טופס רשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים לחקלאות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס רשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים לחקלאות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס רשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים לחקלאות להדפסה

מה זה טופס רשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים לחקלאות?

הטופס המתואר הוא טופס בשם "רשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים" לפי תקנות הבטיחות בעבודה לטרקטורים בחקלאות. מטרת הטופס היא לרשום את דגמי המסגרת ותאי הבטיחות המאושרים לשימוש בתחום החקלאות.

הטופס מכיל את המידע הבא:
- מספר אישור דגם.
- תיאור הדגם.
- שם היצרן של המסגרת או הטרקט

טופס רשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים לחקלאות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס רשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים לחקלאות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס רשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים לחקלאות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס רשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים לחקלאות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

רשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים
על פי תקנות הבטיחות בעבודה )טרקטורים בחקלאות(, תשל"ב-2791
הרשימה מעודכנת לתאריך 12/40//014
מס אישור דגם טרקטור דגם
מסגרת
המבקש תאור מסגרת שם יצרן
חברה SLH T57 Same Rowcrop 90v/DT 90V 90DT 014
ישראלית לרכב
וחלפים
תא בטיחות
פתוח
Same Deutch Fahr
Group
בטיחות תא ובנו פלדמן.נ NH8 New Holland TG 230/255/285/210/230 024
סגור
New Holland
Cararo Agriplus 034
85F4/85V2/85V2/65F4/75V4/75f4/65V4/65V2
Agriup פרפקט פרטס תא בטיחות
סגור
Cararo
Cararo Agriplus 044
85F4/85V2/85V2/65F4/75V4/75f4/65V4/65V2
AG
680143
פרפקט פרטס מסגרת קדמית
מתקפלת
Cararo
מסגרתאחורית מ"בע קומסקו 5103-P1 M.Ferguson 5435 054
מתקפלת
לאחור בחצי
גבה
Agco S.A
Agco S.A בטיחות תא מ"בע קומסקו 5002D7 MF 6270/6290 064
Agco S.A בטיחות תא מ"בע קומסקו 6003 F1 MF 6465/6475 074
Agco S.A בטיחות תא מ"בע קומסקו 5003F4 MF 5425/5435/5445/5455/5460/5465 084
בטיחות מסגרת מ"בע קומסקו T-83 M.Ferguson3350F 094
קדמית
מתקפלת
Same Deutch Fahr
Groupרשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים – מעודכן לתאריך 12/40//014
מס אישור דגם טרקטור דגם
מסגרת
המבקש תאור מסגרת שם יצרן
Agco S.A בטיחות תא מ"בע קומסקו 6003J1 M.Ferguson 6490/6485 104
בטיחות מסגרת מ"בע קומסקו T-83 A M.Ferguson3435 S 114
קדמית
מתקפלת
Same Deutch Fahr
Group
Same Deutch Fahr בטיחות תא מ"בע קומסקו C-39 M.Ferguson3350 F 124
Group
New Holland בטיחות תא ובנו פלדמן.נ STLV8 New Holland TL 70A/TL80A/TL 90A/TL 100A 134
TS 50A/TS New Holland TN75 FA/TN 85FA/TN 95 FA 51998
50
נ.פלדמן ובנו מסגרת בטיחות
קדמית
מתקפלת
New Holland(Italy)
New Holland (Italy) בטיחות תא ובנו פלדמן.נ CS 32 New Holland TN75 FA/TN 85FA/TN 95 FA 21998
בטיחות מסגרת ובנו פלדמן.נ TS 56 New Holland TN 70 NA/TN 75 NA 92000
קדמית
מתקפלת
New Holland (Italy)
New Holland (Italy) בטיחות תא ובנו פלדמן.נ CS35 New Holland TN 70 NA/TN 75 NA 102000
בטיחות מסגרת ובנו פלדמן.נ GR6 New Holland TD 60D/TD 70D/TD 80D/TD 90D 32003
אחורית
מתקפלת בחצי
גובה
New Holland (Italy)
בטיחות תא ובנו פלדמן.נ GK6 New Holland TD 60D/TD 70D/TD 80D/TD 90D 52003
סגור
New Holland (Italy)רשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים – מעודכן לתאריך 12/40//014
מס אישור דגם טרקטור דגם
מסגרת
המבקש תאור מסגרת שם יצרן
פניק'צ דוד C43 Landini ReX 60F/70F/80F/75F/85F/95F/105F 1//2005
ובניו
תא בטיחות
סגור
Landini S.p.A
פניק'צ דוד AA21 Rex 75 GT/85GT/95 GT/ 105 GT 2//2005
ובניו
מסגרת
בטיחות )קשת(
Landini S.p.A
Landini ReX 3//2005
60F/70F/80F/75F/85F/95F/105F/60GE/70GE/80GE/75
GE/85 GE/95 GE/105 GE
AA22 דוד צ'פניק
ובניו
מסגרת בטיחות
) קשת(
Landini S.p.A
פניק'צ דוד C-36 Landini Mythos 105/115 7//2003
ובניו
תא בטיחות
סגור
Landini S.p.A
פניק'צ דוד AP- 25 Landini Power Farm 60/75/85/95/105 4//2005
ובניו
מסגרת בטיחות
מתקפלת
לאחור בחצי
גבה
Landini S.p.A
פניק'צ דוד C-44 Landini Power Farm 60/75/85/95/105 5//2005
ובניו
תא בטיחות
סגור
Landini S.p.A
Valtra Mega 6//2005
Hightech:8950,8050,8150,8350,8400,8550,8750
Valtra Mezzo HighTech:
6200,3350,64006750,6800,6850
טרקטורים T888/2C
תבור
תא בטיחות
סגור
Valtra
טרקטורים T888 T Valtra M-120, M130, M-150 7//2005
תבור
תא בטיחות
סגור
Valtraרשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים – מעודכן לתאריך 12/40//014
מס אישור דגם טרקטור דגם
מסגרת
המבקש תאור מסגרת שם יצרן
טרקטורים T888TC Valtra T-120,130,140,160,170 8//2005
תבור
תא בטיחות
סגור
Valtra
טרקטורים T-941 Valtra C- 120,130,150 9//2005
תבור
תא בטיחות
סגור
Valtra
Valtra 865 series Valtra 100 series, Valtra A 10//2005
series: 700,800,900 A-75, A-85 ,A-95
טרקטורים V-865
תבור
תא בטיחות
סגור
Valtra
טרקטורים T888TS-R Valtra T-120,130,140,160,170,180,190 11//2005
תבור
תא בטיחות
סגור
Valtra
New holland DT 60D,70 D, 80D, 90D, 95 D and Case 05//2003
IH JX 60, 70, 80, 90, 95
GK6 נ.פלדמן ובנו תא בטיחות
סגור
New Holland and
Case
New Holland TD 60D/TD 70D/TD 80D/TD 90D/ TD 03//2003
95D And Case IH JX 60, 70, 80, 90, 95
GR6 נ.פלדמן ובנו קשת בטיחות
אחורית
מתקפלת
New Holland and
Case
Case IH בטיחות תא ובנו פלדמן.נ SLTV10 Case IH MXM 175, TM 175 MXM 190, TM 190 02//2002
New Holland TD 60/70/80/90/95 and Case 01//2006
JX60/70/80/90/95
STI-GR נ.פלדמן קשת בטיחות
אחורית
מתקפלת
Turk Tractorרשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים – מעודכן לתאריך 12/40//014
מס אישור דגם טרקטור דגם
מסגרת
המבקש תאור מסגרת שם יצרן
טרקטורים T-888M Valtra N- (91,101,111,111C,121,141) 02//2006
תבור
תא בטיחות
סגור
Valtra
סונויות מפרם SG097/1 John Deere 5225N, 5325N, 5425N,5525N 03//2006
בע"מ
תא בטיחות
סגור
Industrias Mansilla
S.A.
סונויות מפרם SG074 John Deere 8420, 8520, 8320, 8220, 8120 04//2006
בע"מ
תא בטיחות
סגור
John Deere
Germany
John Deere 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 05//2006
6020, 6215, 6315, 6415, 6515.
SG070 מפרם סונויות
בע"מ
תא בטיחות
סגור
John Deere
Germany
סונויות מפרם MTPST John Deere 6120, 6220, 6320, 6520 06//2006
בע"מ
קשת בטיחות
אחורית
מתקפלת
John Deere
Germany
בטיחות קשת ובנו פלדמן.נ APH 02 Case IH MXU 100, 110,115,125 135 ( 4*4) 08//03
אחורית
מתקפלת בחצי
הגובה
New Holland
New Holland בטיחות תא ובנו פלדמן.נ STLV11 Case IH MXU 100, 110,115,125 135 ( 4*4) 09//03
New Holland בטיחות תא ובנו פלדמן.נ STLV12 Case IH MXU 100, 110,115,125 135 ( 4*4) 10//2003
סונויות מפרם SG093 John Deere 7720,7820, 7920 08//2006
בע"מ
תא בטיחות Deere John
Germany
סונויות מפרם RG030 John Deere 5225, 5325, 5425, 5525 09//2006
בע"מ
קשת בטיחות
מתקפלת
John Deere
Germanyרשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים – מעודכן לתאריך 12/40//014
מס אישור דגם טרקטור דגם
מסגרת
המבקש תאור מסגרת שם יצרן
סונויות מפרם SG089 John Deere 7520, 7320, 7420 10//2006
בע"מ
תא בטיחות Deere John
Illinois, USA
סונויות מפרם RY212756 John Deere 5303 01//2007
בע"מ
קשת בטיחות
קבועה
John Deere תורכיה
בטיחות קשת ובנו פלדמן.נ MA-101 New Holland TT-55, TT75, JX55T, JX75T 02//2007
אחורית קבועה
New Holland-India
פניק'צ דוד C-37 Landini Landpower 125, 135, 145, 165, 185 03//2007
ובניו בע"מ
תא בטיחות
סגור
Landini, Italy
John Deere 6130, 6230, 6330, 6430, 6530, 6630, 04//2007
6830, 6930*
CG017 מיפרם
סוכנויות בע"מ
תא בטיחות
סגור
John Deere, USA
מיפרם SG096 John Deere 8130, 8230, 8330, 8430, 8530 5//2007
סוכנויות בע"מ
תא בטיחות
סגור
John Deere, USA
מיפרם CG001 John Deere 7630, 7730, 7830, 7930 6//2007
סוכנויות בע"מ
תא בטיחות
סגור
John Deere, USA
מיפרם CG014 John Deere 7430, 7530 7//2007
סוכנויות בע"מ
תא בטיחות
סגור
John Deere, USA
פניק'צ דוד TVR 65 valpadana ISR-REV 6550, 6560, 6575 8//2007
ובניו בע"מ
קשת בטיחות
קדמית
מתקפלת
Valpadana, italy
New holland T8010,T8020, T8030, T8040,New 9//2007
Holland TG215, TG245,TG 275, TG305
CAB CCH נ.פלדמן ובנו תא בטיחות
סגור
CNH Americaרשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים – מעודכן לתאריך 12/40//014
מס אישור דגם טרקטור דגם
מסגרת
המבקש תאור מסגרת שם יצרן
Case IH Magnum 220,250, 280, 310, Case IH 10//2007
MX215,MX245, MX275, MX305
CAB CCH נ.פלדמן ובנו תא בטיחות
סגור
CNH America
New Holland T6030/ T6050/T6070/ T6080/ T6090 11//2007
Case MAXXUM 115, 125, 140, 155
15 SLTV נ.פלדמן ובנו תא בטיחות
סגור )ללא
שיכוך(
CNH Luxembourg
New Holland T6030/ T6050/T6070/ T6080/ T6090 12//2007
Case MAXXUM 115, 125, 140, 155
16 STLV נ.פלדמן ובנו תא בטיחות
סגור )עם
שיכוך(
CNH Luxembourg
New Holland T7030/T7040/ 13//2007
T7050/T7060 Case Puma 165, 180,
195,210
STLV14 נ.פלדמן ובנו תא בטיחות
סגור )עם
שיכוך(
CNH Luxembourg
New Holland T7030/T7040/ 14//2007
T7050/T7060 Case Puma 165, 180,
195,210
13 STLV נ.פלדמן ובנו תא בטיחות
סגור )עם
שיכוך(
CNH Luxembourgרשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים – מעודכן לתאריך 12/40//014
מס אישור דגם טרקטור דגם
מסגרת
המבקש תאור מסגרת שם יצרן
New Holland T6010/T6020/T6030/ T6050/ 08//03
T6060/T6070 Case MAXXUM 115,125, 140,155
12 STLV נ.פלדמן ובנו תא בטיחות
סגור
CNH
New holland T6010/ T6020/ T6030/ T6050/ T6070 09//03
Case MAXXUM 100/110/ 115/ 120/ 125/130/140
11 STLV נ.פלדמן ובנו תא בטיחות
סגור
CNH
New holland T6010/ T6010/ T6020/ T6030/ T6050 10//03
Case MAXXUM 100/110/ 115/ 125/
02 APH נ.פלדמן ובנו מסגרת בטיחות CNH
רמת טרקטורי FDR 100 Escort Farmatrac 35,45,60 01//08
יוחנן
קשת אחורית
מתקפלת
longagribusiness
(by fimco)
רמת טרקטורי FDR 200 Escort Farmatrac 70, 80 02//08
יוחנן
קשת אחורית
מתקפלת
longagribusiness
(by fimco)
בטיחות תא ובנו פלדמן.נ CS37 New Holland T4030T4040T4050 3//08
סגור
CNH
)קשת )מסגרת ובנו פלדמן.נ TS61 New Holland T4030T4040 4//08
בטיחות קדמית
CNH
CNH ובנו פלדמן.נ TS63 New Holland T4050 05//08רשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים – מעודכן לתאריך 12/40//014
מס אישור דגם טרקטור דגם
מסגרת
המבקש תאור מסגרת שם יצרן
אחורית קשת פניק'צ דוד AP--29 Landini Technofarm 80 2WD// 4WD 01//2009
מתקפלת
לאחור
Landini
בטיחות תא ובנו פלדמן.נ CS39 new Holland T4020 T4030 T4040 T4050 02//2009
סגור
CNH (europe)
3*//2003
(הרחבה)
TD5050 /TD5040 holland New GR6 נ.פלדמן ובנו קשת בטיחות
אחורית
מתקפלת
TURK TRACTOR,
ANKARA - TURKEY
5*//2003
(הרחבה)
בטיחות תא ובנו פלדמן.נ GK6 New Holland TD5040 /TD 5050
סגור
CNH
תמיר אגרו TCL1 Tong Yang T1003 1*//2010
תבור
תא בטיחות
סגור
Tong Yang
:מקס B מקורמיק וגם ,1/2 1// 02 0/ פארם גלובל לנדיני 1//2011
W/ 4 W0 הנעה 1/2 1// 02 0/
27 AP דוד צ'פניק
ובניו בע"מ
קשת בטיחות
אחורית
מתקפלת
לאחור
לנדיני )ומקורמיק(
ובנו פלדמן.נ TT75 New Holland TT75 workmaster 1//2012
בע"מ
קשת בטיחות
אחורית
מתקפלת
לאחור
ניו הולנד )הודו(רשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים – מעודכן לתאריך 12/40//014
מס אישור דגם טרקטור דגם
מסגרת
המבקש תאור מסגרת שם יצרן
ובנו פלדמן.נ UT-KC-40 New Holland TD3.5 or Fiat T480 (Extension) 2//2012
בע"מ
ת בטיחות
אחורית
מתקפלת
לאחור
ניו הולנד )טורקיה(
פניק'צ דוד PFSW7 Branson 3120R/ 3520R /4020R/ 4520R/5220R 3//2012
ובניו בע"מ
קשת בטיחות
אחורית
מתקפלת
לאחור
קוקג'י )קוריאה(
בטיחות קשת מ"בע אפ-רם K40 Goldoni base20 YB 2100/2300 4//2012
קדמית
Goldoni ( Italy)
Goldoni star 90Q/ TS-8100A/9100B and Goldoni Star 5//2012
100Q/TS-8100A9100B
K54 רם-אפ בע"מ קשת בטיחות
קדמית
Goldoni ( Italy)
Goldoni- star 3050 TL 5100B// Star 3080 TL 6//2012
7110A==Goldoni- Energy 60 TL 6100A// Enrgy 80 TL
7110B
K55 רם-אפ בע"מ קשת בטיחות
קדמית
Goldoni ( Italy)
בטיחות קשת מ"בע אפ-רם K36 Goldoni Q star 90 TW 8100A/8100B 7//2012
קדמית
Goldoni ( Italy)
Goldoni Transcar: 40SN RA4100/4300/4500// 60SN 8//2012
RA 6100/ 6300/ 6500// 70SN RA 7100/7300/7500
K43 רם-אפ בע"מ קשת בטיחות
קדמית
Goldoni ( Italy)
בטיחות קשת מ"בע אפ-רם K49 Goldoni : Euro 45 SN ZB21/ YA3100 9//2012
קדמית
Goldoni ( Italy) רשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים – מעודכן לתאריך 12/40//014
מס אישור דגם טרקטור דגם
מסגרת
המבקש תאור מסגרת שם יצרן
Goldoni: Cluster 75 REV/ZS710V/ZS 730V Goldoni : 10//2012
Cluster 75RS , ZS 7100/ 7300
K51 רם-אפ בע"מ קשת בטיחות
קדמית
goldoni ( Italy)
Goldoni Transcar : R-40 RS 4100 . Goldoni Transcar 11//2012
60 RS 6100 Goldoni Transcar 70RS 7100
K44 רם-אפ בע"מ קשת בטיחות
קדמית
Goldoni ( Italy)
פניק'צ דוד 20RC BRanson 3620 cX /4120 CX / 5020 CX/ 5820 CX 1//2013
ובניו בע"מ
תא בטיחות
סגור
קוקג'י )קוריאה(
פניק'צ דוד 20R Branson 3220R / 3620R/ 4120R/ 5020R / 5820R 2//2013
ובניו בע"מ
קשת בטיחות
אחורית
מתקפלת
לאחור
קוקג'י )קוריאה(
פניק'צ דוד C69S MecCormick x7.670 1//2014
ובניו בע"מ
תא בטיחות
סגור
Argo tractors

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס רשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים לחקלאות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס רשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים לחקלאות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס רשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים לחקלאות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס רשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים לחקלאות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס רשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים לחקלאות

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » המוסד לבטיחות ולגיהות » טופס רשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים לחקלאות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס רשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים לחקלאות להורדה

דילוג לתוכן