טופס נספח ג' – הצהרת עמית מבקש – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס נספח ג' - הצהרת עמית מבקש – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס נספח ג' – הצהרת עמית מבקש – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה להדפסה

מה זה טופס נספח ג' - הצהרת עמית מבקש – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה?

שם הטופס: טופס ביטוח הכשרה - חיסכון פנסיוני - נספח ג' - הצהרת עמית מבקש – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה.

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה על פי הוראות מס הכנסה, ולפטור מניכוי מס במקור על הכספים הנמשכים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. סכום פיצויים שמבקשים למשוך: _______________ ש"ח.
2. סכום תגמולים לקצבה שמבקשים למשוך: _______________ ש"ח.
3. פרטים אישיים: שם מלא, תעודת זהות, חתימה, ותאריך.

פרטים נוספים מבוססים על ההצהרה:
- המבקש הוא תושב ישראל.
- המבקש מציין את ההכנסות החייבות במס לשנת המס הנוכחית.
- המבקש מציין את ההכנסות מכלל המקורות שמצטיינות במס בשנת המס הנוכחית, כולל הכנסות צפויות.
- המבקש מציין את מקור הכספים (בהפקדות מעסיק לקופת גמל) ושהם מתייחסים לתקופות עבודה שהסתיימו בשנת המס הקודמת לשנת המס הנוכחית.
- המבקש מציין שזו הבקשה היחידה שהוגשה בשנת המס הנוכחית למשיכת תגמולים לקצבה ו/או כספי פיצויים מקופת גמל ו/או חברת ביטוח ו/או קרן פנסיה.
- המבקש מציין שלא קיבל אישור מפקיד המס לניכוי מס במקור למשיכת כספי הפיצויים ו/או התגמולים לקצבה.
- המבקש מודע על הסמכות של פקיד המס לדרוש ממנו דוח על הכנסותיו.

טופס זה נקרא "טופס ביטוח הכשרה - חיסכון פנסיוני - נספח ג' - הצהרת עמית מבקש – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה" ומשמש לבקשת משיכת כספי פיצויים ותגמולים לקצבה במידה ויש פטור מניכוי מס במקור על הכספים הנמשכים.

טופס נספח ג' - הצהרת עמית מבקש – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס נספח ג' - הצהרת עמית מבקש – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס נספח ג' - הצהרת עמית מבקש – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס נספח ג' - הצהרת עמית מבקש – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

www.hcsra.co.il ן* 3453 ן 03-7960000 ן 5811801 חולון 1877 .ד.ת, 6 המלאכה
הצהרת עמית/מבקש – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה נספח ג'
בהתאם להוראות מס הכנסה בדבר פטור מניכוי מס במקור, אני מבקש/ת למשוך כספי פיצויים בסך _______________
וכן למשוך כספי תגמולים לקצבה בסך ______________ וזאת מבלי שינוכה מס בגינם. לצורך כך אני מצהיר/ה בזאת כי:
אני תושב/ת ישראל.
הכנסותיי החייבות במס בשנת מס זו, לרבות כספי הפיצויים והתגמולים לקצבה שבכוונתי למשוך במסגרת בקשה זו, אינן
צפויות לעלות על סך של 000,45 - ₪ לגבר / 000,58 - ₪ לאישה.
להלן פירוט סך כל הכנסותיי החייבות במס, לרבות הכנסות צפויות בשנת מס זו, למעט כספי פיצויים ותגמולים לקצבה
שבכוונתי למשוך במסגרת בקשה זו:
קצבה*: ______________________________
מענקי פרישה חייבים במס: ________________
משכורת: _____________________________
עסק / משלח יד: _______________________
הכנסות מהשכרת נכס: ___________________
סה״כ: _______________________________
* אין לכלול הכנסות מקצבת זקנה ו/או ילדים ו/או נכות ו/או שאירים מהמוסד לביטוח לאומי.
מקור כספי הפיצויים והתגמולים הינו בהפקדות מעסיק לקופת גמל שנעשו בגין תקופות עבודה שהסתיימו עד לתום שנת
המס שקדמה לשנה שבה הגשתי את הבקשה למשיכת הכספים.
זוהי בקשתי היחידה שהוגשה בשנת מס זו למשיכת תגמולים לקצבה ו/או כספי פיצויים מקופת גמל ו/או חברת ביטוח
ו/או קרן פנסיה כלשהי, הרשומה על שמי. כמו כן, בשנת מס זו לא קיבלתי מפקיד השומה אישור לניכוי מס במקור למשיכת
כספי הפיצויים ו/או התגמולים לקצבה.
ידוע לי כי בהתאם להוראות מס הכנסה בכל שנת מס תותר לי רק משיכה אחת של כספי פיצויים ו/או כספי תגמולים
בפטור מניכוי מס במקור, בהתקיים כל התנאים הנדרשים בהוראות כאמור.
כל הפרטים המצוינים לעיל נכונים ומלאים. ידוע לי כי משיכת כספי פיצויים חייבת בשיעור מס שולי ומשיכת כספי
התגמולים חייבת במס בשיעור מס של %35 לפחות וכי הפטור מניכוי מס במקור ניתן לי בהתבסס על הצהרותיי בלבד ואין
בו כדי לסווג את ההכנסה מכספי הפיצויים ו/או מכספי התגמולים לקצבה כהכנסה הפטורה ממס. ידוע לי כי לפקיד השומה
נתונה הסמכות לדרוש ממני דוח על הכנסותיי.
שם מלא: ________________________________ ת"ז: ______________________________
חתימה: _______________________________ תאריך: ____________________________
קוד מסמך 3711
Dummy Text

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס נספח ג' - הצהרת עמית מבקש – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס נספח ג' – הצהרת עמית מבקש – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס נספח ג' – הצהרת עמית מבקש – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס נספח ג' – הצהרת עמית מבקש – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס נספח ג' - הצהרת עמית מבקש – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הכשרה » חיסכון פנסיוני » טופס נספח ג' – הצהרת עמית מבקש – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס נספח ג' - הצהרת עמית מבקש – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה להורדה

דילוג לתוכן