טופס רישום תעודת הלידה שנרשמה על ידי הרשויות המקומיות לבגירים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס רישום תעודת הלידה שנרשמה על ידי הרשויות המקומיות לבגירים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס רישום תעודת הלידה שנרשמה על ידי הרשויות המקומיות לבגירים להדפסה

מה זה טופס רישום תעודת הלידה שנרשמה על ידי הרשויות המקומיות לבגירים?

שם הטופס: טופס שגרירות צרפת - רישום תעודת הלידה שנרשמה על ידי הרשויות המקומיות לבגירים.

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשה לרישום תעודת לידה של בגיר או בגירה שנולדו מהורים גרים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבקש/ת: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל.
2. בחירת השם שיופיע בתעודת הלידה הצרפתית.
3. פרטי הנפטרים כמו שם הורים ותאריך ומקום הלידה.
4. פרטי הורים כמו שמות ההורים, תאריך ומקום הלידה, והמצב המשפחתי שלהם (רווק, נשוי, גרוש, וידוי).
5. אם ישנם מסמכים נוספים המכריעים לעניין (כמו תעודת נישואין או החלטת גרישה), אז נדרשים פרטים נוספים בסעיף זה.
6. פרטים אוכלוסיוניים מורחבים של ההורים המבקשים, הכוללים את פרטי ההורים ואת כלל הילדים שלהם.

נכון להוראות הטופס, המבקשים יכולים לבחור את השם שירשם בתעודת הלידה הצרפתית ולספק את המסמכים הנדרשים, תוך שמירה על החוק הצרפתי בנושא זה.

טופס רישום תעודת הלידה שנרשמה על ידי הרשויות המקומיות לבגירים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס רישום תעודת הלידה שנרשמה על ידי הרשויות המקומיות לבגירים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס רישום תעודת הלידה שנרשמה על ידי הרשויות המקומיות לבגירים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס רישום תעודת הלידה שנרשמה על ידי הרשויות המקומיות לבגירים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

רישום לידה של בגיר/ה
רשימת המסמכים הנדרשים
לתשומת ליבך
בתום בדיקת התיק, במהלך הפגישה או בסיומה, ייתכן כי יידרשו מסמכים נוספים
לתשומת ליבך : אין צרוך להתקשר לקונסוליה על מנת לקבוע תור במח' מרשם אוכלוסין.
התורים הזמינים באתר הם עבור מחלקה אחרת.
etat-civil.tel-aviv-jaffa-fslt@diplomatie.gouv.fr :הבאה לכתובת מייל באמצעות לפנות יש, פגישה לקביעת
בגיר/ה שנולד/ה מהורים בגיר/ה שנולד/ה מהורים נשואים
1 .טופס בקשה לרישום מלא וחתום על ידי המבקש/ת
2 .תעודת לידה ממשרד הפנים )מקור עם חותמת אפוסטיל(
3 .אחד מהמסמכים המופעים ברשימה הבאה
)הוכחת אזרחות צרפתית של המבקש/ת או של ההורים( :
- דרכון ביומטרי או ת"ז צרפתית בתוקף
- תעודה המעידה על אזרחות צרפתית
- עותק תעודת לידה נאמן למקור או ספר משפחה בציון הערת אזרחות צרפתית
- עותק מאומת של צו ההתאזרחות
- עותק של הצהרת אזרחות רשומה
- אישור רישום עדכני במאגר הקונסולרי של הצרפתים השוהים מחוץ לצרפת
- כל מסמך אחר שמעיד על אזרחות צרפתית
4 .ספר המשפחה של הורי המבקש/ת )מקור(,
בהיעדר ספר המשפחה, ניתן להציג תעודת נישואין עם חותמת אפוסטיל ותעודות
לידה של שני ההורים –תעודות צרפתיות בלבד לצרפתים/ תעודת לידה עם חותמת
אפוסטיל, ישראלית או זרה להורה ישראלי שלא נולד בישראל(
5 .העתק של המסמכים בהם אזכור )תעודת נישואין, החלטת גירושין, החלטה הנוגעת
לאזרחות וכו'( *
6 .תמצית רישום אוכלוסין מורחבת )3 עד 4 עמודים( של שני הורי המבקש/ת
ממשרד הפנים. מסמך זה חייב להיות עדכני ומתוארך לאחר לידת הילד האחרון
)מקור( ללא אפוסטיל.
7 .צילום דרכון או תעודת זהות של המבקש/ת
8.צילום דרכון או תעודת זהות צרפתית של ההורה/ים הצרפתי/ים
9.צילום דרכון או תעודת זהות ישראלית של ההורה הישראלי
1 .טופס בקשה לרישום מלא וחתום על ידי המבקש/ת
2 .תעודת לידה ממשרד הפנים )מקור עם חותמת אפוסטיל(
3 . אחד מהמסמכים המופעים ברשימה הבאה
)הוכחת אזרחות צרפתית של המבקש/ת או של ההורים( :
- דרכון ביומטרי או ת"ז צרפתית בתוקף
- תעודה המעידה על אזרחות צרפתית
- עותק תעודת לידה נאמן למקור או ספר משפחה בציון הערת אזרחות צרפתית
- עותק מאומת של צו ההתאזרחות
-עותק של הצהרת אזרחות רשומה
- אישור רישום עדכני במאגר הקונסולרי של הצרפתים השוהים מחוץ לצרפת
- כל מסמך אחר שמעיד על אזרחות צרפתית
4 .ספר המשפחה של הורי המבקש/ת )מקור(,
בהיעדר ספר המשפחה, ניתן להציג תעודות לידה של שני ההורים –תעודות צרפתיות בלבד
לצרפתים/ תעודת לידה עם חותמת אפוסטיל, ישראלית או זרה להורה ישראלי שלא נולד
בישראל
5 .העתק של המסמכים בהם אזכור )תעודת נישואין, החלטת גירושין, החלטה הנוגעת
לאזרחות וכו'( *
6 .תמצית רישום אוכלוסין מורחבת )3 עד 4 עמודים( של שני הורי המבקש/ת ממשרד
הפנים. מסמך זה חייב להיות עדכני ומתוארך לאחר לידת הילד האחרון )מקור(
ללא אפוסטיל.
7 .צילום דרכון או תעודת זהות צרפתית או ת.ז. ישראלית של המבקש/ת
.צילום דרכון או תעודת זהות צרפתית של ההורה/ים הצרפתי/ים
9.צילום דרכון או תעודת זהות ישראלית של ההורה הישראלי
(*) אנשים נשואים, גרושים, ידועים עפ''י הצהרה וכו', חייבים לספק מסמכים תומכים כך שתעודות הלידה שלהם מתעדכנות בזמן הרישום.יש לקרוא היטב את ההוראות לפני עיון ברשימת המסמכים הנדרשים
הקונסוליה הצרפתית
בתל אביב
או
הקונסוליה הצרפתית
בחו''ל או בירושלים
חשוב: הקונסוליה הצרפתית בתל אביב אינה מוסמכת לרשום אירועים שהתרחשו
מחוץ לישראל או בירושלים.
במקרים של לידה, פטירה או רישום נישואין :
- בחו''ל, יש לפנות לקונסוליית צרפת של מיקום אירוע
- בירושלים, יש ליצור קשר עם קונסוליית צרפת שבירושלים.
אם בקשותיכם מחייבות פנייה ליותר מקונסטלייה אחת )למשל נישואין רישומים בתל-
אביב, לידה בירושלים(, חייבים להגיש את המסמכים הנדרשים מקוריים לכל
קונסוליה.
ספר משפחה
ספר משפחתה מונפק לראשונה :
- בעקבות רישום הנישואין
או
- בעקבות לידתו של הילד הראשון שנולד מחוץ לנישואין
ספר משפחה המקורי יידרש לעדכון לכל בקשה בהמשך
לקבלת ספר המשפחה בדואר רשום עם סיום הטיפול בבקשה, נא להביא, במועד הגשת
המסמכים, מעטפה בפורמט A5 מבוילת בסך 50.17( ₪ מחיר לדואר רשום מעל 50 גרם(
אפוסטיל
לבקשת אפוסטיל :
- על תעודות ישראליות
נא לפנות למשרד החוץ בירושלים טל: 58.33.530-02
www.mfa.gov.il
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47867 : צרפתיות תעודות על-
נא לפנות למדינה שהנפיקה את התעודה￾על תעודות זרות – דהיינו לא צרפתיות ולא ישראליות
נישואין
נישואים דתיים שנערכו בישראל ונרשמו על פי חוקי ישראל, ניתן לרשום בקונסוליה על
מנת לקבל ספר משפחה.
לא ניתן להכיר בצרפת בנישואין דתיים שנערכו מחוץ לישראל ונרשמו בישראל.
הילדים שנולדו לאחר נישואין דתיים, שנערכו בישראל ונרשמו על פי חוקי ישראל,
מוכרים כילדים שנולדו במסגרת קשר הנישואין בצרפת כמו בישראל.
לכן אין לרשום אותם כמי שנולדו מחוץ לנישואין. עדיף שההורים ינפיקו ספר משפחה
כדי שיהיו רשומים בו.
תעודות צרפתיות :
- לידה
- נישואין
- פטירה
היכן לבקש זאת )תהליך בחינם(:
- אנשים שנולדו, נישאו או נפטרו בצרפת: בעירייה של מקום הלידה, הנישואין או
הפטירה
- אנשים שנולדו, נישאו או נפטרו מחוץ לצרפת: דרך הקישור הבא
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1405
תעודת לידה בתוקף פחות משלושה חודשים נדרשת רק עבור רישום נישואין או
גירושין.
אין צורך באפוסטיל עבור תעודות צרפתיות לרישום בקונסוליה הצרפתית בתל אביב.
חשוב: מחלקת רישום אוכלוסין אינה מטפלת בהנפקת דרכונים, רישומים קונסולריים ותעודות זהות צרפתיות.
ליצירת קשר עם השירות המוסמך לכך:
afe.tel-aviv-jaffa-fslt@diplomatie.gouv.fDEMANDE DE TRANSCRIPTION
D'ACTE DE NAISSANCE D’UNE PERSONNE MAJEURE
Je, soussigné(e)…………….……………………………………………………….............................................................,
Nom et prénom(s) du(de la) requérant(e)
Adresse postale : …………………………………………………………….....................................................................
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………........................................................
Adresse email : ……………………………………………………………….....................................................................
sollicite la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de naissance dont copie ci-jointe
délivrée le …………………/……………………/………..........................................me concernant.
Dans mon acte de naissance, je souhaite :
porter le nom qui figure dans mon acte de naissance étranger en application de l’article 311-24-1 du code civil, à
savoir : …………………………………………………………………………………………………………………..
ne pas porter le nom qui figure dans mon acte de naissance étranger.
Dans ce cas, je porterai le nom de mon parent à l’égard duquel ma filiation a été établie en premier lieu. Si mes
parents étaient mariés au moment de ma naissance, je porterai le nom de mon père.
Je suis informé(e) qu’en vue de la transcription, l’officier de l’état civil français s'assure de la régularité de l'acte
étranger produit, et que le choix de mon nom est définitif.
A ............................... , le ………../…………../……………..
Signature du(de la) requérant(e)
Numéro de dossier :RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE CONCERNEE PAR L’ACTE
Date de naissance :
………………………./…………………………../………………………..
Lieu de naissance :
………………………………………………………………………………………………………..
Prénom(s) :
………………………………………………………………………………………………………..
NOM :
………………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom(s) du père :
………………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom(s) de la mère :
………………………………………………………………………………………………………..
Si mariage des parents :
Date du mariage : ……………/……………/……………Lieu du mariage : ……………………………………………..
En l’absence de mariage, date et lieu de la(les) reconnaissance(s) :
Date(s) de la(des) reconnaissance(s) : ……………………………………………………………………………………..
Lieu(x) de la(des) reconnaissance(s) : ……………………………………………………………………………………..
Nationalité du père au jour de la naissance :
………………………………………………………………………………………………………..
Nationalité de la mère au jour de la naissance :
………………………………………………………………………………………………………..
Situation matrimoniale :
 Célibataire  Pacsé(e)  Marié(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve)

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס רישום תעודת הלידה שנרשמה על ידי הרשויות המקומיות לבגירים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס רישום תעודת הלידה שנרשמה על ידי הרשויות המקומיות לבגירים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס רישום תעודת הלידה שנרשמה על ידי הרשויות המקומיות לבגירים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס רישום תעודת הלידה שנרשמה על ידי הרשויות המקומיות לבגירים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס רישום תעודת הלידה שנרשמה על ידי הרשויות המקומיות לבגירים

כתובת לשליחת מכתבים: טיילת הרברט סמואל 112, תל-אביב, 63572, ת.ד. 3480
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: אגפים ממשלתיים, שגרירות צרפת
טופס קל » אגפים ממשלתיים » שגרירות צרפת » טופס רישום תעודת הלידה שנרשמה על ידי הרשויות המקומיות לבגירים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס רישום תעודת הלידה שנרשמה על ידי הרשויות המקומיות לבגירים להורדה

דילוג לתוכן