טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת תאונות אישיות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת תאונות אישיות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת תאונות אישיות להדפסה

מה זה טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת תאונות אישיות?

טופס חברת ביטוח AIG - ביטוח תאונות אישיות - פירוט מידע ומסמכים לתביעת תאונות אישיות

מטרת הטופס: טופס זה משמש לאזכור מידע ומסמכים בנוגע לתביעת תאונות אישיות בחברת ביטוח AIG.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים של בעל הפוליסה ושל התובע.
2. פרטי האירוע והתקרית שגרמו לתאונה.
3. פרטים בנוגע לאוסטאופורוזיס אם ישנה התייחסות לזה.
4. מידע על מסמכים רפואיים ומסמכים מהמוסד לביטוח לאומי הנוגעים לאירוע הנדון.
5. פרטי החשבון הבנקאי לצורך ביצוע העברה בנקאית אם התביעה תאושר.

שם הטופס: טופס חברת ביטוח AIG - ביטוח תאונות אישיות - פירוט מידע ומסמכים לתביעת תאונות אישיות.

טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת תאונות אישיות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת תאונות אישיות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת תאונות אישיות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת תאונות אישיות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

____________________________________________________________________________________________________ השלמת מידע ומסמכים (ביטוח תאונות אישיות)
הנדון: פרוט מידע ומסמכים
על מנת לאפשר לנו לטפל בה בצורה מקצועית ויעילה, נבקשך לפעול על פי ההנחיות המצויינות מטה.
מה עלי לעשות?
עליך למלא את טופס ההודעה המצורף ולהעבירו אלינו בצירוף המסמכים המפורטים בהמשך.
אילו מסמכים עלי לצרף?
טופס הודעה מלא וחתום, יש למלא בטופס ההודעה את פרטי חשבון הבנק לצורך ביצוע העברה בנקאית, ולצרף
צילום המחאה של התובע או אישור מהבנק על "בעלות על החשבון".
מסמכים רפואיים מיום האירוע ו/או מסמוך לו המתעדים את האירוע הנטען, ממצאי בדיקות כולל ממצאי צילומי רנטגן
במידה ובוצעו/ממצאי ביקורות.
מסמכים מהמוסד לביטוח לאומי הנוגעים לאירוע הנדון.
אם מדובר בתאונת דרכים, יש לשלוח אישור משטרה.
אישור מחלה מרופא מומחה.
אישור היעדרות מהמעסיק.
במידה והנפגע הינו קטין, יש לשלוח צילום ת"ז של ההורים כולל הספח, וטופס הצהרת אפוטרופוס והתחייבות.
לאן עלי לשלוח את המסמכים?
ניתן "להעלות" את המסמכים באמצעות "האזור האישי" באתר החברה: 4atn1/t/il.co.aig.www
ניתן לשלוח את המסמכים לכתובת דואר אלקטרוני: il.co.aig@doc.claims
ניתן לשלוח את המסמכים לפקס: 9272442-03.
יש לציין על גבי כל אחד מהמסמכים את מס' התביעה כפי שמופיע בראש מכתב זה.____________________________________________________________________________________________________ השלמת מידע ומסמכים (ביטוח תאונות אישיות)
איך אדע שהמסמכים התקבלו בחברה?
המסמכים יסרקו תוך יום עבודה ממועד קבלתם בחברה. בסיום פעולת הסריקה תשלח אליך הודעת טקסט (SMS(
המאשרת את קבלתם.
מהו המשך התהליך?
לאחר שיתקבלו בחברתנו כל המסמכים שנדרשת להעביר, תיבחן זכאותך לכיסוי ביטוחי בהתאם לתנאי הפוליסה.
ייתכן כי המסמכים הרפואיים שיומצאו לנו יועברו להיוועצות פנימית רפואית לצורך בחינת הנזק הנטען.
במידת הצורך תתבקש/י להיבדק על ידי מומחה מטעמנו לצורך בחינת הנזק הנטען.
לנוחיותך ובכל עת, באזור האישי באתר החברה 4atn1/t/il.co.aig.www ניתן לצפות במסמכי התביעה, לבדוק את
סטטוס הטיפול בתביעה, ולהעלות מסמכים.
במידה והכל ברור ותקין:
נאשר זכאותך לתשלום לפיצוי בהתאם לתנאי הפוליסה.
את התשלום המיועד עבורך, נוכל להעביר בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק שלך ולצורך כך, חשוב למלא את הפרטים
המתאימים בטופס ההודעה ולצרף העתק המחאה מבוטלת.
במידה וידרשו הבהרות נוספות:
ייתכן ונבקשך להעביר לחברה מסמכים נוספים, שהתעורר בהם הצורך במהלך הבירור. במקרים אלה תשלח אליך הודעה
בכתב.
במידה ויתברר שאינך זכאי לכיסוי/תשלום בהתאם לתנאי הפוליסה:
ישלח אליך מכתב עם פירוט הסיבות שבגללן אינך זכאי לכיסוי או תשלום.
בכל מקרה, תשובה בכתב תשלח אליך תוך 30 ימים ממועד קבלת כל המסמכים.
על מנת למצות את זכויותיך ולבחון הגשת תביעה גם בפוליסות נוספות בחברתנו, אנו מפנים אותך לאזור האישי
באתר החברה, בכתובת: 3UUE1/t/il.co.aig.www בו תוכל לצפות בכל הפוליסות שלך וכן, לאתר המרכזי לאיתור
harb.cma.gov.il שכתובתו הביטוח מוצרי
הנך מוזמן לפנות לאתר החברה il.co.aig.www בכל עת, לצורך עיון במערכת הכללים של החברה לברור ויישוב תביעות
וטיפול בפניות הציבור.
בברכה,
מחלקת תביעות
לידיעתך, הודעות בדבר מהלך ברור התביעה ותוצאותיה, נשלחות בדרך כלל באמצעות דואר אלקטרוני. במידה וברצונך
לשנות את האופן בו תשלחנה ההודעות כאמור, יש ליצור קשר עם מוקד התביעות במספר: 9272300-03.שאלון תביעה (תאונות אישיות)
בעל הפוליסה
שם פרטי שם משפחה מס' זהות
כתובת
מגורים
אימ"ל
טל׳ בבית טל׳ עבודה טל׳ נייד
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
תובע
שם פרטי שם משפחה מס' זהות
כתובת
מגורים
אימ"ל
טל׳ בבית טל׳ עבודה טל׳ נייד
עיסוק/מקצוע שם מקום
העבודה
כתובת
מהות העסק תיאור
התפקיד
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ארוע
תאריך
הארוע
שעת הארוע מקום
תיאור הארוע
מהות הפגיעה
הגופנית
המוסד בו קיבל הנפגע טיפול ראשוני
שמות המוסדות הרפואיים בהם טופל בעקבות התאונה :
שם המוסד שם המוסד שם המוסד
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
הצהרה בדבר אוסטאופורוזיס יש למלא רק בתביעות בגין שברים (חובה למלא חלק זה)
האם הינך חולה / סובל מאוסטיאופורוזיס? כן לא במידה וכן, יש לצרף מסמכים רפואיים לעניין זה.
האם עברת / ביצעת בעבר בדיקת אוסטיאופורוזיס? כן לא במידה וכן, יש לצרף תוצאות בדיקה זו.
האם האירוע קרה במקום העבודה /
בדרך לעבודה / בחזרה מהעבודה ?
האם האירוע נגרם כן לא
כן לא כתוצאה מתאונת דרכים?
האם האירוע נגרם כתוצאה מפגיעה פלילית ? כן לא האם דווח למשטרה ? כן לא
פרטי תחנת משטרה - שם תחנה מס' תיק
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------שאלון תביעה (תאונות אישיות)
אשפוז
המוסדות בהם אושפז התובע (יש לצרף אישורים)
שם המוסד מתאריך עד תאריך
שם המוסד מתאריך עד תאריך
שם המוסד מתאריך עד תאריך
אובדן כושר עבודה מלא מתאריך עד תאריך
אובדן כושר עבודה חלקי מתאריך עד תאריך
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
האם צפויים להתקבל תגמולים מן הגופים הבאים בעקבות תביעה זו?
מבטח אחר כן לא במידה וכן :
שם חברת
הביטוח
מס' פוליסה מס' תביעה
מוסדות
אחרים/
רשויות אחרות?
כן לא פירוט:
האם הוגשה תביעת נכות למוסד לביטוח לאומי? כן לא במידה וכן, נא לצרף אסמכתא
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
אופן תשלום התביעה (במידה ותביעתך תאושר)
פרטי חשבון של התובע (לצורך העברה בנקאית במידה ותביעתך תוכר)
שם בעל החשבון בנק
מספר סניף מספר חשבון
האם : תרצה לקבל את תשלום התביעה לכרטיס האשראי באמצעותו שולמה הפוליסה שברשותך
כן לא
לתשומת לבך. תשלום תביעה לכרטיס האשראי יבוצע במידה והדבר יתאפשר. אחרת תשלום התביעה יבוצע בהעברה
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ בנקאית
על מנת שנוכל להבטיח כי הטיפול בתביעה יהיה מדויק ויעיל, אנא אשר באמצעות חתימתך את נכונות הפרטים בשאלון זה.
אני מאשר בזאת כי כל הפרטים המופיעים בטופס זה הינם נכונים ומדויקים.
שם מלא ת"ז חתימה
במקרה והנפגע קטין (על האופוטרופוסים לחתום):
שם האב ת"ז חתימה
שם האם ת"ז חתימה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת תאונות אישיות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת תאונות אישיות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת תאונות אישיות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת תאונות אישיות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת תאונות אישיות

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » חברת ביטוח AIG » ביטוח תאונות אישיות » טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת תאונות אישיות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פירוט מידע ומסמכים לתביעת תאונות אישיות להורדה

דילוג לתוכן