טופס פנייה לקבלת מידע לשם מתן התאמות נגישות עבור עו"ה עם מוגבלות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פנייה לקבלת מידע לשם מתן התאמות נגישות עבור עו"ה עם מוגבלות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פנייה לקבלת מידע לשם מתן התאמות נגישות עבור עו"ה עם מוגבלות להדפסה

מה זה טופס פנייה לקבלת מידע לשם מתן התאמות נגישות עבור עו"ה עם מוגבלות?

שם הטופס: פנייה לקבלת מידע לשם מתן התאמות נגישות עבור עוה"ע עם מוגבלות

תקציר:
הטופס מגיע ממשרד החינוך ונועד לאפשר לעובד עם מוגבלות להגיש בקשה לקבלת התאמות נגישות במקום העבודה. הטופס מתבצע בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות משנת 1998, המחייב התאמות לצורך שילוב העובד, ומכיל פרטים בנוגע לפרטים האישיים של העובד, סוג המוגבלות, התפקיד הנמצא במקום העבודה, והתאמות הנגישות הנדרשות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם עובד/ת ההוראה
2. מספר ת"ז
3. תאריך מתאריך
4. מקצוע ההוראה
5. היקף המשרה
6. תפקידים נוספים
7. הקושי הקיים אצל המורה/גננת בשל מוגבלותו/ה לצורך מילוי תפקידו/ה
8. הערות

מטרת הטופס:
מטרת הטופס היא לאפשר לעובד עם מוגבלות לבקש התאמות נגישות במקום העבודה על מנת לאפשר לו לבצע את התפקיד בצורה יעילה ובהתאם לצרכיו.

טופס פנייה לקבלת מידע לשם מתן התאמות נגישות עבור עו"ה עם מוגבלות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פנייה לקבלת מידע לשם מתן התאמות נגישות עבור עו"ה עם מוגבלות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פנייה לקבלת מידע לשם מתן התאמות נגישות עבור עו"ה עם מוגבלות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פנייה לקבלת מידע לשם מתן התאמות נגישות עבור עו"ה עם מוגבלות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר כח אדם בהוראה
תחום רווחה ומינוי מנהלים
רח' כנפי נשרים 15 ,גבעת שאול, בית התאומים, ירושלים 91911 ,טלפון: 3935118-073 פקס 3935182-073
http://www.education.gov.il :המשרד אתר כתובת , http://www.gov.il :זמין ממשל אתר כתובת
עמוד 1 מתוך 2

ירושלים, כ"ד תשרי תשפ"א
2020 אוקטובר 12
לכבוד
מנהל/ת ביה"ס_____________
או מפקחת גן הילדים ______________
שלום רב,
א./ג.נ.,
הנדון: פנייה לקבלת מידע לשם מתן התאמות נגישות עבור עו"ה עם מוגבלות
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 קובע כי אסור להפלות אדם עם מוגבלות בשל
מוגבלותו בקבלה לעבודה, בתנאי העבודה, בקידום בעבודה, בהכשרה או בהשתלמות מקצועית, בפיטורין
ובהטבות ותשלומי פרישה, ובלבד שהאדם כשיר למלא את התפקיד או המשרה הרלבנטיים.
אדם עם מוגבלות הנו אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר
בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.
על פי החוק, מקום העבודה נדרש לבצע התאמות לצורך שילוב העובד, לרבות התאמת מקום העבודה, הציוד
שבו, דרישות התפקיד, שעות העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה, נוהלי עבודה, כל אלו בתנאי
שלא מוטל בכך נטל בלתי סביר על המעסיק.
עובד הוראה עם מוגבלות כאמור, המציג תעודות מוסמכות המעידות על כך, זכאי לקבל מהמעסיק – משרד
החינוך התאמה סבירה )שאינה מטילה נטל כבד מדי( הנדרשת מחמת מוגבלותו, על מנת לאפשר לו לבצע את
תפקידו או לתפקד במקום עבודתו.
התאמה היא התוספת, השינוי או האביזר הנדרשים עבור עובד עם מוגבלות מעבר לנדרש לעמיתו, ללא
מוגבלות, כדי שיוכל לתפקד באופן יום-יומי במקום העבודה ככלל העובדים.
על עובד המעוניין לקבל התאמה במקום העבודה בשל מוגבלותו להגיש בקשה ולפרט את ההתאמות
הדרושות לו, ולבסס את בקשתו באמצעות מסמכים רלבנטיים.
עו"ה _______ פנה/פנתה לאגף לשם מתן התאמות נגישות. לצורך בחינת הבקשה, נודה לך על מילוי הטופס
המצורף והחזרתו לדואר האלקטרוני il.gov.education@saritlevמדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר כח אדם בהוראה
תחום רווחה ומינוי מנהלים
רח' כנפי נשרים 15 ,גבעת שאול, בית התאומים, ירושלים 91911 ,טלפון: 3935118-073 פקס 3935182-073
http://www.education.gov.il :המשרד אתר כתובת , http://www.gov.il :זמין ממשל אתר כתובת
עמוד 2 מתוך 2
שם עובד/ת ההוראה______________________
מספר ת"ז___________________________
עובד/ת במוסד מתאריך )שנה(_____________
מקצוע ההוראה_______________________
היקף המשרה _______________________
תפקידים נוספים_____________________________________________________
מה הקושי הקיים אצל המורה/גננת בשל מוגבלותו/ה לצורך מילוי תפקידו/ה?
_______________________________________________________
________________________________________________________________
הערות____________________________________________________________
________________________________________________________________
הבקשה תבחן ע"י המשרד
בהתאם לסבירות ההתאמות הנדרשות לצורך ביצוע התפקיד
ובכפוף לנוהל מתן התאמות לעובדים עם מוגבלות בשירות המדינה.
בברכה,
שרית לוי ארבל
מנהלת תחום רווחה ומינוי מנהלים

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פנייה לקבלת מידע לשם מתן התאמות נגישות עבור עו"ה עם מוגבלות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פנייה לקבלת מידע לשם מתן התאמות נגישות עבור עו"ה עם מוגבלות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פנייה לקבלת מידע לשם מתן התאמות נגישות עבור עו"ה עם מוגבלות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פנייה לקבלת מידע לשם מתן התאמות נגישות עבור עו"ה עם מוגבלות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פנייה לקבלת מידע לשם מתן התאמות נגישות עבור עו"ה עם מוגבלות

פקס: 073-3931601
כתובת לשליחת מכתבים: רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד החינוך » זכויות עו"ה עם מוגבלות » טופס פנייה לקבלת מידע לשם מתן התאמות נגישות עבור עו"ה עם מוגבלות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פנייה לקבלת מידע לשם מתן התאמות נגישות עבור עו"ה עם מוגבלות להורדה

דילוג לתוכן