טופס פרטים נלווים לעדכון הרשאה לחיוב חשבון בנק להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פרטים נלווים לעדכון הרשאה לחיוב חשבון בנק. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פרטים נלווים לעדכון הרשאה לחיוב חשבון בנק להדפסה

מה זה טופס פרטים נלווים לעדכון הרשאה לחיוב חשבון בנק?

שם הטופס: טופס פרטים נלווים לעדכון הרשאה לחיוב חשבון בנק

מטרת הטופס: הטופס מיועד לבאי כוח המעוניינים לשלם אגרות והוצאות הליך באמצעות חיוב חשבון בנק או לחייבים המעוניינים לשלם את חובם השוטף בתיק ההוצאה לפועל באמצעות חיוב חשבון בנק.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי החייב:
- מספר זיהוי
- שם משפחה
- שם פרטי
- טלפון
- דואר אלקטרוני

וכן:
- פרטי חשבון הבנק לחיוב

בנוסף, ישנם אפשרויות לסמן סוגי חיוב ולהגדיר פרטי תיק ותקופת חיוב.

2. פרטי בא כוח:
- מספר זיהוי
- שם משפחה
- שם פרטי
- טלפון
- דואר אלקטרוני

וכן:
- פרטי חשבון הבנק לחיוב

הטופס צריך להיות מולא בחתימת המבקש ובציון תאריך המילוי.

מטרת הטופס היא להעניק הרשאה לחיוב חשבון בנק בכדי לבצע פעולות בתשלום בתיקי הוצאה לפועל ולסדר את התשלומים באופן נוח ומאובטח. ההרשאה לחיוב חשבון צריכה להיות ללא הגבלת סכום או תוקף. הטופס ניתן למילוי על ידי החייב או בא כוח.

אופן הגשה: הטופס ניתן להגיש באחת משני הדרכים - דרך הבנק או דרך האינטרנט באתר הרשות.

טופס פרטים נלווים לעדכון הרשאה לחיוב חשבון בנק חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פרטים נלווים לעדכון הרשאה לחיוב חשבון בנק מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פרטים נלווים לעדכון הרשאה לחיוב חשבון בנק הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פרטים נלווים לעדכון הרשאה לחיוב חשבון בנק להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 2
פרטים נלווים לעדכון הרשאה
לחיוב חשבון בנק גרסה
10.08.2020
www.eca.gov.il :האינטרנט אתר 073-2055000 / *35592 טלפוני שירות מוקד
א. הסבר מהות הבקשה
 על מנת לבצע פעולות בתשלום בתיקי הוצאה לפועל נדרש להקים הרשאה לחיוב חשבון בבנק בו
מתנהל החשבון. ההרשאה לחיוב חשבון צריכה להיות ללא הגבלת סכום או תוקף.
 טופס זה מיועד לבאי כוח המעוניינים לשלם אגרות והוצאות הליך באמצעות חיוב חשבון בנק
או לחייבים המעוניינים לשלם את חובם השוטף בתיק ההוצאה לפועל באמצעות חיוב חשבון בנק
)הוראת קבע(.
ב. כיצד יש להגיש את הבקשה - דגשים
 הקמת הרשאה לחיוב חשבון יכולה להיעשות באחת מ-2 דרכים:
1 .החתמת הבנק על טופס הרשאה לחיוב חשבון
)הטופס נמצא באתר הרשות בכתובת: il.gov.eca.www(
2 .הקמת ההרשאה דרך אתר הבנק תוך ציון קוד מוסד 50693"– רשות האכיפה והגבייה"
 לאחר השלמת התהליך באחת מ-2 האפשרויות שצוינו לעיל, יש לצרף לטופס זה את טופס ההרשאה
שנחתם על ידי הבנק או את טופס ההקמה על מנת שיעודכנו במערכות הוצאה לפועל.
 במילוי הבקשה על ידי חייב – יש למלא את סעיף 1 בטופס.
 במילוי הבקשה על ידי בא כוח – יש למלא את סעיף 2 בטופס.
 חתום בתחתית הטופס.
 אופן הגשה:
- פנייה מקוונת לעדכון הרשאה לחיוב חשבון – ניתן להגיש פניה מקוונת באתר האינטרנט של הרשות,
הבקשה תטופל ללא הצורך להגיע ללשכה. )במילוי הפניה המקוונת אין צורך להגיש טופס זה(.
פרטים נוספים אודות השירות מופיעים באתר הרשות.
- דואר אלקטרוני / פקס: ניתן לשלוח את הבקשה בפקס או מייל ללשכה בה מתנהל התיק.
- שליחה בדואר: ניתן לשלוח ללשכה בה מתנהל התיק.
ג. צרופות )מסמכים שחובה לצרף לבקשה(
 טופס הרשאה לחיוב חשבון חתום על ידי הבנק או טופס הקמת ההרשאה דרך אתר הבנק.
הטופס מנוסח בלשון זכר בלבד כדי להקל על הבנתו, אך הוא מיועד לנשים וגברים.
דף הסבר: פרטים נלווים לעדכון הרשאה לחיוב חשבון בנק
עמוד 2 מתוך 2
פרטים נלווים לעדכון הרשאה
לחיוב חשבון בנק גרסה
10.08.2020
www.eca.gov.il :האינטרנט אתר 073-2055000 / *35592 טלפוני שירות מוקד
פרטי החייב
מספר זיהוי: )כולל ספרת ביקורת( שם משפחה: שם פרטי:
ס"ב
טלפון: דואר אלקטרוני:
0
פרטי החיוב
חשבון בנק לחיוב
בנק: מספר סניף: מספר חשבון בנק:
מספר תיק הוצאה לפועל בו אני
מבקש לשלם באמצעות חיוב
חשבוני:
☐ התיק המבוקש הוא תיק מזונות ☐ יש לסמן שדה זה אם סכום החיוב
החודשי לתשלום עולה על
.שקלים 10,000
אני מבקש לחייב: )יש לסמן את מהאפשרויות(
☐ חיוב חודשי בסכום קבוע
☐ חיוב בהתאם להגדלה חודשית אוטומטית + %1
אגרה – בתיק מזונות בלבד
☐ תשלום כל החוב בתיק ביום ביצוע החיוב )כולל %1
אגרה( – בתיק מזונות בלבד
סכום החיוב החודשי: )יש לציין רק במקרה בו סומן חיוב
חודשי בסכום קבוע(
מועדי החיוב
יום החיוב המבוקש בחודש: )יש לציין רק במקרה בו
סומן חיוב חודשי בסכום קבוע(
חודש ראשון לביצוע החיוב: )יש לציין חודש ושנה(
חיוב אחרון:
☐ בסיום החוב
☐ בתאריך )בסימון תיבה זו חובה לציין חודש אחרון
לביצוע החיוב(
חודש אחרון לביצוע החיוב: )יש לציין חודש ושנה(
פרטי בא כוח
מספר זיהוי: )כולל ספרת ביקורת( שם משפחה: שם פרטי:
ס"ב
טלפון: דואר אלקטרוני:

מספר רישיון:
0
פרטי החיוב
חשבון בנק לחיוב
בנק: מספר סניף: מספר חשבון בנק:
חתימת המבקש

_____________ _____________ _____________
תאריך שם מלא חתימה
1
פרטים נלווים לעדכון הרשאה לחיוב חשבון בנק
2
3

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פרטים נלווים לעדכון הרשאה לחיוב חשבון בנק?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פרטים נלווים לעדכון הרשאה לחיוב חשבון בנק, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פרטים נלווים לעדכון הרשאה לחיוב חשבון בנק. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פרטים נלווים לעדכון הרשאה לחיוב חשבון בנק.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פרטים נלווים לעדכון הרשאה לחיוב חשבון בנק

פקס: 02-5084105
כתובת לשליחת מכתבים: ירמיהו 37, תא דואר 34235, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » רשות האכיפה והגביה » הרשאה לחיוב חשבון » טופס פרטים נלווים לעדכון הרשאה לחיוב חשבון בנק

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פרטים נלווים לעדכון הרשאה לחיוב חשבון בנק להורדה

דילוג לתוכן