טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת נזק התפוצצות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת נזק התפוצצות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת נזק התפוצצות להדפסה

מה זה טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת נזק התפוצצות?

שם הטופס: טופס הודעה - דירה (ביטוח דירה)

מטרת הטופס: הטופס משמש לדיווח על נזקים בדירה על מנת לאפשר לחברת הביטוח לטפל בתביעת הנזק בצורה מקצועית ויעילה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח (שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת, טלפונים, דוא"ל).
2. תיאור האירוע, כולל תאריך ושעה, והאם נמסרה הודעה למשטרה.
3. פרטי עדים אם ישנם.
4. פירוט הרכוש שניזוק, כולל סכום הנזק והאופן בו שולם.
5. אופן התשלום (בנקאי או לכרטיס האשראי).

תהליך:
1. מילוי הטופס וצירוף מסמכים רלוונטיים.
2. העברת המסמכים לחברת הביטוח דרך האתר האישי של החברה, בדואר אלקטרוני לכתובת claims.doc@aig.co.il, או בפקס למספר 03-9272442.
3. הסריקה וסיום פעולת הסריקה במשך יום עבודה ממועד קבלת המסמכים, עם אישור בסמס לך.
4. במידה והכל ברור ותקין, נקבע זכאותך לתשלום לפי תנאי הפוליסה.
5. במידה ונדרשים מידע נוסף, תופעל תהליך בהתאם.
6. תשובה בכתב תישלח אליך תוך 30 ימים ממועד קבלת כל המסמכים.

התוכן הנלקח מטופס הודעה ביטוחית מיועד לדיווח על נזקים בדירה ומטרתו הגשת תביעת נזק בביטוח דירה לחברת ביטוח AIG.

טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת נזק התפוצצות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת נזק התפוצצות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת נזק התפוצצות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת נזק התפוצצות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

השלמת מסמכים - התפוצצות (ביטוח דירה)
הנדון: פרוט מידע ומסמכים
על מנת לאפשר לנו לטפל בתביעתך בצורה מקצועית ויעילה, נבקשך לצרף את המסמכים הרלוונטיים בהתאם לפירוט מטה.
מה עליי לעשות?
עליך להעביר אלינו את המסמכים המפורטים.
אלו מסמכים עליי להעביר?
טופס הודעה מלא וחתום. (יש למלא בטופס ההודעה את פרטי חשבון הבנק לצורך ביצוע העברה בנקאית ולצרף
צילום המחאה של בעל הפוליסה או אישור מהבנק על בעלות על החשבון.)
הערכת מחיר בגין הפריטים שניזוקו.
אסמכתאות / תמונות מהעבר בגין הפריטים שניזוקו .
אישור מכבי אש, במידה והיו מעורבים באירוע.
אישור הסרת שעבוד מהבנק המשעבד (במידה וקיים שיעבוד בפוליסה) – בנזק מבנה בלבד.
לאן עליי לשלוח את המסמכים?
ניתן ל"העלות" את המסמכים באמצעות "האזור האישי" באתר החברה: 5b6G09/t/il.co.aig.www
ניתן לשלוח את המסמכים לכתובת דואר אלקטרוני: il.co.aig@doc.claims
ניתן לשלוח את המסמכים לפקס מס': 9272442-03
איך אדע שהמסמכים התקבלו בחברה? יש לציין על גבי כל אחד מהמסמכים את מס' התביעה כפי שמופיע בראש מכתב זה.
המסמכים יסרקו תוך יום עבודה ממועד קבלתם בחברה, בסיום פעולת הסריקה תשלח אליך הודעת טקסט (SMS(
המאשרת את קבלתם.
מהו המשך התהליך?
עם קליטתם של מלוא המסמכים, תיבחן זכאותך לכיסוי ביטוחי, בהתאם לתנאי הפוליסה.
במידת הצורך ובהתאם לנסיבות האירוע תישקל העברתה התביעה לבדיקת שמאי לבירור נסיבות האירוע והערכת הנזקים
ו/או מומחה נוסף לצורך מתן חוות דעתו.
במידה והכל ברור ותקין:
נאשר זכאותך לתשלום לפיצוי בהתאם לתנאי הפוליסה.
במידה וידרשו הבהרות ו/או מסמכים נוספים:
יישלח אליך מכתב בקשה להבהרות ו/או למסמכים נוספים, ככל שיהיה צורך בהם.
במידה ויתברר שאינך זכאי לכיסוי/תשלום בהתאם לתנאי הפוליסה:
ישלח אליך מכתב עם פירוט הסיבות שבגללן אינך זכאי לכיסוי או תשלום.
בכל מקרה, תשובה בכתב תשלח אליך תוך 30 ימים ממועד קבלת כל המסמכים.
בכל עת ניתן לפנות אלינו לבירוריםבדואר אלקטרוני : il.co.aig@claims
על מנת למצות את זכויותיך ולבחון הגשת תביעה גם בפוליסות נוספות בחברתנו, אנו מפנים אותך לאזור האישי
באתר החברה, בכתובת בו תוכל לצפות בכל הפוליסות שלך : 3UUE1/t/il.co.aig.www . וכן, לאתר המרכזי לאיתור
harb.cma.gov.il שכתובתו הביטוח מוצרי
הנך מוזמן לפנות לאתר החברה il.co.aig.www בכל עת, לצורך עיון במערכת הכללים של החברה לברור ויישוב תביעות
וטיפול בפניות הציבור.השלמת מסמכים - התפוצצות (ביטוח דירה)
בברכה,
מחלקת תביעות
איי.אי.ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ
לתשומת ליבך, הגשת התביעה בחברתנו אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות אלא רק תביעה משפטית המוגשת לבית
המשפט המוסמך לדון בתביעה.
לידיעתך, הודעות בדבר מהלך ברור התביעה ותוצאותיה, נשלחות בדרך כלל באמצעות דואר אלקטרוני. במידה וברצונך
לשנות את האופן בו תשלחנה ההודעות כאמור, יש ליצור קשר עם מוקד התביעות במספר: 9272300-03.טופס הודעה - דירה
פרטי המבוטח
שם פרטי שם משפחה מספר ת.ז
עיר רחוב מס' בית מיקוד
טלפון בבית טלפון נייד כתובת מייל
מספר פוליסה
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
תיאור אירוע
תאריך שעה
האם נמסרה הודעה למשטרה? כן לא
אם כן: נא לצרף עותק של טופס ההודעה
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
עדים
שם מלא טלפון בית/ נייד
שם מלא טלפון בית/ נייד
במקרה של נזק לצד שלישי
פרטי צד שלישי
שם פרטי שם משפחה ת.ז.
עיר רחוב מספר
טלפון דוא"ל
במקרה של התנגשות כלי רכב שגרם נזק לדירה
מספר רישוי של הרכב שם בעל הרכב
שם הנהג חברת הביטוח המבטחת את הרכבטופס הודעה - דירה
נספח א'
פירוט הרכוש אשר ניזוק
**הסכום הנתבע או הערות
תיאור הפריט לרבות הדגם **מחיר הקניה תאריך הקניה **סכום הצעת מחיר
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
** נא לצרף העתק הצעת מחיר חשבונית רכישה וכל תיעוד רלוונטי אחר
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
אופן תשלום התביעה (במידה ותביעתך תאושר)
פרטי חשבון של התובע (לצורך העברה בנקאית במידה ותביעתך תוכר)
שם בעל החשבון בנק
מספר סניף מספר חשבון
האם : תרצה לקבל את תשלום התביעה לכרטיס האשראי באמצעותו שולמה הפוליסה שברשותך
כן לא
לתשומת לבך. תשלום תביעה לכרטיס האשראי יבוצע במידה והדבר יתאפשר. אחרת תשלום התביעה יבוצע בהעברה
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ בנקאית
על מנת שנוכל להבטיח כי הטיפול בתביעה יהיה מדוייק ויעיל, אנא אשר באמצעות
חתימתך את נכונות הפרטים בשאלון זה.
אני מאשר בזאת כי כל הפרטים המופיעים בטופס זה הינם נכונים ומדוייקים
שם מלא תאריך חתימה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת נזק התפוצצות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת נזק התפוצצות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת נזק התפוצצות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת נזק התפוצצות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת נזק התפוצצות

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, חברת ביטוח AIG, ביטוח דירה
טופס קל » חברות ביטוח » חברת ביטוח AIG » ביטוח דירה » טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת נזק התפוצצות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת נזק התפוצצות להורדה

דילוג לתוכן