טופס נספח ג – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה (טופס 577) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס נספח ג - משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה (טופס 577). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס נספח ג – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה (טופס 577) להדפסה

מה זה טופס נספח ג - משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה (טופס 577)?

טופס 577: נספח ג - משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה

מטרת הטופס: הטופס הזה משמש לבקשת משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה, בהתאם להוראות מס הכנסה, ובמילויו מבקש המשיכה לפטור מניכוי מס במקור על הסכומים הללו.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים: שם מלא, תעודת זהות, חתימה, ותאריך.
2. הצהרת עמית/מבקש: מצהרת המבקש משיכת כספי פיצויים ותגמולים לקצבה ומציין:
- כי הוא/היא תושב/ת ישראל.
- כי ההכנסות החייבות במס בשנת המס שבה הוא/היא מבקש/ת את המשיכה לא צפויות לעלות על סכומים מסוימים.
- הפירוט של הכנסותיו החייבות במס, כולל הכנסות מהשכרת נכס, משכורת, עסק/משלח יד, ועוד.
- מקור הכספים המבוקשים למשיכה והשוקלים לפטור מניכוי מס במקור.
- הוצאות כסף מסכם ומס פרטי מקור הכספים המבוקשים למשיכה.
- אי קבלת אישור לניכוי מס במקור למשיכת הכספים.
- ציון שזו הבקשה היחידה שהוגשה לשנת המס והיא בקשה למשיכת כספי פיצויים ותגמולים לקצבה.
- הבהרה שהמידע המסופק נכון ומלא.
- מידע נוסף הנחוץ למילוי בשולי הטופס.

מעמד החתימה מראה את הסכמת המבקש לכל הנגזרות מבקשתו/מבקשו מהמשיכה למשוך את הסכומים הנדרשים מבלי שיוכנו לו ניכויי מס.

טופס נספח ג - משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה (טופס 577) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס נספח ג - משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה (טופס 577) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס נספח ג - משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה (טופס 577) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס נספח ג - משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה (טופס 577) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

כלל חברה לביטוח בע״מ
ראול ולנברג 36 | קריית עתידים, מגדל 8 ,תל אביב | מען למשלוח דואר ת.ד. 58250 תל-אביב מיקוד 6158102 | שירות לקוחות 5454 | *il.co.clal.www
1202/ 20| ת ח 3פ 3 3 7 Lגי 3גנ Lח Lח LL70 73 ג Lח נ 77 L9 3 94001 775 L 394001
כלל חברה לביטוח בע״מ
ראול ולנברג 36 | קריית עתידים, מגדל 8 ,תל אביב | מען למשלוח דואר ת.ד. 58250 תל-אביב מיקוד 6158102 | שירות לקוחות 5454 | *il.co.clal.www
ביטוח ופיננסים ביטוח ופיננסים
קוד מסמך: 1758
נספח ג'
הצהרת עמית/מבקש – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה
בהתאם להוראות מס הכנסה בדבר פטור מניכוי מס במקור, אני מבקש/ת למשוך כספי פיצויים
בסך וכן למשוך כספי תגמולים לקצבה בסך וזאת
מבלי שינוכה מס בגינם.
לצורך כך אני מצהיר/ה בזאת כי:
אני תושב/ת ישראל.
הכנסותיי החייבות במס בשנת מס זו, לרבות כספי הפיצויים שבכוונתי למשוך במסגרת בקשה זו, אינן צפויות
לעלות על סך של 000,45 ש"ח - לגבר / 000,58 ש"ח - לאישה.
להלן פירוט סך כל הכנסותיי החייבות במס, לרבות הכנסות צפויות בשנת מס זו, למעט כספי פיצויים
ותגמולים לקצבה שבכוונתי למשוך במסגרת בקשה זו:
קצבה*:
מענקי פרישה חייבים במס:
משכורת:
עסק / משלח יד:
הכנסות מהשכרת נכס:
סה"כ:
* אין לכלול הכנסות מקצבת זקנה ו/או ילדים ו/או נכות ו/או שאירים מהמוסד לביטוח לאומי.
מקור כספי הפיצויים והתגמולים הינו בהפקדות מעסיק לקופת גמל שנעשו בגין תקופות עבודה שהסתיימו
עד לתום שנת המס שקדמה לשנה שבה הגשתי את הבקשה למשיכת הכספים.
זוהי בקשתי היחידה שהוגשה בשנת מס זו למשיכת כספי תגמולים לקצבה ו/או כספי פיצויים מקופת גמל
ו/או חברת ביטוח ו/או קרן פנסיה כלשהי, הרשומה על שמי. כמו כן, בשנת מס זו לא קיבלתי מפקיד השומה
אישור לניכוי מס במקור למשיכת כספי פיצויים ו/או תגמולים לקצבה.
ידוע לי כי בהתאם להוראות מס הכנסה בכל שנת מס תותר לי רק משיכה אחת של כספי פיצויים ו/או כספי
תגמולים בפטור מניכוי מס במקור, בהתקיים כל התנאים הנדרשים בהוראות כאמור.
כל הפרטים המצוינים לעיל נכונים ומלאים. ידוע לי כי משיכת כספי פיצויים חייבת בשיעור מס שולי ומשיכת
כספי התגמולים חייבת במס בשיעור מס של %35 לפחות וכי הפטור מניכוי מס במקור ניתן לי בהתבסס
על הצהרותיי בלבד ואין בו כדי לסווג את ההכנסה מכספי הפיצויים ו/או מכספי התגמולים לקצבה כהכנסה
הפטורה ממס. ידוע לי כי לפקיד השומה נתונה הסמכות לדרוש ממני דוח על הכנסותיי.
שם מלא: תעודת זהות:
חתימה: תאריך:

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס נספח ג - משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה (טופס 577)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס נספח ג – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה (טופס 577), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס נספח ג – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה (טופס 577). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס נספח ג – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה (טופס 577).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס נספח ג - משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה (טופס 577)

פקס: 077-6383290
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד. 37070 תל אביב 6136902
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » כלל ביטוח » ביטוח מנהלים וחיסכון » טופס נספח ג – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה (טופס 577)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס נספח ג - משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה (טופס 577) להורדה

דילוג לתוכן