טופס רשימת מנחים מורשים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס רשימת מנחים מורשים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס רשימת מנחים מורשים להדפסה

מה זה טופס רשימת מנחים מורשים?

שם הטופס: טופס הגשת מועמדות לתואר שני בביוטכנולוגיה מחקרי

מטרת הטופס:
טופס זה מיועד למועמדים שרוצים להגיש מועמדות לתואר שני בביוטכנולוגיה מחקרי במכללה האקדמית תל חי. הטופס מציין מנחים מורשים ומעבדות מאושרות שרשאים להנחות סטודנטים לתואר מוסמך בביוטכנולוגיה מסלול מחקרי. המועמדים צריכים למלא את הטופס ולהציגו לראש התכנית במידה ורוצים לבחור מנחה מהרשימה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם פרטי ושם משפחה של המנחה.
2. כתובת דוא"ל של המנחה.
3. תחום המחקר של המנחה.

מנחים מורשים:
1. פרופ' רחל אמיר - ביוטכנולוגיה של הצמח
2. ד"ר אופיר בנימין - מזון, חלב בחינת חומרים נדיפים וארומטיים במזון
3. פרופ' דני ברקוביץ - גנטיקה מולקולרית של האדם ופרמקוגנטיקה
4. ד"ר קארן ג'קסון - השפעה של חומרי טבע על מערכת העצבים של דג הזברה
5. ד"ר רואי גוטמן - תזונה, השמנה, שעון ציר
6. פרופ' גד דגני - פיתוח מכשור רפואי ודיאגנוסטי
7. פרופ' גידי גרוס - גנטיקה מולקולרית של מנגנוני הפריה בצמחים
8. פרופ' ערן דביר - אימונולוגיה
9. פרופ' גד דגני - אנדוקרינולוגיה
10. ד"ר אופיר דגני - מחלות צמחים
11. ד"ר שריאל היבנר - חקלאות, גנומיקה חישובית
12. ד"ר סולימן חטיב - כימיה של חומרי טבע לשימושים רפואיים
13. ד"ר יוני וורטמן - אבולוציה והתנהגות של בעלי חיים
14. ד"ר יזהר לבנר - עיבוד אותות ביולוגיים, למידה חישובית, עיבוד אותות ביואקוסטיים
15. פרופ' סגולה מוצפי - מיקרוביולוגיה סביבתית ויישומית
16. פרופ' ג'מאל מחאג'נה - עמידות בסרטן, עמידות מתווכת ע"י סביבת הגידול
17. פרופ' דרור נוי - מבנה ותפקוד חלבונים, פוטוסינתזה
18. פרופ' חסן עזאיזה - פרנטורים, גידול אצות
19. פרופ' יעקב פיטקובסקי - וירולוגיה ופיתוח תרכיבים
20. ד"ר פאולה פיטשני - השפעת תמציות קנאביס על תסמינים נירולוגיים במודל דגי הזברה

טופס רשימת מנחים מורשים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס רשימת מנחים מורשים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס רשימת מנחים מורשים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס רשימת מנחים מורשים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מנחים מורשים ומעבדות המחקר מאושרות לביצוע עבודת התזה ופרויקט המחקר
תכנית מוסמך בביוטכנולוגיה מסלול מחקרי
1 .רשאי להנחות סטודנטים לתואר מוסמך במכללה האקדמית תל-חי מנחה שהוא בדרגת מרצה בכיר ומעלה, בעל מעבדה פעילה
מהרשימה הבאה:
 טבלה 1 -מנחים בעלי תואר של מרצה בכיר ומעלה.
מנחים אלו בלבד, העומדים בקריטריונים לעיל, רשאים לחתום על טופס הסכמה לביצוע עבודת מחקר של מועמדים לתואר מוסמך
בביוטכנולוגיה מסלול המחקרי.
דרגה
שם
פרטי
שם
משפחה דוא"ל תחום המחקר
פרופ' רחל אמיר il.org.migal@rachel ביוטכנולוגיה של הצמח
ד"ר אופיר בנימין il.ac.telhai@ofirbe מזון, חלב בחינת חומרים נדיפים וארומטיים במזון
פרופ' דני ברקוביץ il.ac.telhai@dannyb גנטיקה מולקולרית של האדם ופרמקוגנטיקה
ד"ר קארן ג'קסון il.org.migal@Karen
השפעה של חומרי טבע על מערכת העצבית של דג
הזברה
ד"ר רואי גוטמן il.org.migal@roeeg תזונה, השמנה, שעון צירקדי
ד"ר דורון גולדברג il.org.migal@goldberg פיתוח מכשור רפואי ודיאגנוסטי
פרופ' מרטין גולדווי il.co.migal@goldway גנטיקה מולקולרית של מנגנוני הפריה בצמחים
פרופ' גידי גרוס il.ac.telhai@gidigros אימונולוגיה
פרופ' ערן דביר com.gmail@edvir2000 מחלות בע"ח, וטרינריה
פרופ' גד דגני il.org.migal@gad אנדוקרינולוגיה
ד"ר אופיר דגני il.org.migal@ofir-d מחלות צמחים
ד"ר שריאל היבנר ca.ubc.botany@hubner.sariel חקלאות, גנומיקה חישובית
ד"ר סולימן חטיב il.org.migal@solimankh כימיה של חומרי טבע לשימושים רפואיים
ד"ר יוני וורטמן com.gmail@vortmanyo אבולוציה והתנהגות של בעלי חיים
ד"ר יעל חכם il.org.migal@yaelh מטבוליזם של צמחים
yizhar.lavner@gmail.com לבנר יזהר' פרופ
עיבוד אותות ביולוגיים, למידה חישובית, עיבוד אותות
ביואקוסטיים
פרופ' סגולה מוצפי il.org.migal@segula מיקרוביולוגיה סביבתית ויישומית
פרופ' ג'מאל מחאג'נה il.org.migal@Jamalm
עמידות בסרטן, עמידות מתווכת ע"י סביבת הגידול
ומעכבי קינאזות לפעילות אנטי-וויראלית
פרופ' דרור נוי il.org.migal@drorn מבנה ותפקוד חלבונים, פוטוסינתזה
פרופ' חסן עזאיזה org.soc-gal@hazaizi פרנטורים, גידול אצות
פרופ' יעקב פיטקובסקי il.co.migal@jp וירולוגיה ופיתוח תרכיבים
ד"ר פאולה פיטשני il.org.migal@paula
השפעת תמציות קנאביס על תסמינים נירולוגיים במודל
דגי הזברהד"ר ליאורה
שאלתיאל-
הרפז net.bezeqint@lioraamit אקולוגיה, הדברה ביולוגית
ד"ר אנדראה שוכמן-ספיר il.org.migal@andreas תזונה
פרופ' רפי שטרן il.org.migal@raffi חקלאות, מטעים
ד"ר עפר שיר il.ac.telhai@ofersh למידה, אופטימיזציה וחישוב מדעי
ד"ר איתי שרון il.org.migal@itaish ביואינפורמטיקה ומיקרוביולוגיה סביבתית
פרופ' סנאית תמיר il.ac.telhai@snait מדעי התזונה והבריאות )תוספי מזון ומזון פונקציונלי(
 טבלה 2 -מנחים1 שיכולים להנחות בשת"פ עם חבר סגל בעל דרגת מרצה בכיר ומעלה
מנחה בדרגת דוקטור שאינו בדרגת "מרצה בכיר" במכללה האקדמית תל חי יוכל להנחות לתיזה רק בשיתוף עם מנחה בדרגת
מרצה בכיר ומעלה מהמכללה האקדמית תל- חי. האחריות על המחקר ועל הרמה האקדמית מוטלת על המנחה בעל הדרגה
הגבוהה. בכל מקרה, אישור המנחים באחריות ראש התוכנית.
דרגה שם פרטי שם משפחה דוא"ל תחום המחקר
ד"ר דורית אבני il.org.migal@dorita
ספינגוליפידים וחומרי טבע, מערכת החיסון במחלות דלקתיות
ובסרטן
ד"ר לואי בשיר il.ac.telhai@loaibasheer
חקר חומרים פונקציונאליים ממקורות צמחיים והשימוש בהם
להגברת ערך המזון
ד"ר לבנת ג'ורנו il.org.migal@livnatj אבולוציה וביוכימיה של אנזימים
ד"ר דני גמרסני il.org.migal@dang אחסון פירות וירקות
ד"ר איתמר ידיד il.org.migal@itamarya ביוטכנולוגיה והנדסת חלבונים
ד"ר עודד לירן
il.org.migal@odedl חישה מרחוק ומקרוב של פעילות פוטוסינטטית, חקלאות
מדויקת
ד"ר יורי לשם il.org.migal@yoril חקלאות, ביולוגיה של הצמח, עקות א-ביוטיות
ד"ר ארי מאירסון il.org.migal@arim ביולוגיה מולקולרית
ד"ר אור שחר il.org.migal@or
דינמיקה מולקולרית בתאי מח, התפתחות מח, מנגנונים
מולקולאריים של זיכרון, יציבות גנומית.
ד"ר עידן פרמן com.gmail@idanperman
ביולוגיה מולקולרית של פטריות מאכל, חומרי טבע של
פטריות מאכל, גידול מבוקר של פטריות מאכל
ד"ר עומר קריין il.org.migal@omerc
עיצוב מטעי נשירים וסובטרופיים, שיפור איכות וצבע בתפוח,
כרם יין ומאכל, אוכמניות ופירות יער, דילול תפוח
ד"ר ליאור רובינוביץ il.org.migal@liorr פיזיולוגיה וגנטיקה של הצמח
ד"ר מאיר שליסל il.ac.telhai@shlisel
כימיה וביוכימיה של יין, חומרים פונקציונליים במזון, ניצול של
פסולת מתעשיית המזון והחקלאות

1
מנחה שמופיע בטבלה מספר 2 יוכל להנחות סטודנט אחד בכל שנה 2 .על כל מתקבל לתואר שני להציג טופס הסכמה לביצוע עבודת המחקר חתום ע"י מנחה או שני מנחים לראש התכנית.
3 .קבלת מלגות, תינתן רק לסטודנטים שהמנחה שלהם הוא מרצה חבר סגל של מכללת תל- חי ואשר המחקר נעשה במיגל,
תל חי, מעבדות GGA והמעבדה לקירור.
4 .חוקרים )בעלי תואר דוקטור( מרשימת המוסדות הבאים יכולים להנחות סטודנטים מהמכללה האקדמית תל- חי, בתנאי שיש
חוקר מסגל המכללה בדרגת מרצה בכיר המסכים להנחות ולקחת אחריות על המחקר. יש לצרף את שמו וחתימתו לטופס
ההסכמה למחקר.
- מופ צפון
- המכון לחקר הגולן
- בית חולים זיו
- בית חולים פורייה
- הפקולטה לרפואה בצפת
- מכללת צפת
- מכללת אוהלו
- פרוטליקס
- בית חולים עפולה
- בית חולים נצרת

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס רשימת מנחים מורשים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס רשימת מנחים מורשים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס רשימת מנחים מורשים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס רשימת מנחים מורשים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס רשימת מנחים מורשים

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » מוסדות לימוד » המכללה האקדמית תל חי » טופס רשימת מנחים מורשים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס רשימת מנחים מורשים להורדה

דילוג לתוכן