טופס עקרונות לקורסים מקוונים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס עקרונות לקורסים מקוונים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס עקרונות לקורסים מקוונים להדפסה

מה זה טופס עקרונות לקורסים מקוונים?

שם הטופס: טופס המכללה האקדמית חמדת - סגל - עקרונות לקורסים מקוונים

מטרת הטופס: הטופס מכיל עקרונות מנחים ומחייבים לקורסים מקוונים במכללה האקדמית חמדת. הטופס מתכוון לסגל המרצים ומתרגלים במטרה להבטיח את האיכות וההתקדמות האפקטיבית של הלמידה בקורסים המקוונים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. בקורס מקוון יהיו 7 יחידות הוראה בסמסטר.
2. כל יחידה תדרוש מהסטודנטיות ומהסטודנטים עבודה של כשלוש שעות (ארבע שעות אקדמיות), כולל הכנת המטלה, במידה וישנה באותה יחידה.
3. אין להסתפק במטלת סיום בלבד. חייבות להיות מטלות גם במהלך הסמסטר (אפשר מטלה קצרה ולא מורכבת בכל יחידת הוראה או מטלות ביניים אחת למספר יחידות).
4. חובה להיות בקשר עם הסטודנטיות והסטודנטים לאורך הקורס: לשלוח הודעה על פתיחת הקורס, על העלאת כל יחידה חדשה וכדומה.
5. יש להעלות לאתר סילבוס של הקורס התואם לפורמט של המכללה, ולפרט בו מרכיבי הציון ולוח הזמנים של הקורס.
6. לפחות 20% מכל קורס צריכים להיות התומכים בפיתוח למוד עצמי ברמה גבוהה.
7. בקורס מקוון אפשר לקיים עד שני מפגשים בזום, תוך תיאום עם הלומדות והלומדים.

עקרונות מנחים:
1. הסדר והארגון הם בעלי חשיבות רבה, וחשוב לספק הסברים מפורטים על התנהלות הקורס.
2. קביעות בזמני העלאת השיעורים, בטווחי הזמן להגשת המטלות, ובמבנה השיעורים מסייעים לסטודנטים בתחושת ביטחון ואפשרות ללמידה אפקטיבית.
3. חשיבות גם לקשר בין המרצה לסטודנטים בקורס מקוון.
4. גיוון בדרכי ההוראה והלמידה, והקניית הכלים המתאימים.
5. עידוד למידה פעילה והשתתפות אקטיבית שתאפשר עיבוד מעמיק של החומר.
6. בדיקת הבנה תכופה ואספקת משוב לסטודנטים.
7. הרחבת הדעת לסטודנטים המעוניינים לדעת יותר.

הטופס מספק הנחיות חשובות למרצים ומתרגלים במטרה לפתח קורסים מקוונים איכותיים ומערכתיים,

טופס עקרונות לקורסים מקוונים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס עקרונות לקורסים מקוונים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס עקרונות לקורסים מקוונים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס עקרונות לקורסים מקוונים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

בס"ד
עקרונות לקורסים מקוונים )א-סינכרוניים(
עקרונות מחייבים:
1 .בקורס מקוון יהיו 7 יחידות הוראה בסמסטר.
2 .כל יחידה תדרוש מהסטודנטיות ומהסטודנטים עבודה של כשלוש שעות )ארבע שעות אקדמיות(, כולל
הכנת המטלה, במידה וישנה באותה יחידה.
3 .אין להסתפק במטלת סיום בלבד. חייבות להיות מטלות גם במהלך הסמסטר )אפשר מטלה קצרה ולא
מורכבת בכל יחידת הוראה או מטלות ביניים אחת למספר יחידות(.
4 .חובה להיות בקשר עם הסטודנטיות והסטודנטים לאורך הקורס: לשלוח הודעה על פתיחת הקורס, על
העלאת כל יחידה חדשה וכדומה.
5 .יש להעלות לאתר סילבוס של הקורס התואם לפורמט של המכללה. יש לפרט בסילבוס באופן מדויק את
מרכיבי הציון – כמה מטלות, מאיזה סוג, מה משקלה של כל מטלה מהציון הסופי וכדומה. כמו כן יש לפרט
בסילבוס את לוח הזמנים של הקורס – מתי תעלה כל יחידה, מתי יש להגיש מטלות וכדומה.
6 .בהתאם למדיניות המכללה, לפחות %20 מכל קורס צריכים להיות כאלה התומכים בפיתוח לומד
עצמאי. גם בקורסים מקוונים יש להקפיד שלפחות %20 יזמנו פיתוח לומד עצמאי ברמה גבוהה: יאפשרו
לסטודנטיות ולסטודנטים לגלות יוזמה, לבחור את דרך הלמידה שלהם, לנהל תהליך לימודי עצמאי, להכין
תוצרים ולהציגם, וכדומה.
7 .בקורס מקוון אפשר לקיים עד שני מפגשים בזום. מועדי המפגשים ייקבעו בתיאום עם הלומדות
והלומדים, לפי המועד שנוח למרביתם. אין אפשרות לחייב בנוכחות במפגשים אלה. על המרצה להעלות
את הקלטת המפגש והחומרים שהועלו בו לאתר הקורס לטובת מי שלא יכול להשתתף.
עקרונות מנחים:
• בקורס מקוון הסדר והארגון הם בעלי חשיבות רבה. הסטודנטיות והסטודנטים אמורים להבין
בעצמם כיצד הקורס בנוי, מה בדיוק נדרש מהם ומתי, וכדומה. לכן חשוב לארגן את הקורס בצורה
בהירה ולספק הסברים מפורטים על התנהלות הקורס.
• כדאי לשמור על קביעות בזמני העלאת השיעורים, בטווחי הזמן להגשת המטלות ואפילו במבנה
הכללי של השיעורים. זה עשוי לתת לסטודנטיות ולסטודנטים בטחון בהתנהלות הקורס ולפנות
אותם ללמידה. מומלץ להסביר לסטודנטיות ולסטודנטים את הרציונל העומד מאחורי סדרי
הלמידה: מדוע יש תאריך יעד לכל יחידה, מה תפקידן של המטלות וכדומה.
• גם בקורס מקוון אנו נדרשים לטפח את הקשר בין המרצה לסטודנטיות ולסטודנטים. חשוב
להגדיר )רצוי במשותף( נורמות ברורות לתקשורת: כיצד תרצו שהסטודנטיות והסטודנטים יפנו
אליכם? תוך כמה זמן הם יקבלו תשובה? וכדומה.בס"ד
• גיוון דרכי ההוראה והלמידה: יש לגוון את מקורות המידע, דרכי הצגת הנושאים, אופני הלמידה,
והפעילויות המתקיימות במהלך שיעור )למשל: עבודה אישית, חברותות או למידת חקר בקבוצות;
סרטונים, הרצאות מצולמות, אתרי למידה; דיונים בפורום/בלוג, ניתוח משותף של חומרים,
יצירת תוצרים משותפים, כלים שיתופיים ועוד(.
• למידה פעילה: חשוב לשלב במהלך השיעור אפשרויות רבות של התנסות מעשית או השתתפות
אקטיבית שתאפשר עיבוד של המידע הנלמד. רצוי לתכנן את השיעור כך שיהיו משולבות לכל
אורכו הזדמנויות ללמידה פעילה – חדרי דיון, פתרון בעיות, חקרי מקרה, דיונים, השתתפות
בסקרים דיגיטליים, בחנים מקוונים, דיונים, כתיבה שיתופית, מטלות בזוגות או בקבוצות, וכן
הלאה.
• בדיקת הבנה: כדאי לתכנן מראש פעילויות שבהן הסטודנטיות והסטודנטים בודקים בעצמם
לאורך הסמסטר את מידת הבנת החומר ]באמצעות כלים לבחינה עצמית המוטמעים במודל
למשל[.
• איסוף משובים תכופים: חשוב לאסוף באופן רציף, וכבר בשלבים מוקדמים, משוב מהסטודנטים
על ההוראה בקורס ועל ההתקדמות שלהם )ניתן לבנות שאלון באמצעות Forms Google ;אנונימי
או גלוי(. מתן אפשרות לסטודנטים להשמיע את עצמם והכרה בדברים שלהם באמצעות התייחסות
חוזרת של המרצה – בין אם אישית או באופן מסכם – חשובות לבניית קשר פורה בקורס ולשיפור
איכות ההוראה. רצוי לבדוק איזה דרכי הוראה ולמידה מועילות להם יותר ואיזה פחות, איזה
נושאים הם מבינים יותר ומה נשאר עמום, במה הם היו רוצים להתמקד וכיצד לעשות זאת. חשוב
להתייחס לדברים שעולים במשובים - להתייחס אליהם בהודעה כתובה לכלל הסטודנטים או
באמצעות הכנת סרטון והעלתו בשיעור העוקב.
• הרחבת הדעת לסטודנטים המעוניינים לדעת יותר: קורס מקוון הוא הזדמנות מעולה לאפשר
רמות שונות של למידה. אפשר, למשל, לצרף קישורים לסרטונים, הרצאות, או מאמרים להרחבת
הדעת.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס עקרונות לקורסים מקוונים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס עקרונות לקורסים מקוונים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס עקרונות לקורסים מקוונים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס עקרונות לקורסים מקוונים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס עקרונות לקורסים מקוונים

פקס: 08-9945532
כתובת לשליחת מכתבים: קריית החינוך מועצה אזורית שדות נגב ת.ד 412 נתיבות
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: מוסדות לימוד, המכללה האקדמית חמדת, סגל
טופס קל » מוסדות לימוד » המכללה האקדמית חמדת » סגל » טופס עקרונות לקורסים מקוונים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס עקרונות לקורסים מקוונים להורדה

דילוג לתוכן