טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת התנגשות כלי רכב להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת התנגשות כלי רכב. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת התנגשות כלי רכב להדפסה

מה זה טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת התנגשות כלי רכב?

שם הטופס: טופס הודעה - דירה

מטרת הטופס: הטופס משמש לדיווח והגשת תביעת פיצוי בחברת ביטוח AIG במקרה של התנגשות כלי רכב שגורמת נזק לדירה שמבוטחת בביטוח דירה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח: כוללים שם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, טלפון בבית, טלפון נייד, כתובת דוא"ל, מספר פוליסה.
2. תיאור האירוע: כולל תאריך, שעה, והאם נמסרה הודעה למשטרה, ובמקרה כן, יש לצרף עותק של טופס ההודעה.
3. פרטי העדים: שם מלא ומספרי טלפון של העדים.
4. במקרה של נזק לצד שלישי: פרטי הצד השלישי, כולל שם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת, טלפון, וחברת ביטוח הרכב שלו.
5. פירוט הרכוש שניזוק: כולל את הפריטים שניזוקו, דגם, מחיר הרכישה, ותאריך הרכישה, ולצרף העתקי הצעת מחיר, חשבוניות רכישה ותיעוד רלוונטי נוסף.
6. אופן תשלום התביעה: פרטי החשבון להעברה בנקאית, והאם רוצים לקבל את התשלום לכרטיס אשראי.

המטרה העיקרית של הטופס היא לאפשר לחברת הביטוח לטפל בתביעת הפיצוי בצורה מדוייקה ומקצועית על ידי הצגת מידע ומסמכים רלוונטיים.

טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת התנגשות כלי רכב חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת התנגשות כלי רכב מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת התנגשות כלי רכב הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת התנגשות כלי רכב להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

השלמת מסמכים - התנגשות כלי רכב (ביטוח דירה)
הנדון: פרוט מידע ומסמכים
על מנת לאפשר לנו לטפל בתביעתך בצורה מקצועית ויעילה, נבקשך לצרף את המסמכים הרלוונטיים בהתאם לפירוט מטה.
מה עליי לעשות?
עליך להעביר אלינו את המסמכים המפורטים.
אלו מסמכים עליי להעביר?
טופס הודעה מלא וחתו, יש לציין בתיאור נסיבות המקרה את פרטי הרכב, פרטי הנהג ומספר פוליסת הביטוח וחברת
הביטו חשל הרכב הפוגע (יש למלא בטופס ההודעה את פרטי חשבון הבנק לצורך ביצוע העברה בנקאית ולצרף
צילום המחאה של בעל הפוליסה או אישור מהבנק על בעלות על החשבון).
אישור משטרה, במידה והייתה מעורבת משטרה באירוע.
הצעת תיקון.
הערכת מחיר בגין הפריטים שניזוקו.
אסמכתאות / תמונות מהעבר בגין הפריטים שניזוקו .
תמונות של הנזק הנטען.
אישור הסרת שעבוד מהבנק המשעבד (במידה וקיים שיעבוד בפוליסה) – בנזק מבנה בלבד.
לאן עליי לשלוח את המסמכים?
ניתן ל"העלות" את המסמכים באמצעות "האזור האישי" באתר החברה: 5b6G09/t/il.co.aig.www
ניתן לשלוח את המסמכים לכתובת דואר אלקטרוני: il.co.aig@doc.claims
ניתן לשלוח את המסמכים לפקס מס': 9272442-03
יש לציין על גבי כל אחד מהמסמכים את מס' התביעה כפי שמופיע בראש מכתב זה.השלמת מסמכים - התנגשות כלי רכב (ביטוח דירה)
איך אדע שהמסמכים התקבלו בחברה?
המסמכים יסרקו תוך יום עבודה ממועד קבלתם בחברה, בסיום פעולת הסריקה תשלח אליך הודעת טקסט (SMS(
המאשרת את קבלתם.
מהו המשך התהליך?
עם קליטתם של מלוא המסמכים, תיבחן זכאותך לכיסוי ביטוחי, בהתאם לתנאי הפוליסה.
במידת הצורך ובהתאם לנסיבות האירוע תישקל העברתה התביעה לבדיקת שמאי לבירור נסיבות האירוע והערכת הנזקים
ו/או מומחה נוסף לצורך מתן חוות דעתו.
במידה והכל ברור ותקין:
נאשר זכאותך לתשלום לפיצוי בהתאם לתנאי הפוליסה.
במידה וידרשו הבהרות ו/או מסמכים נוספים:
יישלח אליך מכתב בקשה להבהרות ו/או למסמכים נוספים, ככל שיהיה צורך בהם.
במידה ויתברר שאינך זכאי לכיסוי/תשלום בהתאם לתנאי הפוליסה:
ישלח אליך מכתב עם פירוט הסיבות שבגללן אינך זכאי לכיסוי או תשלום.
בכל מקרה, תשובה בכתב תשלח אליך תוך 30 ימים ממועד קבלת כל המסמכים.
בכל עת ניתן לפנות אלינו לבירורים בדואר אלקטרוני : il.co.aig@claims
על מנת למצות את זכויותיך ולבחון הגשת תביעה גם בפוליסות נוספות בחברתנו, אנו מפנים אותך לאזור האישי
באתר החברה, בכתובת בו תוכל לצפות בכל הפוליסות שלך : 3UUE1/t/il.co.aig.www . וכן, לאתר המרכזי לאיתור
harb.cma.gov.il שכתובתו הביטוח מוצרי
הנך מוזמן לפנות לאתר החברה il.co.aig.www בכל עת, לצורך עיון במערכת הכללים של החברה לברור ויישוב תביעות
וטיפול בפניות הציבור.
בברכה,
מחלקת תביעות
איי.אי.ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ
לתשומת ליבך, הגשת התביעה בחברתנו אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות אלא רק תביעה משפטית המוגשת לבית
המשפט המוסמך לדון בתביעה.
לידיעתך, הודעות בדבר מהלך ברור התביעה ותוצאותיה, נשלחות בדרך כלל באמצעות דואר אלקטרוני. במידה וברצונך
לשנות את האופן בו תשלחנה ההודעות כאמור, יש ליצור קשר עם מוקד התביעות במספר: 9272300-03.טופס הודעה - דירה
פרטי המבוטח
שם פרטי שם משפחה מספר ת.ז
עיר רחוב מס' בית מיקוד
טלפון בבית טלפון נייד כתובת מייל
מספר פוליסה
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
תיאור אירוע
תאריך שעה
האם נמסרה הודעה למשטרה? כן לא
אם כן: נא לצרף עותק של טופס ההודעה
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
עדים
שם מלא טלפון בית/ נייד
שם מלא טלפון בית/ נייד
במקרה של נזק לצד שלישי
פרטי צד שלישי
שם פרטי שם משפחה ת.ז.
עיר רחוב מספר
טלפון דוא"ל
במקרה של התנגשות כלי רכב שגרם נזק לדירה
מספר רישוי של הרכב שם בעל הרכב
שם הנהג חברת הביטוח המבטחת את הרכבטופס הודעה - דירה
נספח א'
פירוט הרכוש אשר ניזוק
**הסכום הנתבע או הערות
תיאור הפריט לרבות הדגם **מחיר הקניה תאריך הקניה **סכום הצעת מחיר
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
** נא לצרף העתק הצעת מחיר חשבונית רכישה וכל תיעוד רלוונטי אחר
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
אופן תשלום התביעה (במידה ותביעתך תאושר)
פרטי חשבון של התובע (לצורך העברה בנקאית במידה ותביעתך תוכר)
שם בעל החשבון בנק
מספר סניף מספר חשבון
האם : תרצה לקבל את תשלום התביעה לכרטיס האשראי באמצעותו שולמה הפוליסה שברשותך
כן לא
לתשומת לבך. תשלום תביעה לכרטיס האשראי יבוצע במידה והדבר יתאפשר. אחרת תשלום התביעה יבוצע בהעברה
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ בנקאית
על מנת שנוכל להבטיח כי הטיפול בתביעה יהיה מדוייק ויעיל, אנא אשר באמצעות
חתימתך את נכונות הפרטים בשאלון זה.
אני מאשר בזאת כי כל הפרטים המופיעים בטופס זה הינם נכונים ומדוייקים
שם מלא תאריך חתימה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת התנגשות כלי רכב?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת התנגשות כלי רכב, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת התנגשות כלי רכב. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת התנגשות כלי רכב.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת התנגשות כלי רכב

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, חברת ביטוח AIG, ביטוח דירה
טופס קל » חברות ביטוח » חברת ביטוח AIG » ביטוח דירה » טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת התנגשות כלי רכב

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת התנגשות כלי רכב להורדה

דילוג לתוכן