )ובמילים ________________________ ₪(
ביום ________________________.
הערות ____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 צירפתי להודעה זו אסמכתאות שיש בהן כדי לבסס את החובות ואת זכות הקיזוז וכן תצהיר
המאמת את העובדות המפורטות בהודעה זו.
_______________________ __________________________
שם וחתימה תאריך

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס נוסח הודעה על זכות קיזוז - הודעת נושים לממונה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס נוסח הודעה על זכות קיזוז – הודעת נושים לממונה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס נוסח הודעה על זכות קיזוז – הודעת נושים לממונה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס נוסח הודעה על זכות קיזוז – הודעת נושים לממונה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס נוסח הודעה על זכות קיזוז - הודעת נושים לממונה

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי » טופס נוסח הודעה על זכות קיזוז – הודעת נושים לממונה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס נוסח הודעה על זכות קיזוז - הודעת נושים לממונה להורדה

דילוג לתוכן