טופס פסיכולוגיה תעסוקתית – טופס להכרה במוסד להתמחות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס להכרה במוסד להתמחות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פסיכולוגיה תעסוקתית – טופס להכרה במוסד להתמחות להדפסה

מה זה טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס להכרה במוסד להתמחות?

שם הטופס: טופס משרד הבריאות - פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס להכרה במוסד להתמחות.

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת הכרה ממוסד מוכר לצורך התמחות בתחום הפסיכולוגיה התעסוקתית. המילוי של הטופס מאפשר למועצת הפסיכולוגים שבמשרד הבריאות לבחון את המוסד והתוכנית המתוכננת להתמחות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטים:
- שם המוסד.
- בבעלות (במקרה של מוסדים בבעלות פרטית).
- כתובת מדויקת (רחוב, מספר, ישוב, מיקוד).
- טלפון ופקס.

ב. תאור המוסד:
1. מבנה המוסד.
2. השרותים המוצעים על ידי המוסד.
3. מקבלי השרותים / לקוחות פרטיים / ארגונים.

ג. הצוות הבכיר:
- מנהל המוסד.
- פסיכולוג מדריך אחראי על ההתמחות במוסד (כולל אישור על היקף של לפחות שליש משרה).

ד. הרכב סגל הפסיכולוגים.

ה. סוגי והיקף פעילויות ההדרכה, ההכשרה וישיבות הצוות.

ו. הדרכה מבחוץ (על ידי מדריכים שאינם עובדים במשרה במוסד).

ז. תחומי ההדרכה בהם מעוניין המוסד לקבל הכרה.

ח. ספריות.

ט. ניהול התיעוד ושמירת המידע.

י. ניהול אתיקה.

יא. חתימות.

טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס להכרה במוסד להתמחות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס להכרה במוסד להתמחות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס להכרה במוסד להתמחות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס להכרה במוסד להתמחות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804
חברתית-תעסוקתית-ארגונית טופס בקשה לקבלת מעמד מוסד מוכר לצורך התמחות בפסיכולוגיה
יש למלא את הטופס בשני העתקים
א. פרטים:
שם המוסד: _____________________________ בבעלות: _____________________
כתובת מדויקת: רחוב: __________________________ מס': _________________
ישוב:_______________ מיקוד: _____________ טלפון : ________________
פקס: ___________________

ב. תאור המוסד:
1 .מבנה המוסד – כגון: חלוקה ליחידות ומחלקות, כולל תיאור מכלול אתרים

2 .השרותים המוצעים ע"י המוסד -

3 .מקבלי השרותים / לקוחות פרטיים / ארגונים– סוגי אוכלוסיה, גיל, סוגי ארגונים וכד'

4 .מכלול הפעילויות הפסיכולוגיות המתבצעות המוסד -

מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804

ג. הצוות הבכיר:
מנהל המוסד: ___________________________________
פסיכולוג מדריך אחראי על ההתמחות במוסד: _________________________________
יש לצרף אישור כ"א על היקף של לפחות שליש משרה (12 ש"ש) של המדריך האחראי.

ד. הרכב סגל הפסיכולוגים:
היקף משרה יש למלא במקומות הרלבנטיים
(באחוזים)
שם משפחה ושם פרטי
מדריך
ציין באיזה ענף
בתהליכי הסמכה
להדרכה
ציין באיזה ענף
מתמחה/מומחה
ציין באיזה ענף
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804

ה. סוגי והיקף פעילויות ההדרכה, ההכשרה וישיבות הצוות:
יש לפרט: הדרכה פרטנית, קבוצתית, תדירות ישיבות צוות, תוכנית הכשרה שנתית, כנסים והשתלמויות, תוכנית
לקליטה של אנשי מקצוע חדשים וכד'. מוסד הכולל מדריך ומתמחה בלבד - יש לפרט קשרים והזדמנויות
להתנסות ולמפגש מקצועי עם גורמי מקצוע נוספים.

ו. הדרכה מבחוץ (ע"י מדריכים שאינם עובדים במשרה במוסד):
יש לפרט: שמות המדריכים, שעות הדרכה שבועיות ותחומי ההדרכה.

ז. תחומי ההדרכה בהם מעוניין המוסד לקבל הכרה:

מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804

ח. ספריות:
יש לפרט: ספריה פיזית, מאגרי מידע, ספריית מקצועות, הסדרים עם מאגרים וספריות מחוץ למוסד.

ט. ניהול התיעוד ושמירת המידע:
יש לפרט: ארכיון, הרשאות, שמירה על כלים מקצועיים – (כגון: מבחנים, שאלונים, תרגילים וסימולציות,
תוכניות לניתוח סטטיסטי וכד'), אמצעים לשמירת הסודיות, שיטת תיעוד מידע, נהלי עבודה והנחיות מקצועיות.

י. ניהול אתיקה:
יש לפרט: עקרונות אתיים ואופן הנחלתם, אופן ניהול תלונות על הפרות אתיות.

מועצת הפסיכולוגים
משרד הבריאות
רח' הרבי מבכרך 5 ,תל אביב-יפו 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
02-6474804 :פקס* 5400 :טל
Council of Psychologists
Ministry of Health
5 Harabi Mebachrach St. Tel Aviv-Jaffa 66849
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-6474804

יא. חתימות:
מנהל המוסד: ___________________________________
פסיכולוג מדריך אחראי על ההתמחות במוסד: _________________________________

ט. החלטת הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית
 מאושרת הכרה מתאריך ____________________ בענף ______________________
 לא מאושרת מהסיבה: ________________________________________________
 תנאי ההכרה: ______________________________________________________
_________________________________________________________________
תאריך: _________________ שם המאשר: _______________חתימה: ______________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס להכרה במוסד להתמחות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פסיכולוגיה תעסוקתית – טופס להכרה במוסד להתמחות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פסיכולוגיה תעסוקתית – טופס להכרה במוסד להתמחות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פסיכולוגיה תעסוקתית – טופס להכרה במוסד להתמחות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס להכרה במוסד להתמחות

פקס: 02-5655969
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב ירמיהו 39, ת.ד. 1176, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הבריאות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הבריאות » טופס פסיכולוגיה תעסוקתית – טופס להכרה במוסד להתמחות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פסיכולוגיה תעסוקתית - טופס להכרה במוסד להתמחות להורדה

דילוג לתוכן