טופס קבלת רישיון ליבוא כימיקלים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס קבלת רישיון ליבוא כימיקלים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס קבלת רישיון ליבוא כימיקלים להדפסה

מה זה טופס קבלת רישיון ליבוא כימיקלים?

שם הטופס: טופס משרד הכלכלה והתעשייה - קבלת רישיון ליבוא כימיקלים

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת רישיון ליבוא כימיקלים וכולל מידע ופרטים שנדרשים לצורך היבוא.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. סוגי אישורים (ניתן לבחור רק את האישור הרלוונטי):
- אישור 2ג2 - אישור מידות ומשקלות
- אישור מנכ"ל
- אישור כלכלה
- יחידה מטפלת (מבוסס על המחוז בישראל)

2. מבנה הטופס ופרטי מילוי בו, כוללים:
- פרטי בקשה
- פרטי מבקש
- רשימת פריטים (פרטי מכס שמכוונים ליבוא)
- פרטי ספקים
- מסמכים מצורפים
- פרטי איש הקשר

3. סיום ושליחה, כוללים:
- שליחת הטופס
- אישור קליטה לאיש הקשר

אופן הקטנת קובץ מ-PDF ל-PDF מתבצע דרך האפשרות "הדפס" בטופס.

צילום מסך טופס קבלת רישיון ליבוא כימיקלים טופס מקוון

טופס קבלת רישיון ליבוא כימיקלים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס קבלת רישיון ליבוא כימיקלים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס קבלת רישיון ליבוא כימיקלים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 5 ,קריית הממשלה, ת"ד 3166 ,ירושלים 9103101
trd.remedies@economy.gov.il ,www.economy.gov.il/dumping .02-6662939 פקס, 02-6662621/2 'טל
הנחיות למילוי טופס המקוון לאישורי יבוא
תוכן עניינים
מידע כללי על הטופס................................................................................................2
סוגי אישורים ...................................................................................................................2
מבנה הטופס ...................................................................................................................3
טופס לדוגמא...........................................................................................................4
מסך פרטי בקשה..........................................................................................................4
מסך פרטי מבקש..........................................................................................................5
מסך רשימת פריטים......................................................................................................6
מסך פרטי ספקים .........................................................................................................8
מסך מסמכים מצורפים ..................................................................................................9
מסך פרטי איש הקשר .................................................................................................10
סיום ושליחה ..............................................................................................................10
ייצוא קובץ .............................................................................................................11
ייבוא קובץ.............................................................................................................12
אופן הקטנת קובץ מ – PDF ל- PDF........................................................................132
מידע כללי על הטופס
סוגי אישורים
טופס האישורים החדש כולל ארבעה סוגי אישורים.
לכול אישור תופיע לבחירה רק היחידה המטפלת באישור הנבחר.
סוג האישור אישור 2ג2 אישור
מידות
ומשקלות
אישור
מנכ"ל
אישור
כלכלה
יחידה מטפלת
מחוז חיפה משקולות
ומידות
מינהל
כימיה ,
מוצרים אל-
מתכתיים
מינהל
מוצרי
צריכה
מחוז ת"א מינהל
מוצרי
צריכה
מינהל תעשיות עתירות ידע מינהל
תעשיות
עתירות ידע
מינהל כימיה , מוצרים אל- מתכתיים מינהל
יהלומים
תכשיטים
ואבני חן
מינהל מוצרי צריכה מחוז איו"ש
מינהל יהלומים תכשיטים ואבני חן מחוז-
מת"ק עזה
מחוז איו"ש
מחוז- מת"ק עזה3
מבנה הטופס
בסרגל הטופס קיים סרגל מובנה ואין צורך להתקין את סרגל הכלים.
האפשרויות המופיעות בסרגל הכלים:
שלח: באמצעות הכפתור ניתן לשלוח את הטופס בסיום הזנת הטופס.
שמור: בלחיצה על כפתור שמור נפתח בתחתית הטופס סרגל שניתן לבחור היכן שומרים את הטופס
באמצעות בחירה שמור בשם. ראו דוגמא:
בדוק תקינות: נבדק כי כול שדות החובה הנדרשים בטופס הוזנו.
הדפס: באמצעות הדפס ניתן להדפיס את הטופס.
שמור כPDF :הטופס נשמר בפורמט PDF במצב כזה ניתן לשמור את המידע, אך לא לשמור את הטופס.
יצוא: יצוא המידע מהטופס לצורך שמירת הטופס.את הנתונים יש לשמור במקום ושם שניתן יהיה לחזור
ולאתר אותם.לחיצה על הכפתור פותחת סרגל בתחתית הטופס . ראו דוגמא:
יבוא: לתוך טופס חדש ניתן ליבא את הנתונים שנשמרו באמצעות יצוא נתונים . ולעדכן רק את השדות
שבהם חל שינוי. באמצעות יבוא נתונים לא מיובאים המסמכים ופרטי חשבון ספק.
תצוגה מלאה: ריכוז כול המידע של הטופס מקובץ בדף אחד.
בהתאם לבחירת סוג הטופס מתעדכנת רשימת שדות החובה שיש להזין )שדה חובה מסומן
באמצעות כוכבית אדומה(.4
טופס לדוגמא
דוגמא לאופן מילוי טופס 2ג2 פטור מאישור תקן חד פעמי מלא
מסך פרטי בקשה5
מסך פרטי מבקש6
מסך רשימת פריטים
יש להזין את פרטי המכס לגביהם מבקשים אישור.
שימו לב - המילה "פרט מכס" מהווה קישור לספר המכס בספר המכס ניתן לחפש לפי פרטי מכס או לפי
מילה/ צירוף מילים.
פרט המכס יהיה זמין לפי סוג האישור שנבחר בתפריט 1" – פרטי בקשה"7
בשונה מהטופס הקודם לכול פרט
מכס יש להוסיף את פרטי היצרנים
של אותו מוצר
אם יש מספר יצרנים לפרטי מכס שונים ניתן להשתמש בפונקציה העתק שורה. שלב
זה מועתקים פרטי הפרט מכס והיצרנים שהיו בשורה הקודמת של הפרט מכס .
וניתן לעדכן את הפרטים אותם יש לעדכן.
אם יש יותר מיצרן אחד לפרט מכס. מוסיפים שורה ומוסיפים את פרטי היצרן.
אם יש יותר מיצרן אחד
לפרט מכס. מוסיפים
שורה ומוסיפים את
פרטי היצרן.8
מסך פרטי ספקים
ניתן להוסיף
מספר ספקים
ומספר
חשבונות ספק
באמצעות הוסף
שורה.9
מסך מסמכים מצורפים
הנחיות לצירוף מסמכים:
 ניתן לצרף רק קובצי תמונה)gif,jpg,tif, jpeg ( וקבצים בפורמט PDF
 הסריקה צריכה להיות ברזולוציה לא גבוהה ורצוי בשחור לבן אך מחובתכם לבדוק שהמסמך קריא.
 גודל מכסימלי לקובץ KB800
 סך כל הצרופות בטופס לא יעלה על MB6
 יש לצרף את המסמכים בהתאם המופיעה בהתאם לסוג הטופס והאם הוא חד פעמי או שנתי וסיבת פטור
ב2ג2.
הגשה בהתאם לדרישה תימנע דרישה להשלמת מסמכים ויקצר את זמן הטיפול.10
מסך פרטי איש הקשר
פרטי איש קשר מופיעים אוטומטית בהתאם למה שהוזן בפרטי איש קשר. ניתן לשנות את הנתונים,
במידת הצורך.
סיום ושליחה
 לאחר שליחת הטופס ישלח אישור קליטה לאיש הקשר .
 במקביל ניתן לעקוב אחרי סטאטוס הבקשה במסלול.
 כל מכתבי הבקשה כולל דרישה להשלמת מסמכים במידה ותשלח גם יוצגו במסלול.11
ייצוא קובץ
לשם שכפול הבקשה ניתן לשמור את הנתונים ולערוך אותם מחדש.
בשורת התפריטים בחר ב"ייצור"
בחלון הקופץ שייפתח יש ללחוץ על החץ ולבחור באפשרות "שמור בשם".
בחלון שנפתח יש להזין שם ומיקום לשמירת הקובץ:12
ייבוא קובץ
לשם שכפול הבקשה יש לייבא את הנתונים ולערוך אותם מחדש.
בשורת התפריטים בחרו ב"ייבוא"
בחלון הקופץ שייפתי יש ללחוץ על "לחץ להוספת קובץ"
בחלון שנפתח יש לבחור את הקובץ שיוצא בעבר מהמערכת
בחלון של בחירת קובץ יש לאשר את בחירת הקובץ. לאחר האישור הנתונים יוזנו בבקשה, ניתן לערוך
אותם ולשנות את הנתונים כנדרש.13
אופן הקטנת קובץ מ – PDF ל- PDF
בחלונית שנפתחה יש ללחוץ "הדפס"
יש לבחור שמור קובץ PDF
ניתן לבחור אילו דפים לשמור:

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס קבלת רישיון ליבוא כימיקלים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס קבלת רישיון ליבוא כימיקלים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס קבלת רישיון ליבוא כימיקלים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס קבלת רישיון ליבוא כימיקלים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס קבלת רישיון ליבוא כימיקלים

פקס: 074-7058815
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הכלכלה והתעשייה » טופס קבלת רישיון ליבוא כימיקלים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס קבלת רישיון ליבוא כימיקלים להורדה

דילוג לתוכן