טופס שאלֹון לֹעמית מבקֱש פנסיית הנכות – נספח א להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס שאלֹון לֹעמית מבקֱש פנסיית הנכות - נספח א. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס שאלֹון לֹעמית מבקֱש פנסיית הנכות – נספח א להדפסה

מה זה טופס שאלֹון לֹעמית מבקֱש פנסיית הנכות - נספח א?

שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - תביעות - שאלון לעמית מבקש פנסיית הנכות - נספח א

מטרת הטופס: הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד, בכדי לבקש קצבת הנכות כתוצאה ממגוון סיבות, כולל תאונות ומחלות. הטופס מבקש מהמבקש למלא פרטים ושאלות הנוגעות למקרה הנכות שלו, וכן לספק מידע אודות הרפואה וההשכלה שלו.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מידע אישי: שם, מספר זהות, מספר תכנית.
2. מידע על התאונה או המחלה: סיבות ותוצאות, מתי התרחשה, אילו רופאים טיפלו במקרה.
3. פרטי השכלה והכשרות תעסוקתיות.
4. יכולת לעבודה: האם המבקש מסוגל לעבודה, האם הוא כרגע עובד ומהו הכנסתו החודשית.
5. שאלון לעמית: נתונים אודות המקרה, מידע על המצב והתוצאות של הנכות, יכולות יומיומיות ועוד.

כללי הטופס:
- הטופס יש למלא בעט בלבד ולא בעפרון.
- המבקש צריך להפרט את סיבות הנכות ואת כל הפרטים הרלוונטיים.
- המבקש יכול לבחור באפשרות זקיפת דמי גמולים או תשלום קצבת נכות, ולציין אם קיימת גמלת שמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי.

בסיכום, הטופס "טופס מגדל ביטוח - תביעות - שאלון לעמית מבקש פנסיית הנכות - נספח א" מיועד למבקשי קצבת הנכות, גברים ונשים כאחד, והוא מבקש מהם למלא פרטים ולספק מידע על הסיבות והתוצאות של הנכות, כדי לבקש תמיכה כלכלית בגין הנכות.

טופס שאלֹון לֹעמית מבקֱש פנסיית הנכות - נספח א חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס שאלֹון לֹעמית מבקֱש פנסיית הנכות - נספח א מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס שאלֹון לֹעמית מבקֱש פנסיית הנכות - נספח א הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס שאלֹון לֹעמית מבקֱש פנסיית הנכות - נספח א להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

שם מספר זהות
מספר תכנית
הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון
פרט את מהלך הסיבות והתוצאות של התאונה / המחלה:
במקרה של תאונה, מתי קרתה? במקרה של מחלה - מתי הופיעו לראשונה סימנים למחלה:
מי הם הרופאים והמוסדות הרפואיים שמהם קיבלת טיפול בקשר לנכות זו?
פרט השכלה, הכשרות תעסוקתיות, לימודים ועוד:
האם הנך מסוגל לעבודה כלשהי? אם כן איזו?
האם הנך עובד כעת בעבודה כלשהי למען שכר או תגמול? אם כן מהי ומה הכנסתך החודשית?
נספח א' - למילוי בידי העמית
אני מבקש בזאת, בכפוף לתקנון הקרן וליתרת הזכאות הרשומה על שמי, לקבל קצבת נכות החל מתאריך בהתאם לנתונים המפורטים
בבקשה זו ולמסמכים המצורפים.
האמור בכל ההסברים שבטופס, כפוף לתקנון קרן הפנסיה של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, והאמור בתקנון הוא הקובע.
שאלון לעמית מבקש קצבת הנכות
נסיבות הבקשה:
מחלה תאונה
שמירת הריון תאונה אישית תאונת עבודה מחלת מקצוע תאונת דרכים תאונת דרכים/עבודה אחר
הנך מתבקש לענות בכתב על כל השאלות שלהלן:
1 .מועד הפסקת העבודה כתוצאה מהתאונה או המחלה (גם אם שולמו ימי מחלה מאותו מועד) .
.2
.3
.4
5 .האם איבדת את יכולתך לבצע פעולה מפעולות היום יום? לא כן (במידה והתשובה היא כן, נא סמן את הפעולות המתאימות):
לקום ולשכב להתלבש ולהתפשט להתרחץ לאכול ולשתות לשלוט על הסוגרים ניידות באופן עצמאי תשישות נפש
כמו כן, נא ציין מתי איבדת את יכולתך לבצע פעולה/ות אלו .
6 .מסור פרטים מדויקים על עיסוקך ותפקידך בעבודתך ערב קרות אירוע הנכות:
1.6 עיסוקך ותפקידך
2.6 מספר שנים בהן היית בעיסוקך / תפקידך הנ"ל
3.6 האם שינית מקצוע או משלח-יד מאז הצטרפותך לקרן הפנסיה, אם כן, נא מסור פרטים על השינוי
4.6 האם שבת למקום עבודתך או לעיסוקך מאז קרות אירוע הנכות ואם כן מתי?
.7
.8
.9
10 .האם הנך נוהג ובעל רישיון בתוקף?
חתימת
העמית
מספר
זהות
שם פרטי
תאריך ומשפחה
קצבת נכות כתוצאה משמירת הריון
אני מצהירה כי בקשתי זו הינה בגין אובדן כושר עבודה שנגרם כתוצאה משמירת הריון. ככל שתאושר בקשתי אבקש (יש לבחור אחת מהאפשרויות הבאות):
שהקרן תשלם לי קצבת נכות כולל זקיפת דמי גמולים* עבור תקופת הנכות ובהתאם לחלקיותה. ידוע לי כי במקרה שתהיה לי זכאות לתשלום גמלת שמירת הריון מהמוסד
לביטוח לאומי עבור שמירת ההריון, רשאי המוסד לביטוח לאומי לבטל לחלוטין את גמלת שמירת ההריון או להקטינה.
שהקרן לא תשלם לי קצבת נכות ותבוצע זקיפת דמי גמולים בלבד* עבור תקופת הנכות ובהתאם לחלקיותה.
*זקיפת דמי גמולים ("שחרור") - ביצוע הפקדות לקרן הפנסיה ע"י הקרן לצורך שמירה על הזכויות בקרן.
בחירתי זו הינה סופית ומחייבת ולא תהיה לי טענה כלפי קרן הפנסיה או מי מטעמה בעניין זה ואני מתחייבת לשפות ולפצות את קרן הפנסיה ככל שתועלה טענה כלפיה בעניין זה.
חתימת
תאריך העמיתה
^
)70. 2202 הר ודהמ (
4441
i&k
עמוד 1 מתוך 1 דפים 071060000101190722
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
קוד מסמך: 106 | לשימוש פנימי - X :חב 1 חב 7

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס שאלֹון לֹעמית מבקֱש פנסיית הנכות - נספח א?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס שאלֹון לֹעמית מבקֱש פנסיית הנכות – נספח א, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס שאלֹון לֹעמית מבקֱש פנסיית הנכות – נספח א. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס שאלֹון לֹעמית מבקֱש פנסיית הנכות – נספח א.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס שאלֹון לֹעמית מבקֱש פנסיית הנכות - נספח א

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מגדל ביטוח, תביעות
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הפול » תביעות » טופס שאלֹון לֹעמית מבקֱש פנסיית הנכות – נספח א

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס שאלֹון לֹעמית מבקֱש פנסיית הנכות - נספח א להורדה

דילוג לתוכן