טופס פנייה להגשת הצעה לביטוח סייבר – 920 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פנייה להגשת הצעה לביטוח סייבר - 920. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פנייה להגשת הצעה לביטוח סייבר – 920 להדפסה

מה זה טופס פנייה להגשת הצעה לביטוח סייבר - 920?

שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - ביטוח עסקים - טופס פנייה להגשת הצעה לביטוח סייבר - 920

מטרת הטופס: הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד להגיש הצעה לביטוח סייבר.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המועמד לביטוח, כולל שם, מספר זהות / ח"פ, כתובת בית העסק, מס' בית, מיקוד, מס' טלפון, מס' טלפון נייד, מס' פקס, דואר אלקטרוני, וכתובת למשלוח דואר.
2. פרטי החברות בנות / שלובות (אשר להן מתבקש כיסוי ביטוחי).
3. בחר בסכומי הכיסוי הרצויים בהצעה לביטוח סייבר.
4. פירוט מחזור ההכנסות של המבוטח והמחזור השנתי שלו.
5. תיאור מלא של פעילות המבוטח.
6. האם חלק ממחזור ההכנסות של העסק נובע מפעילות באינטרנט ו/או באפליקציה, ואם כן, אחוז מחזור ההכנסות שמקורו בפעילות באינטרנט ו/או באפליקציה.
7. האם פעילותו של העסק כוללת אספקת שירותי/ספקי אינטרנט, שירותי גיבוי נתונים, שירותי טכנולוגיית מידע, שירותי עיבוד וניהול תשלומים, שירותי בנקאות, שירותי אנרגיה, שירותי תקשורת/תשתית טלפונית, שירותי תחבורה, שירותי רשויות/עיריות, או שירותי ביטחון.
8. תיאור התקופה הגילוייתיקופת הביטוח המבוקשת והמחזור השנתי של מחזור ההכנסות.
9. אמצעי הגנת סייבר שיושמים בעסק.
10. האם ניסיון ביטוחי קודם קיים.
11. האם ידועות נסיבות הקשורות לאירועי אבטחת מידע בשלוש שנים האחרונות ותביעות נגדכם או נסיבות הקשורות לביטוח סייבר המתבקש.
12. האם ננקטו צעדים משמעותיים על ידי רשות כלשהי כנגדך בעבר ובהווה.
13. האם יש מידע בקשר לנסיבות ביום חתימת הטופס שעשויות להביא לתביעה בקשר לביטוח סייבר המתבקש.
14. הסכמה לפניות שיווקיות (רשות).

טופס פנייה להגשת הצעה לביטוח סייבר - 920 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פנייה להגשת הצעה לביטוח סייבר - 920 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פנייה להגשת הצעה לביטוח סייבר - 920 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פנייה להגשת הצעה לביטוח סייבר - 920 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

שם הסוכן מספר סוכן
מרחב מספר פוליסה
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון
במידה והתשובה באחד מהסעיפים לעיל הינה – כן, נא לפרט
טופס פניה לקבלת הצעה לביטוח סייבר
טופס מספר 920
א. פרטי המועמד לביטוח
מס' זהות / ח"פ שם המבוטח כתובת בית העסק (רחוב) מס' בית יישוב מיקוד
מספר טלפון מספר טלפון נייד מספר פקס דואר אלקטרוני כתובת למשלוח דואר
עיסוקו של המבוטח לתכלית ביטוח זה בעלות חברות בנות / שלובות (אשר להן מתבקש כיסוי ביטוחי) תאריך רטרואקטיבי
פרטית שותפות חברה בע"מ
אני מבקש לקבל הודעות ומסמכים מטעם החברה
(לרבות: דף פרטי ביטוח, תנאי הפוליסה) באמצעי שלהלן:
באמצעי דיגיטלי - מסרון
באמצעי דיגיטלי - דואר אלקטרוני
דואר ישראל
גבול אחריות למקרה ולתקופה
כיסוי
מבוקש ח"ש 2,000,000 ח"ש 1,500,000 ח"ש 1,000,000 ח"ש 500,000 ח"ש 250,000
בחצות
עד
תאריך
תקופת ביטוח מבוקשת מתאריך
ב. פירוט מחזור ההכנסות של המבוטח
מהו המחזור השנתי? ש"ח / $
האם חלק ממחזור ההכנסות של העסק נובע מפעילות בארה"ב וקנדה או מול לקוחות בארה"ב וקנדה כן לא
ישראל ש"ח / $
כל העולם למעט ארה"ב וקנדה ש"ח / $
ארה"ב וקנדה ש"ח / $
ג. תיאור מלא של פעילות המבוטח
1 .האם חלק ממחזור ההכנסות של העסק מקורו בפעילות ו/או מכירות באינטרנט ו/או באפליקציה? כן לא
אם כן – מהו אחוז מחזור ההכנסות שמקורו בפעילות או מכירות באינטרנט ו/או באפליקציה מתוך כלל מחזור ההכנסות של העסק?
2 .האם פעילותו של העסק כוללת אספקת אילו מהפעילויות הבאות ? :
כן לא
א. שירותי/ספקי אינטרנט / משחקי אינטרנט/
הימורים /קזינו / אתרי אינטרנט למבוגרים
ב. שירותי גיבוי נתונים /מידע / מיקור חוץ / ענן כן לא
ג. שירותי טכנולוגיית מידע כן לא
ד. שירותי עיבוד וניהול תשלומים כן לא
כן לא
ה. שירותי בנקאות, שירותי מוסד פיננסי, או שירותי
מסחר מקוון במניות/ניירות ערך/שערי מטבעות
ו. פתרונות או שירותים למוסדות ממשלתיים כן לא
ז. שירותי אנרגיה כגון גז/חשמל/מים/סולארי/תחנות רוח כן לא
ח. שירותי תקשורת/ תשתית טלפונית כן לא
ט. שירותי תחבורה מכול סוג כן לא
י. שירותי רשויות/עיריות כן לא
יא. שירותי ביטחון כן לא
ד. תקופה הגילוי
תקופת גילוי עבור 12 חודשים בתוספת פרמיה של %50.
^
)50. 3202 הר ודהמ (430011014 ט ''קמ
5751
iUk
עמוד 1 מתוך 2 דפים 010289200102010523
מגדל חברה לביטוח בע"מ
קוד מסמך: 28ה. אמצעי מיגון להקלה בסיכון
1 .האם מיושמים בעסק אמצעי הגנת סייבר (לרבות באמצעות מיקור חוץ) (נא סמן X במקום המתאים)
א. הפעלת מערכות לעדכון אוטומטי תקופתי של תוכנה להגנה מפני וירוסים, תוכנת ריגול ו - firewall ?כן לא, במידה וכן, פרט
ב. האם מתבצע גיבוי של המידע, שיחזורים תקופתיים, הקבצים והתוכניות כן בתדירות יומית שבועית חודשית לא
ג. האם קיימת סליקה באמצעות כרטיסי אשראי בעסק כן לא במידה וכן האם ישנה עמידה בתקן PCI ?כן לא
ו. ניסיון ביטוחי קודם
כיסוי שם החברה המבטחת גבול אחריות למקרה גבול אחריות לתקופה
קודם
1 .האם אתה או אחד משותפיך חוויתם אירוע אבטחת מידע ב3 -שנים האחרונות ו/או הוגשו תביעות נגדכם או התעוררו נסיבות הקשורות לאירוע אבטחת מידע?
כן לא. אם כן, נא פרט
2 .האם מבטח כלשהו סירב, לא חידש או דרש תנאים מיוחדים בגין סוג ביטוח זה? כן לא. אם כן, נא פרט
3 .האם ידוע לך או למי משותפייך או מנהלייך על מידע בקשר לנסיבות כלשהן ביום חתימת טופס זה אשר עלולות להביא לידי תביעה בקשר לביטוח סייבר המתבקש
כן לא. אם כן, נא פרט
4 .האם ננקטו צעדים משמעותיים ע"י רשות כלשהי כנגדך או כנגד אחד מעובדייך או מנהלייך או שותפייך בעבר ובהווה. כן לא. אם כן, נא פרט
ז. ביצוע סקר אבטחה לא מחייב
הריני לאשר בזאת ביצוע סקר אבטחת מידע לא מחייב מצד המבטחת למערכות המחשב בבית העסק שפרטיו צויינו לעיל.
פרטי איש קשר לשליחת סקר מקדים:
שם איש מערכות המידע דואר אלקטרוני מספר טלפון נייד
ח. הצהרות המועמד לביטוח
1 .הצהרה בדבר המידע שנמסר בהצעה
אני מצהיר בזה כי כל תשובותיי הנ"ל מלאות ונכונות, וכי לא העלמתי עובדות או פרטים מהותיים כלשהם המתייחסים להערכת הסיכון ע"י המבטח . מוסכם בזאת כי הצעה זאת
תהווה בסיס לחוזה הביטוח ביני ובין מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן :"המבטח") . ידוע לי כי השאלות המופיעות בטופס הצעה זה תחשבנה כעניין מהותי על פי הוראות סעיף 6
לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981.
חתימה
וחותמת
שם
תאריך החותם
2 .הצהרות והסכמות לפי חוק הגנת הפרטיות
אני מאשר שהמידע שמסרתי במסמך זה וכל מידע נוסף שאמסור, נמסר מרצוני ובהסכמתי, ולא חלה עליי חובה חוקית למסור את המידע. ידוע לי כי המידע ישמר במאגרי המידע
של החברה ושל גופים בשליטת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ ו/או מי מטעמן, וישמש לכל עניין הקשור לניהול, תפעול ושירות שוטף של פוליסות/תוכניות/מוצרים על שמי,
פילוח ועיבוד סטטיסטי, דיוור ישיר, יצירת קשר, שירותים נוספים וקיום חובות שבדין. אני מאשר כי המידע שמסרתי ואמסור יועבר לצדדים שלישיים, לצורך המטרות הנ"ל, כגון:
לסוכני ביטוח, מבטחי משנה וגורמים מתפעלים, (לרבות במקרה של שינוי במבנה התאגידי). מדיניות הגנת הפרטיות של קבוצת מגדל זמינה עבורך באתר האינטרנט.
.החברה של באפליקציה או https://www.migdal.co.il
חתימה
וחותמת
שם
תאריך החותם
3 .הסכמה לפניות שיווקיות (רשות)
אני מעוניין כי המידע ישמש את מגדל חברה לביטוח בע"מ ו/או חברות מקבוצת מגדל ו/או גורם מטעמן, לרבות סוכן הביטוח שלי, לצורך שיווק ודיוור ישיר אודות כיסויים
ביטוחיים ומוצרים ו/או שירותים פנסיוניים, פיננסיים ואחרים ולפנייה בהצעה לרכישתם, וזאת בין היתר באמצעות פקסימיליה, הודעה אלקטרונית (דוא"ל), הודעת מסר קצר
(SMS ,(מערכת חיוג אוטומטי או כל אמצעי תקשורת אחר. ידוע לי שבכל עת אוכל לחזור בי מהסכמה זו ולבקש הסרה מרשימת התפוצה השיווקית באמצעות סוכן הביטוח או
באתר מגדל או פנייה למוקד קשרי הלקוחות של החברה. טלפון 9201010-03 ,דואר אלקטרוני il.co.migdal@mokedbi
חתימה
וחותמת
שם
המועמד
תאריך לביטוח
^
)50. 3202 הר ודהמ (430011014 ט ''קמ
5751
i_k
עמוד 2 מתוך 2 דפים 010289200202010523
מגדל חברה לביטוח בע"מ
קוד מסמך: 28

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פנייה להגשת הצעה לביטוח סייבר - 920?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פנייה להגשת הצעה לביטוח סייבר – 920, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פנייה להגשת הצעה לביטוח סייבר – 920. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פנייה להגשת הצעה לביטוח סייבר – 920.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פנייה להגשת הצעה לביטוח סייבר - 920

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מגדל ביטוח, ביטוח עסקים
טופס קל » חברות ביטוח » מגדל ביטוח » ביטוח עסקים » טופס פנייה להגשת הצעה לביטוח סייבר – 920

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פנייה להגשת הצעה לביטוח סייבר - 920 להורדה

דילוג לתוכן