טופס פסיכולוגיה חינוכית – טופס ריכוז נתוני חו"ל להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פסיכולוגיה חינוכית - טופס ריכוז נתוני חו"ל. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פסיכולוגיה חינוכית – טופס ריכוז נתוני חו"ל להדפסה

מה זה טופס פסיכולוגיה חינוכית - טופס ריכוז נתוני חו"ל?

שם הטופס: גליון ריכוז נתונים לצורך קביעת מעמד מקצועי בפסיכולוגיה חינוכית

תכנית הטופס:
הטופס "גליון ריכוז נתונים לצורך קביעת מעמד מקצועי בפסיכולוגיה חינוכית" מיועד לסיווג ולקביעת מעמד מקצועי בתחום הפסיכולוגיה החינוכית. הטופס והטבלה המצורפת נדרשים למילוי על מנת לבדוק ולאשר את המעמד המקצועי של המוגשים. המילוי יחייב הצגת מסמכים רלוונטיים ואישורים מתאימים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים: שם משפחה, שם פרטי, מס' תעודת זהות, שם משפחה באותיות לטיניות, שם משפחה קודם, מין, תאריך לידה, שנת עלייה, כתובת מדויקת, טלפון בבית, טלפון נייד, דוא"ל.
2. אישורים ומסמכים: יש למספר את האישורים והמסמכים הנדרשים לפי מספר האישור המצוין בצד הימני של הטבלה.
3. דיווח מהפרקטיקום: כולל פרטי הפרקטיקום, תקופת העבודה, היקף המשרה, שעות ההדרכה שקיבלת, ומספר המקרים.
4. אישור מספר א: יש לכלול "מסגרות חינוכיות" בלבד.
5. אישור מספר ב: יש לכלול את תאור המוסד בנפרד.
6. אישור מספר ג: יש לצרף אישור פסיכולוג חינוכי מדריך במוסד המתייחס לכל סעיפי הטבלה א-ז.

מטרת הטופס:
הטופס משמש למילוי נתונים והוכחת מעמד מקצועי בתחום הפסיכולוגיה החינוכית. המידע המסופק בטופס ישמש לועדה המקצועית לקביעת המעמד המקצועי של המוגשים ואפשרות ההכרה בתחום.

כללי יצירת קשר:
מועצת הפסיכולוגים, משרד הבריאות, רח' הרבי מבכרך 5, תל אביב-יפו 66849
אימייל: call.habriut@moh.health.gov.il
טלפון: 02-6474804, פקס: 5400

טופס פסיכולוגיה חינוכית - טופס ריכוז נתוני חו"ל חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פסיכולוגיה חינוכית - טופס ריכוז נתוני חו"ל מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פסיכולוגיה חינוכית - טופס ריכוז נתוני חו"ל הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פסיכולוגיה חינוכית - טופס ריכוז נתוני חו"ל להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
גליון ריכוז נתונים לצורך קביעת מעמד מקצועי בפסיכולוגיה חינוכית
למסיימי לימודים ו/או התמחות בחו"ל
על מנת לעזור לכם ולנו לבדוק את בקשתכם להכרה במעמדכם המקצועי בתחום הפסיכולוגיה
החינוכית, הנכם מתבקשים למלא את הטופס והטבלה המצורפת תוך הקפדה על מילוי כל ההוראות
המתבקשות.
הועדה המקצועית תוכל לדון בבקשתכם רק במידה וכל המסמכים הנדרשים מצורפים.
פרטים אישיים
שם משפחה: __________________ שם פרטי: ________________
מס' ת.ז.: ____________________
שם משפחה באותיות לטיניות: __________________שם משפחה קודם: _____________
מין: ז / נ תאריך לידה: _________________ שנת עליה: ______________
כתובת מדויקת: רחוב: ___________________ מס' בית: ________ מס' דירה: _______
ישוב:____________ מיקוד: ___________
טלפון בבית: ______________________ טלפון נייד: _____________________________
דוא"ל: ________________________________________________________________
יש למספר את כל האישורים והמסמכים הנלווים לפי מספר האישור המפורט בצד הימני של
הטבלה, במידה ויש מספר אישורים לאותו סעיף, יש למספר את כולם באותו מספר.
לדוגמא:
כל המסמכים הרלוונטיים לאישור מס' 9 ,ימוספרו כמספר 9.
אישור
מספר
שם המסמך האם מצורף אישור
יש לסמן בעיגול
1 תעודת רישום בפנקס הפסיכולוגים כן / לא
2 קורות חיים מקצועיים כן / לא
3 צילום תעודת .A.M כן / לא
4 צילום תעודת .D.H.P( באם יש תואר שלישי( כן / לא
5 רשימה מפורטת של הקורסים לתואר שני כן / לא
6 רשימה מפורטת של הקורסים לתואר שלישי )באם יש( כן / לא
7 אישור האוניברסיטה על תוכן הקורסים )כולל המבחנים
שנלמדו בקורסים בתחום הדיאגנוסטיקה(
כן / לא מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
יש לכלול בטבלה זו דיווח מהפרקטיקום ועד היום
אישור
מספר
א. שם המוסד
)ראה הערה א'(
ב.לפני או
אחרי קבלת
M.A תואר
מחק את המיותר
ג. טווח גילאים ד. תקופת
העבודה
ממתי עד מתי
ה.היקף
המשרה
ו. שעות ההדרכה
שקיבלת
ז.מספר
המקרים
ח.יש לצרף
אישורים
מתאימים
)ראה הערה ב'(
8 לפני / אחרי
9 לפני / אחרי
10 לפני / אחרי
11 לפני / אחרי
12 לפני / אחרי
13 לפני / אחרי
14 לפני / אחרי
15 לפני / אחרי
16 לפני / אחרי
17 לפני / אחרי
18 לפני / אחרי
19 לפני / אחרי
הערה א': 1 .יש לכלול "מסגרות חינוכיות" בלבד )ראה הנחיות חו"ל סעיף ג' 2.)
2 .יש לכלול את תאור המוסד בנפרד.
הערה ב': 1 .אישור פסיכולוג חינוכי מדריך במוסד המתייחס לכל סעיפי הטבלא א-ז.
2 .חוות דעת הפסיכולוגים החינוכיים על כל אחד מהתחומים שהדריכו אותך.
** במידה ואין בידך אישורים מתאימים, אין לכלול את הדיווח על המוסד הנ"ל במסגרת הדיווח על ותק ו/או נסיון

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פסיכולוגיה חינוכית - טופס ריכוז נתוני חו"ל?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פסיכולוגיה חינוכית – טופס ריכוז נתוני חו"ל, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פסיכולוגיה חינוכית – טופס ריכוז נתוני חו"ל. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פסיכולוגיה חינוכית – טופס ריכוז נתוני חו"ל.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פסיכולוגיה חינוכית - טופס ריכוז נתוני חו"ל

פקס: 02-5655969
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הבריאות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הבריאות » טופס פסיכולוגיה חינוכית – טופס ריכוז נתוני חו"ל

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פסיכולוגיה חינוכית - טופס ריכוז נתוני חו"ל להורדה

דילוג לתוכן