טופס סיום תפקיד אפוטרופוס להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס סיום תפקיד אפוטרופוס. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס סיום תפקיד אפוטרופוס להדפסה

מה זה טופס סיום תפקיד אפוטרופוס?

שם הטופס: טופס משרד המשפטים - סיום תפקיד אפוטרופוס

מטרת הטופס: הטופס מיועד למילוי פרטים על האדם שמונה לו אפוטרופוס ומצבו. הטופס מבקש פרטים על המשתנים השונים הנוגעים לאדם ולאפוטרופוס, כמו מקום מגוריו, תדירות הביקורים, פרטי מטפלים, מידע כלכלי, הליכים משפטיים, ועוד.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים על האדם שמונה לו אפוטרופוס:
- האם האדם מתגורר בביתו או במסגרת מוסדית.
- כתובת מגוריו.
2. תדירות ביקורי האדם בתקופת הדו"ח (בשבוע / בחודש).
3. פרטי בני משפחה או אחרים שמבקרים או מטפלים באדם.
4. שם ומספר טלפון של עובד סוציאלי ורופא המטפלים באדם.
5. פרטים אודות אופן האשפוז הרגיל של האדם.
6. האם ניתן לאדם אפוטרופוס על פי קוד משרד הבריאות או משרד הרווחה.
7. פרטי קופת החולים וביטוחים נוספים.
8. מידע על הליכים משפטיים אם ישנם הליכים כאלה.
9. הערות.

סיכום:
הטופס מכיל פרטים ושאלות הנוגעות לאדם שמונה לו אפוטרופוס ולסטטוס שלו, כולל פרטי מגוריו, פרטי ביקורים והטפלים בו, פרטי קופות החולים וביטוחים, פרטי תהליכים משפטיים ועוד. הטופס מסייע לארגון רשותות המשפט לערוך את הסיום של תפקיד האפוטרופוס ולאכוף את החשבונות והמידע הרלוונטי.

צילום מסך טופס סיום תפקיד אפוטרופוס טופס מקוון

טופס סיום תפקיד אפוטרופוס חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס סיום תפקיד אפוטרופוס הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס סיום תפקיד אפוטרופוס להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

פרטים על האדם שמונה לו אפוטרופוס ומצבו
1 .האדם מתגורר בביתו או במסגרת מוסדית: בית אבות / הוסטל / מעון / דיור מוגן לעצמאים )הקף בעיגול(.
כתובת מקום המגורים של האדם: ________________________________________________________
2 .בתקופת הדו"ח ביקרתי את האדם ______ פעמים בשבוע / בחודש )הקף בעיגול(.
3 .בני משפחה או אחרים המבקרים / המטפלים באדם )שם מלא וטלפון(:
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4 .שם ומספר טלפון של עובד סוציאלי ורופא המטפלים באדם:
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5 .האדם אושפז באופן קבוע / זמני בתקופת הדוח )הקף בעיגול( במועדים אלה:
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6 .האם ניתן לאדם שמונה לו אפוטרופוס קוד אשפוז )משרד הבריאות(: כן/לא )הקף בעיגול( או הועדה )קוד משרד
הרווחה(: כן/לא )הקף בעיגול(.
אם כן, סכום המימון שניתן הינו ________ ש"ח.
7 .קופת החולים של האדם: __________ ביטוח משלים: ____________ ביטוח רפואי נוסף: _________________
8 .מידע על תביעות / הליכים משפטיים )הליך משפטי אשר מתנהל והאדם הוא אחד הצדדים לו - תובע, נתבע או נאשם(:
מס' הליך בית המשפט בו מתנהל ההליך פירוט
9 .הערות:
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
הריני מצהיר בזה כי הפרטים והסכומים הנכללים בדו"ח זה הם מלאים, נכונים ומדויקים, וכי תכן הצהרתי אמת.
_______________________________________ _____________________________________
תאריך חתימת המצהירדין וחשבון כספי על ניהול נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס
ייערך ע"י רו"ח/ יועץ מס בהתאם להנחיות
בתקופה מיום _________ עד יום _________
פרטי האדם שמונה לו אפוטרופוס )"האדם"(
שם מלא: ת"ז: כתובת מלאה: ______________________________
אם האדם מתגורר באופן קבוע/ זמני )יש להקיף בעיגול( במסגרת מוסדית, פרט/י את שם וכתובת המסגרת המוסדית:
______________________________________________________________________________________
טלפון: טלפון נייד: ______________________________________
דואר אלקטרוני: __________________________________________________________________________
פרטי האפוטרופוס
שם מלא: ת"ז: כתובת מלאה: ______________________________
טלפון: טלפון נייד: ________________________________
דואר אלקטרוני: ___________________________________________________________________________
שם בעל החשבון מס' חשבון שם הבנק וכתובת אישור יתרות ליום הדו"ח
עו"ש /
ניירות ערך / חסכונות / מט"ח
/ קופת גמל
הערה: יש לצרף צילום מדפי חשבון בנק )עו"ש, מט"ח ועוד( המראים את יתרות הפתיחה והסגירה וכן את התנועה הכספית
תיאור הנכס )זכויות בנכס(
הערה: יש לצרף צילום של פוליסת הביטוח
לרכושו של אדם
הע
חי
כתובת גוש/חלקהא. ריכוז תקבולים
יש לרכז את כל התקבולים לסוגיהם, כגון: משכורות, פנסיה, קצבאות,
תקבולים ממכירת נכס האדם שמונה לו אפוטרופוס, לרבות מקרקעין,
תקבולים משכ"ד, תקבולי הכנסה מהשקעות, מתוכניות חסכון במט"ח וכל
הכנסה מכל מקור שהוא.
ב. ריכוז תשלומים
יש לרכז את כל התשלומים מכספי האדם שמונה לו אפוטרופוס לסוגיהם,
כגון: הוצאות אשפוז, כלכלה, טיפול רפואי, דמי כיס, ביגוד, שכ"ד, מיסים,
חשמל, רכישת מצרכים מיוחדים, נסיעות, שכ"ט וכיו"ב.
סוג התקבול תאריך תקבול/תקופה הסכום סוג התשלום תאריך התשלום/תקופה הסכום
סה"כ תקבולים סה"כ תשלומים
בהעדר מקום לפרוט הנדרש, נא להוסיף דף נלווה.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס סיום תפקיד אפוטרופוס?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס סיום תפקיד אפוטרופוס, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס סיום תפקיד אפוטרופוס. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס סיום תפקיד אפוטרופוס.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס סיום תפקיד אפוטרופוס

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס סיום תפקיד אפוטרופוס

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס סיום תפקיד אפוטרופוס להורדה

דילוג לתוכן