טופס סימני מסחר – הגשת בקשה לרישום סימן מסחר להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס סימני מסחר - הגשת בקשה לרישום סימן מסחר. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס סימני מסחר – הגשת בקשה לרישום סימן מסחר להדפסה

מה זה טופס סימני מסחר - הגשת בקשה לרישום סימן מסחר?

טופס: טופס משרד המשפטים - סימני מסחר - הגשת בקשה לרישום סימן מסחר/שירות

מטרת הטופס:
הטופס משמש להגשת בקשה לרישום סימן מסחר או שירות מסחרי במשרד המשפטים בירושלים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. The Mark (הסימן)
2. סימן קיבוצי (ברשימת האפשרויות)
3. Applicant details (פרטי המבקש)
- Name (שם)
- Address (כתובת)
- כתובת דואר אלקטרוני
- מספר פקס
- מספר טלפון
- סוג התאגיד (חברה פרטית/חברה ציבורית/עמותה/שותפות)
4. Appointment of a Representative (שימוש ביציג)
- שם (Name)
- כתובת (Address)
- מספר טלפון
- מספר פקס
- כתובת דואר אלקטרוני
5. Goods/Services (שירותים/סחורות)
6. Priority Date (תאריך דין הקדימה)
7. Remarks/Notices (הודעות/הערות)
8. שם המגיש תפקיד תאריך
9. מספר דפים ותוכן לנספחים

כתובת למשלוח הבקשה:
רחוב אגודת ספורט הפועל, מס' 1
הגן הטכנולוגי, בניין מס' 5
ירושלים, מיקוד 96951

פקס: 02-5651627
טלפון: 02-6467026

שים לב: הטופס דורש מילוי בשפת העברית וגם בשפת האנגלית במקומות מסוימים (שדות מסומנים ב-# ושדות מסומנים ב-).

צילום מסך טופס סימני מסחר - הגשת בקשה לרישום סימן מסחר טופס מקוון

טופס סימני מסחר - הגשת בקשה לרישום סימן מסחר חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס סימני מסחר - הגשת בקשה לרישום סימן מסחר הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס סימני מסחר - הגשת בקשה לרישום סימן מסחר להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

רחוב אגודת ספורט הפועל מס' 1 ,הגן הטכנולוגי, בניין מס' 5 ,ירושלים, מיקוד 96951
02-6467026 :פקס 02-5651627 :טלפון
1
טופס ר.ס.מ. – 1 פקודת סימני המסחר )נוסח חדש(, תשל"ב - 1972
TRADE MARKS ORDINANCE (New Version) 5732 - 1972
בקשה לרישום סימן מסחר/שירות
APPLICATION FOR REGISTRATION OF TRADE MARK/SERVICE MARK

חובה למלא את השדות המסומנים ב * .
חובה למלא בעברית ובאנגלית את השדות המסומנים # .

1. The Mark הסימן. 1 *

יש להציג את הסימן המבוקש
לרישום בתוך המסגרת
)גודל הדמות לא יעלה על גודל הרבוע(

Mark details הסימן פרטי. 2 2.

א. נא לציין אם הסימן הוא אחד מהבאים: # ב. מתבקשת הגנה לצבעים.
פרוט הצבעים )עברית(:
תלת מימדי צליל אחר )פרט( רחוב אגודת ספורט הפועל מס' 1 ,הגן הטכנולוגי, בניין מס' 5 ,ירושלים, מיקוד 96951
02-6467026 :פקס 02-5651627 :טלפון
2

Colors claimed (English):

סימן מאשר סימן קיבוצי

3. Applicant details הרישום מבקש פרטי. 3 *
# מבקש ישראלי ירשום את שמו וכתובתו בעברית ובתעתיק לועזי

Name
שם

Address
כתובת

כתובת דואר אלקטרוני
מספר פקס
מספר טלפון

*מבקשים ישראלים בלבד:
מספר זהות או מספר תאגיד רשום עבור מבקש ישראלי

סוג התאגיד )חברה פרטית/חברה ציבורית/עמותה/שותפות(

*מבקשים שאינם ישראלים:
סוג תאגיד ומדינת ההתאגדות של המבקש

)אם מתבקש רישום על שם בעלים נוספים, יש למלא את פרטיהם באופן דומה, בנספח נפרד(

רחוב אגודת ספורט הפועל מס' 1 ,הגן הטכנולוגי, בניין מס' 5 ,ירושלים, מיקוד 96951
02-6467026 :פקס 02-5651627 :טלפון
3
# 4 .מינוי נציג
)מיופה כח(
4. Appointment of a Representative
(Power of attorney)

שם Name

כתובת Address

מספר טלפון מספר פקס כתובת דואר אלקטרוני

5. Goods/Services שירותים/סחורות. 5 #
את פרוט הסחורות/שירותים יש לערוך לפי סדר סוגי הסחורות/שירותים.
ליד כל סוג יש לפרט את הסחורות/שירותים המשתייכים אליו.
סוג סחורות/שירותים- בעברית English- Services/Goods רחוב אגודת ספורט הפועל מס' 1 ,הגן הטכנולוגי, בניין מס' 5 ,ירושלים, מיקוד 96951
02-6467026 :פקס 02-5651627 :טלפון
4

)אם אין מספיק מקום לרשימת הסחורות, יש להשתמש בדף נספח נפרד להוספתם(
6. Priority Date קדימה דין תאריך. 6 #
)למילוי רק אם דין הקדימה חל ביחס לכל הסוגים הסחורות/שירותים בבקשה(

תאריך דין הקדימה
מספר דין קדימה
מדינה רחוב אגודת ספורט הפועל מס' 1 ,הגן הטכנולוגי, בניין מס' 5 ,ירושלים, מיקוד 96951
02-6467026 :פקס 02-5651627 :טלפון
5

)אם יש יותר מדין קדימה אחד או שהוא חל רק לגבי חלק מן הסחורות/שירותים יש להשתמש ב"נספח להוספת פרטי דיני
קדימה"(

7. Remarks/Notices הודעות/הערות. 7 #

.8
* שם המגיש תפקיד * תאריך
____________ ___________ ___________

9 .אם צורפו דף/י נספחים נא לפרט כאן את מספר הדפים שצורפו ואת תוכנם )למשל פרטת סחורות/ דיני קדימה(
מספר הדפים
תוכן הנספח

רחוב אגודת ספורט הפועל מס' 1 ,הגן הטכנולוגי, בניין מס' 5 ,ירושלים, מיקוד 96951
02-6467026 :פקס 02-5651627 :טלפון
6
נספח להוספת סחורות
סוג סחורות/שירותים- בעברית English- Services/Goods רחוב אגודת ספורט הפועל מס' 1 ,הגן הטכנולוגי, בניין מס' 5 ,ירושלים, מיקוד 96951
02-6467026 :פקס 02-5651627 :טלפון
7

נספח להוספת בעלים

# מבקש ישראלי ירשום את שמו וכתובתו בעברית ובתעתיק לועזי רחוב אגודת ספורט הפועל מס' 1 ,הגן הטכנולוגי, בניין מס' 5 ,ירושלים, מיקוד 96951
02-6467026 :פקס 02-5651627 :טלפון
8
Name
שם

כתובת Address

כתובת דואר אלקטרוני
מספר פקס
מספר טלפון

*מבקשים ישראלים בלבד:
מספר זהות או מספר תאגיד רשום עבור מבקש ישראלי

סוג התאגיד )חברה פרטית/חברה ציבורית/עמותה/שותפות(

*מבקשים שאינם ישראלים:
סוג תאגיד ומדינת ההתאגדות של המבקש

Name
שם

Address
כתובת

כתובת דואר אלקטרוני
מספר פקס
מספר טלפון

*מבקשים ישראלים בלבד:
מספר זהות או מספר תאגיד רשום עבור מבקש ישראלי

סוג התאגיד )חברה פרטית/חברה ציבורית/עמותה/שותפות(

*מבקשים שאינם ישראלים:

רחוב אגודת ספורט הפועל מס' 1 ,הגן הטכנולוגי, בניין מס' 5 ,ירושלים, מיקוד 96951
02-6467026 :פקס 02-5651627 :טלפון
9
סוג תאגיד ומדינת ההתאגדות של המבקש

נספח להוספת פרטי דיני קדימה
)אם דין הקדימה הוא מלא – אין צורך למלא את עמודת פירוט הסחורות(
תאריך דין הקדימה
מספר דין קדימה
מדינה

סוג
הסחורות
דין קדימה
חלקי/מלא
פירוט הסחורות/שירותים
סחורות/שירותים- בעברית English- Services/Goods
מדינה מספר דין קדימה תאריך דין הקדימה

סוג
הסחורות
דין קדימה
חלקי/מלא
פירוט הסחורות/שירותים
סחורות/שירותים- בעברית English- Services/Goods
, ירושלים, מיקוד 96951
, הגן הטכנולוגי, בניין מס' 5
רחוב אגודת ספורט הפועל מס' 1
02
-6467026 :פקס 02
טלפון: 5651627-
10

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס סימני מסחר - הגשת בקשה לרישום סימן מסחר?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס סימני מסחר – הגשת בקשה לרישום סימן מסחר, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס סימני מסחר – הגשת בקשה לרישום סימן מסחר. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס סימני מסחר – הגשת בקשה לרישום סימן מסחר.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס סימני מסחר - הגשת בקשה לרישום סימן מסחר

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס סימני מסחר – הגשת בקשה לרישום סימן מסחר

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס סימני מסחר - הגשת בקשה לרישום סימן מסחר להורדה

דילוג לתוכן