טופס צו מנהלי להפסקת עבודה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס צו מנהלי להפסקת עבודה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס צו מנהלי להפסקת עבודה להדפסה

מה זה טופס צו מנהלי להפסקת עבודה?

שם הטופס: צו מנהלי להפסקת עבודה לפי סעיף 216(א) לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965.

מטרת הטופס: הטופס מהווה צו מנהלי מטעם הוועדה לתכנון ובניה, הנפיק על פי סעיף 216(א) של חוק התכנון והבנייה, ומתייעץ על הפסקת עבודה במקרקעין בהקשר לעבודה אסורה ולנהלי הבניה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי החשוד בבנייה אסורה - שם, ת.ז., כתובת יישוב וגוש/חלקה.
2. פירוט העבודה האסורה - תיאור העבודה, חומרים המשמשים, שטח הבנייה ומידע נוסף הנדרש להפסקת העבודה.
3. מסמך יישום מס' 2.1.31 - כמסמך הנחיה הבסיסי להפסקת עבודה.

סיכום הטקסט:
הטופס המתואר הוא צו מנהלי להפסקת עבודה לפי סעיף 216(א) של חוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965. הטופס מונגש על ידי וועדת תכנון ובניה, משרד האוצר, ומטרתו היא להניח על המספר תז ומי שנמנה או מועסק בשירותם של גורמים מסוימים שנמנו בסעיף 243(ג) לחוק, אשר עוסקים בעבודה אסורה כמו שהוגדרה בחוק, להפסיק מיד את כל עבודת הבנייה האסורה במקרקעין. הטופס מבקש גם מידע מפרטי עבודת הבנייה האסורה ומספק הוראות בנוגע לפעולות המתבצעות לאחר התקבלות הצו.

טופס צו מנהלי להפסקת עבודה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס צו מנהלי להפסקת עבודה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס צו מנהלי להפסקת עבודה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס צו מנהלי להפסקת עבודה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

סמל וועדה
וועדת תכנון ובניה שם הנחיה: 1.3 - צו מנהלי להפסקת עבודה
שם וועדה
משרד האוצר
היחידה הארצית לאכיפת
עדכני ליום 2017.12.3 דיני התכנון והבניה
1
מסמך ישים מס' 2.1.3
1 _________________________ .ת.ז. _________________________
2 _________________________ .ת.ז. _________________________
צו מנהלי להפסקת עבודה
לפי סעיף 216(א( לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965
1 .יש לי יסוד להניח שבמקרקעין שיפורטו להלן מתבצעת עבודה אסורה, כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה
התשכ"ה – 1965( להלן: "החוק"(, וכי אתה נמנה או מועסק בשירותם של אחד הגורמים המנויים בסעיף
243(ג( לחוק בקשר עם אותה עבודה אסורה.
נ.צ. כתובת יישוב גוש חלקה

מס' תיאור העבודה )מהות הבנייה, ממה עשויה – חומרים, שטח הבנייה( פירוט העבודה האסורה
.1
.2
2 .הונח בפני דין וחשבון מטעם מפקח הוועדה המקומית אודות ביקור במקרקעין וממצאים המבססים יסוד
סביר להניח שמבוצעת בהם עבודה אסורה;
3 .בהתאם, אני מצווה עליך להפסיק לאלתר כל בנייה אסורה במקרקעין שלעיל.
 צו זה ניתן לאחר שקוימה התייעצות עם תובע הוועדה המקומית בהתאם להוראת סעיף 225 לחוק;
 לפי סעיף 228 לחוק – הרואה עצמו נפגע ע"י צו מנהלי רשאי להגיש בקשה לביטולו לבית המשפט המוסמך בתוך 15
ימים מיום שהומצא לו צו זה, ואולם בהגשת בקשה כאמור, כשלעצמה, לא יהיה כדי לעכב את ביצוע הצו;
 צו זה יעמוד בתוקפו כל עוד לא בוטל על ידי בית משפט מוסמך;
 לפי סעיף 217(א( לחוק – אם תימשך העבודה האסורה בניגוד לצו מנהלי שניתן לפי סעיפים 216( א( או )ד( לחוק
רשאי נותן הצו, תוך שנה מיום המצאתו, ליתן צו להריסת תוספת בנייה;
__________________ _______________
תאריך נותן הצו

מס' תיק בוועדה המקומית: מנהלי )הפסקת עבודה( XXX/2107

אישור המצאת הצו:
אני הח"מ ________________, מאשר בזאת, כי צו זה נמסר ל______________,
ביום: ___________, בשעה: ____________
חתימה: ____________________ חתימת המקבל : _________________סמל וועדה
וועדת תכנון ובניה שם הנחיה: 1.3 - צו מנהלי להפסקת עבודה
שם וועדה
משרד האוצר
היחידה הארצית לאכיפת
עדכני ליום 2017.12.3 דיני התכנון והבניה
2
----פרטים להתקשרות עם נותן הצו )הרשות האוכפת(----

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס צו מנהלי להפסקת עבודה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס צו מנהלי להפסקת עבודה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס צו מנהלי להפסקת עבודה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס צו מנהלי להפסקת עבודה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס צו מנהלי להפסקת עבודה

פקס: 072-3988499
כתובת לשליחת מכתבים: בית השנהב, רחוב בית הדפוס 12, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » הרשות לאכיפה במקרקעין » טופס צו מנהלי להפסקת עבודה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס צו מנהלי להפסקת עבודה להורדה

דילוג לתוכן