טופס פסיכולוגיה תעסוקתית – טופס בקשה למלגה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס בקשה למלגה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פסיכולוגיה תעסוקתית – טופס בקשה למלגה להדפסה

מה זה טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס בקשה למלגה?

שם הטופס: טופס בקשת זכאות למלגה וכניסה לרשימות המתנה לצורך התמחות בפסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית

תוכן ומטרת הטופס:
הטופס מהווה בקשה למלגה וכניסה לרשימות המתנה שנועדו לצורך התמחות בתחום הפסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית. הטופס מאפשר למועמד למלא פרטים אישיים, פרטי השכלה, פרטים נוספים, ולספק מידע נוסף הנדרש לבחינת הזכאות למלגה בתחום התמחותו.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים: פרטים אישיים כמו שם מלא, תעודת זהות, כתובת, טלפון נייד, ופרטים נוספים.
2. פרטי השכלה: מידע על השכלה בתחום הפסיכולוגיה, כולל תואר, מוסד הלימודים, תאריך השלמת ההשכלה, ומספר רישום בפנקס הפסיכולוגים.
3. פרטים נוספים: שאלות נוספות הנוגעות להתמחות קודמת, זקיקות למקום התמחות, וכדומה.
4. התמחות קודמת: אם המועמד התמחה בעבר בתחום אחר, יש למלא פרטים נוספים.
5. מגזרים המזוהים לתמחות: במידה והמועמד מתאים למגזרים ספציפיים (חרדי, ערבי, אתיופי, בדואי), יש לציין זאת.
6. מוגבלות פיזית: אם המועמד סובל ממוגבלות פיזית שעשויה להשפיע על קבלת המלגה, יש לספק מידע נוסף ואישורים רלוונטיים.
7. הוראות למילוי: הוראות מפורטות על אילו מסמכים יש להציע כדי להתמחות, ומה נדרש להציע לועדה.

מסקנה:
הטופס "טופס בקשת זכאות למלגה וכניסה לרשימות המתנה לצורך התמחות בפסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית" מיועד לאנשים שמעוניינים לבקש מלגה ולהתמחות בתחום פסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית. הטופס כולל פרטיות אישית, מידע אקדמי, ומידע נוסף הנדרש לבחינת הזכאות למלגה.

טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס בקשה למלגה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס בקשה למלגה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס בקשה למלגה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס בקשה למלגה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
טופס בקשת זכאות למלגה וכניסה לרשימות המתנה לצורך התמחות בפסיכולוגיה
חברתית-תעסוקתית-ארגונית
א. פרטים אישיים
שם משפחה: __________________________________ שם פרטי: ___________________________
מס' ת.ז.:ֹ ___________________________________ שם האב: __________________________
שם משפחה באותיות לטיניות: _______________________
שם משפחה קודם )במידה וקיים(: __________________ מין: זכר / נקבה
תאריך לידה:______________ ארץ לידה: ______________________ שנת עליה: _______________
כתובת מדויקת: רחוב: _____________________________________ מס' בית: ________________
מס' דירה: ______________ ישוב:____________________________ מיקוד: _________________
דוא"ל: _____________________________________________ טלפון נייד: ___________________

ב. פרטי השכלה
בעל תואר שני / שלישי בפסיכולוגיה מאוניברסיטת: _____________________ חוג:_________________
מגמה: _____________________________________ מתאריך: _____________________________
מספר רישום בפנקס הפסיכולוגים: _______________ מתאריך: _____________________
ג. פרטים נוספים
עולה חדש: כן / לא הקף בעיגול שנת עליה ___________ )יש לצרף תעודת עולה חדש ממשרד הקליטה(
תושב חוזר: כן / לא הקף בעיגול שנת חזרה ___________ )יש לצרף אישור ממשרד הקליטה(
האם אתה זקוק להתמחות מלאה כן / לא הקף בעיגול תאריך סיום המסגרת הראשונה ___________________
האם הינך מתמחה בפועל או התמחית בעבר בתחום אחר בפסיכולוגיה: כן/ לא הקף בעיגול בתחום: ____________
האם הינך בעל תואר מומחה בתחום אחר בפסיכולוגיה: כן/ לא הקף בעיגול בתחום: ____________
האם קיבלת מלגת התמחות בפסיכולוגיה בעבר: כן/ לא הקף בעיגול
קיבלתי מלגה בתחום: __________________ מתאריך _________________ עד תאריך _______________מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
מילוי סעיף זה הינו רשות ולא חובה, הפרטים מתבקשים ע"מ לשקול, במקרים המתאימים, העדפה מתקנת לאנשים
בעלי מוגבלויות. יובהר כי אינך מחויב בהצהרה זו והחלטתך להצהיר היא לשיקול דעתך בלבד.
האם הינך בעל מוגבלות המקשה על קבלתך למקום התמחות: כן/ לא הקף בעיגול
)יש צרף אישור רפואי על סוג המוגבלות וכן אישור מביטוח לאומי על קביעת דרגת נכות(.
בדו"ח הקצאת המלגות בפסיכולוגיה שאושר ע"י מנכ"ל המשרד ופורסם בנובמבר 2015 ,נקבע כי יינתן תיעדוף
במלגות לקידום אוכלוסיות מהמגזר החרדי, האתיופי, הערבי והבדואי.
במידה ואת/ה עונה על אחת מההגדרות המפורטות את/ה מוזמן להצהיר על כך. יובהר כי אינך מחויב בהצהרה זו
והחלטתך להצהיר היא לשיקול דעתך בלבד.
המגזר החרדי – יש לצרף: גברים: פטור מצה"ל "תורתו אומנותו" / אישור שרות בצה"ל במסלול ייחודי לחרדים.
נשים: פטור מצה"ל מטעמי דת.
המגזר הערבי
המגזר הבדואי
המגזר האתיופי
ד. הוראות למילוי הטופס
יש למלא את הטופס ולהגישו לועדה המקצועית בצירוף המסמכים הבאים:
 צילום תעודת רישום בפנקס הפסיכולוגים.
 צילום תעודת מ.א. ו/או דוקטורט או אישור זכאות למ.א. ו/או לדוקטורט.
 אישור על המגמה אותה סיימת.
 שתי המלצות מפסיכולוגים בתחום.
ה. החלטת הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית
 מאושרת זכאות למלגה.
 רשימת המתנה באשכול:_________________
 לא מאושרת זכאות למלגה מהסיבה: _____________________________________
תאריך: _________________ שם המאשר: _______________חתימה: ______________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס בקשה למלגה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פסיכולוגיה תעסוקתית – טופס בקשה למלגה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פסיכולוגיה תעסוקתית – טופס בקשה למלגה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פסיכולוגיה תעסוקתית – טופס בקשה למלגה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס בקשה למלגה

פקס: 02-5655969
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הבריאות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הבריאות » טופס פסיכולוגיה תעסוקתית – טופס בקשה למלגה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס בקשה למלגה להורדה

דילוג לתוכן