טופס רשימת שופטים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס רשימת שופטים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס רשימת שופטים להדפסה

מה זה טופס רשימת שופטים?

שם הטופס: טופס אוניברסיטת חיפה - הרשות ללימודים מתקדמים - תואר שני - רשימת שופטים

מטרת הטופס: הטופס משמש להצגת רשימת שופטים המומלצים לעבודת הדוקטורט בתואר שני באוניברסיטת חיפה. הרשימה כוללת את שמות ופרטי היצירה האקדמית של השופטים המוצעים להמלצה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם ושם משפחה של השופטים המוצעים להמלצה.
2. מוסד דרגה אקדמית מדויקת שבו מרצה השופט.
3. טלפונים ליצירת קשר עם השופט.
4. כתובת למשלוח דואר אלקטרוני של השופט.
5. הערות והסברים על כלל המילוי והמלצות נוספות בנושאי המינוי והמדריגה האקדמית.

הטופס מכיל גם מידע אודות אוניברסיטת חיפה, כולל כתובת פיזית, טלפונים ודוא"ל ליצירת קשר.

חתימת יו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי מופיעה בסופו של הטופס, אחרי מסך הפרסומים, וכוללת את שמו וחתימתו.

כל המידע מיועד לשימוש בתהליך המלצה על שופטים לעבודת הדוקטורט בתואר שני באוניברסיטת חיפה.

טופס רשימת שופטים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס רשימת שופטים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס רשימת שופטים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס רשימת שופטים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 199 ,הר הכרמל, חיפה 3498838
University of Haifa, 199 Aba Hushi Ave. Mount Carmel, Haifa, 3498838, Israel
Phone: +972-4-8240552 :טלפון - Fax: +972-4-8240746 :פקס
E-mail: twintaman@univ.haifa.ac.il :ל"דוא Internet: http://graduate.haifa.ac.il
תאריך:________________
לכבוד: הרשות ללימודים מתקדמים

רשימת קוראים מומלצת לעבודת הדוקטור של: _____________________

רשימת שופטים מוצעת: )בדפוס בלבד(
# שם ושם משפחה מוסד דרגה אקדמית מדויקת טלפונים כתובת למשלוח mail-E
.1
.2
.3
.4
הערות:

1 .ה שו פ טי ם י היו ב ע לי מינוי א קד מי ב מו סד א קד מי מו כ ר ב א ר ץ או ב חו"ל בד ר ג ת מ ר צ ה ב כי ר ו מ ע ל ה. ל א ח ר ק ב ל ת ה מ ל צ ת הוו עד ה ה חוגי ת
ל לי מודי תו א ר ש לי שי ומנימוקים שיירשמו, ר ש אי הדי קן ל לי מודי ם מ ת קד מי ם ל א שר כי י ת מנ ה שו פ ט ש אינו מ מו סד א קד מי מו כ ר ב א ר ץ או ב חו"ל.
2 .הוו עד ה ה חוגי ת ר ש אי ת, מני מו קי ם שיי ר ש מו, ל ה מ לי ץ ע ל מינוי שו פ ט בד ר ג ת פ רו פ' חב ר ו מ ע ל ה ב מ ס לו ל הנ לוו ה.אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 199 ,הר הכרמל, חיפה 3498838
University of Haifa, 199 Aba Hushi Ave. Mount Carmel, Haifa, 3498838, Israel
Phone: +972-4-8240552 :טלפון - Fax: +972-4-8240746 :פקס
E-mail: twintaman@univ.haifa.ac.il :ל"דוא Internet: http://graduate.haifa.ac.il
3 .הוו עד ה החוגית רשאית, מנימוקים שיירשמו, להמליץ על מינוי שופט בדרגת פרופ' חבר ומעלה במסלול ה א קד מי ל רו פ אי ם.
4 .ל א יוכל להתמנות שופט לעבודת דוקטור אשר מינויו יעמיד את השופט במצב של ניגוד עניינים בין עבודתו כשופט ובין קשריו עם התלמיד ו/או המנחה.

חתימת יו"ר הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי: שם: ______________________ חתימה: ___________________

מתכונת העבודה: מונוגרפיה דוקטורט פרסומים )נא למלא הטבלה מטה(

סטאטוס הפרסומים, יש לסמן  :
שם פרסום מאמר/פרק בספר הוגש
לפרסום
התקבל
לפרסום
פורסם
1 .מאמר
פרק בספר
2 .מאמר
פרק בספר
3 .מאמר
פרק בספראוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 199 ,הר הכרמל, חיפה 3498838
University of Haifa, 199 Aba Hushi Ave. Mount Carmel, Haifa, 3498838, Israel
Phone: +972-4-8240552 :טלפון - Fax: +972-4-8240746 :פקס
E-mail: twintaman@univ.haifa.ac.il :ל"דוא Internet: http://graduate.haifa.ac.il
4 ..מאמר
פרק בספר

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס רשימת שופטים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס רשימת שופטים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס רשימת שופטים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס רשימת שופטים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס רשימת שופטים

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס רשימת שופטים להורדה

דילוג לתוכן