טופס פסיכולוגיה רפואית – טופס ריכוז נתוני חו"ל להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פסיכולוגיה רפואית - טופס ריכוז נתוני חו"ל. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פסיכולוגיה רפואית – טופס ריכוז נתוני חו"ל להדפסה

מה זה טופס פסיכולוגיה רפואית - טופס ריכוז נתוני חו"ל?

שם הטופס: גליון ריכוז נתונים לצורך קביעת מעמד מקצועי בפסיכולוגיה רפואית.

תכלית הטופס: הטופס משמש למסיימי לימודים ו/או התמחות בחו"ל בתחום הפסיכולוגיה הרפואית להגיש בקשה לקביעת מעמד מקצועי בתחום.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים: שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות, שם משפחה באותיות לטיניות, שם משפחה קודם, מין, תאריך לידה, שנת עליה, כתובת מדויקת, מספרי טלפון, דוא"ל.
2. מסמכים ואישורים: יש למסמן אילו מסמכים ואישורים מהרשימה הנתונה נדרשים, כולל: תעודת רישום בפנקס הפסיכולוגים, קורות חיים מקצועיים, צילומים של תעודת זהות ותעודת רישום במדעי הרפואה, אישור האוניברסיטה על תכני הקורסים, ואישורי המוסדים בהם ניתן לקורסים ותהליך הדרכה.

3. דיווח מהפרקטיקום: נדרש דיווח על הפרקטיקום המקצועי, כולל: סוג היחידה, תקופת העבודה, היקף המשרה, מספר השעות של דרכה, מספר הטסטים שהועברו, וסוגי התחומים בהם הייתה התעסקות.

הטופס נועד לאפשר קביעת מעמד מקצועי בתחום הפסיכולוגיה הרפואית למסיימי לימודים והתמחות בחו"ל, ודורש מהמגישים למלא פרטים אישיים, לצרף מסמכים ואישורים רלוונטיים, ולספק מידע על נסיון ופרקטיקום בתחום הפסיכולוגיה הרפואית.

טופס פסיכולוגיה רפואית - טופס ריכוז נתוני חו"ל חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פסיכולוגיה רפואית - טופס ריכוז נתוני חו"ל מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פסיכולוגיה רפואית - טופס ריכוז נתוני חו"ל הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פסיכולוגיה רפואית - טופס ריכוז נתוני חו"ל להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
גליון ריכוז נתונים לצורך קביעת מעמד מקצועי בפסיכולוגיה רפואית
למסיימי לימודים ו/או התמחות בחו"ל
על מנת לעזור לכם ולנו לבדוק את בקשתכם להכרה במעמדכם המקצועי בתחום הפסיכולוגיה הרפואית, הנכם
מתבקשים למלא את הטופס והטבלא המצורפת תוך שימת לב על מילוי כל ההוראות המתבקשות.
הועדה המקצועית תוכל לדון בבקשתכם רק במידה וכל המסמכים הנדרשים מצורפים.
פרטים אישיים
שם משפחה: __________________ שם פרטי: ________________
מס' ת.ז.: ____________________
שם משפחה באותיות לטיניות: __________________שם משפחה קודם: _____________
מין: ז / נ תאריך לידה: _________________ שנת עליה: ______________
כתובת מדויקת: רחוב: ___________________ מס' בית: ________ מס' דירה: _______
ישוב:____________ מיקוד: ___________
טלפון בבית: ______________________ טלפון נייד: _____________________________
דוא"ל: ________________________________________________________________
יש למספר את כל האישורים והמסמכים הנלווים לפי מספר האישור המפורט בצד הימני של
הטבלא, במידה ויש מספר אישורים לאותו סעיף, יש למספר את כולם באותו מספר.
לדוגמא:
כל המסמכים הרלוונטיים לאישור מס' 9 ,ימוספרו כמספר 9.
אישור
מספר
שם המסמך האם מצורף אישור
יש לסמן בעיגול
1
תעודת רישום בפנקס הפסיכולוגים כן / לא
2 קורות חיים מקצועיים כן / לא
3 צילום תעודת .A.M כן / לא
4 צילום תעודת .D.H.P( באם יש תואר שלישי( כן / לא
5 רשימת מפורטת של הקורסים לתואר שני )סילבוס( כן / לא
6 רשימה מפורטת של הקורסים לתואר שלישי )באם יש( כן / לא
7 אישור האוניברסיטה על תוכן הקורסים כן / לא מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
יש לכלול בטבלא זו דיווח מהפרקטיקום ועד היום
אישור
מספר
א. שם המוסד
)ראה הערה א'(
ב.לפני או
אחרי קבלת
M.A תואר
מחק את המיותר
ג. סוג היחידה
מחק את המיותר
ד. תקופת
העבודה
ממתי עד מתי
ה. היקף
המשרה
ו. מספר שעות הדרכה שקיבלת ז.מספר
הטסטים
שהעברת
ח.יש לצרף
אישורים
מתאימים
)ראה הערה ח'(
ראיון
איבחון
והערכה
טיפול
פסיכולוגי
הדרכת
סגל
רפואי
9 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
10 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
11 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
12 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
13 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
14 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
15 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
16 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
17 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
18 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
19 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
20 לפני / אחרי מרפאתי / אישפוזי
הערה א': 1 .יש לכלול "מסגרות רפואיות מובהקות" בלבד, כלומר, עבודה בבית-חולים או מרפאת בית-חולים או מרפאה של קופת חולים
הכוללת צוות רב מקצועי, ישיבות צוות, הדרכות, דיון על מקרים וכו' .
2 .יש לכלול את תאור המוסד בנפרד.
הערה ח': 1 .אישור פסיכולוג רפואי ראשי במוסד המתייחס לכל סעיפי הטבלא א-ז.
2 .חוות דעת הפסיכולוגים הרפואים על כל אחד מהתחומים שהדריכו אותך.
** במידה ואין בידך אישורים מתאימים, אין לכלול את הדיווח על המוסד הנ"ל במסגרת הדיווח על ותק ו/או נסיון.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פסיכולוגיה רפואית - טופס ריכוז נתוני חו"ל?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פסיכולוגיה רפואית – טופס ריכוז נתוני חו"ל, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פסיכולוגיה רפואית – טופס ריכוז נתוני חו"ל. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פסיכולוגיה רפואית – טופס ריכוז נתוני חו"ל.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פסיכולוגיה רפואית - טופס ריכוז נתוני חו"ל

פקס: 02-5655969
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הבריאות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הבריאות » טופס פסיכולוגיה רפואית – טופס ריכוז נתוני חו"ל

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פסיכולוגיה רפואית - טופס ריכוז נתוני חו"ל להורדה

דילוג לתוכן