טופס שאלון אישי לבן / בת זוג של מועמד או מועסק בתפקיד מסווג להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס שאלון אישי לבן / בת זוג של מועמד או מועסק בתפקיד מסווג. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס שאלון אישי לבן / בת זוג של מועמד או מועסק בתפקיד מסווג להדפסה

מה זה טופס שאלון אישי לבן / בת זוג של מועמד או מועסק בתפקיד מסווג?

שם הטופס:
טופס משרד הביטחון - שאלון אישי לבן בת זוג של מועמד או מועסק בתפקיד מסווג

מטרת הטופס:
הטופס מיועד לנשים וגברים הנשואים או נשואות לבני זוג העוסקים בתפקיד מסווג ושבמעמד זה נדרשים למילויו.

הסעיפים שנדרשים למילוי הם:
1. מידע אישי כללי על המועמד או המועסק, כולל פרטי הזהות, כתובת, טלפונים, כתובת דואר אלקטרוני, ותמונה עדכנית.
2. מידע על השינויים בשמו או בשם הפרטי של המועמד או המועסק, אם כן.
3. פרטים אישיים נוספים, כולל אזרחות ומספרי דרכונים, אם ישנם.
4. מידע על מעמד משפחתי, דת, וזכאות לאזרחות נוספת.
5. מידע אודות שירות בצה"ל, כולל פרטים אודות שירות מלא ומקומות עבודה בחמש השנים האחרונות.
6. מידע אודות ביקורים בחו"ל בחמש השנים האחרונות, כולל פרטים אודות סיבות הביקורים.
7. מידע אודות קשרים עם אנשים זרים, ארגונים, ומערכות ביטחון בחו"ל.
8. מידע אודות כל פרט שמתייחס לניסיון משפטי או פרטי בריאות רגשית.
9. הצהרה כי התשובות בשאלון הן נכונות ומלאות.

טופס שאלון אישי לבן / בת זוג של מועמד או מועסק בתפקיד מסווג חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס שאלון אישי לבן / בת זוג של מועמד או מועסק בתפקיד מסווג מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס שאלון אישי לבן / בת זוג של מועמד או מועסק בתפקיד מסווג הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס שאלון אישי לבן / בת זוג של מועמד או מועסק בתפקיד מסווג להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

-1- 596214/2009/ט
שאלון אישי לבן זוג של
מועמד/מועסק בתפקיד מסווג
שאלון זה מיועד לנשים וגברים כאחד
צרף
תמונה
עדכנית
מס' טלפון נייד מס' טלפון אחר
מס' זהות קודם/נוסף מס' אישי בצה"ל
שם וכתובת אתר/בלוג אישי באינטרנט כתובת דואר אלקטרוני
עבודה
שם ומשפחה
מס' זהות
מס' טלפון בבית מס' טלפון בעבודה
פרטי

מדינת ישראל
מסמך זה מכיל מידע המוגן עפ״י חוק הגנת הפרטיות. כל המוסרו שלא כדין עובר עבירה 596214/2009/ט
-2- -3-
שם ומשפחה מס׳ זהות
596214/2009/ט
1 .האם השם שונה אי פעם? לא כן עברית שנת השינוי סיבות השינוי
שם משפחה
שם פרטי
לועזית
2 .האם הינך אזרח ישראלי? כן לא
מלידה מאיזו שנה?
מה מעמדך היום בארץ? תייר תושב ארעי תושב קבוע אחר:
סיבת הזכאות: מקום לידה אזרחות הורה אחר:
לא האם ברשותך דרכון זר? לא כן תקף
מספרו: תקף
האם עשית שימוש בדרכונך הזר? לא כן פרט:
5 .האם ברשותך דרכון ישראלי? לא כן מס‘ הדרכון: תקף לא תקף האם אבד/נגנב אי פעם לא כן
6 .מעמד משפחתי: רווק/רווקה נשוי/נשואה אלמן/אלמנה חד- הורי פרוד/פרודה אחר מס' ילדים
7 .דת: האם שונתה? לא כן דת קודמת: שנת השינוי: סיבה:
גרוש/ה
4 .האם יש זכאות לאזרחות
נוספת?
לא כן
איזו? הסבר:
3 .אזרחות נוספת: לא כן פרט:
ביטול אזרחות: לא כן פרט: מועד קבלה:
8 .האם גוייסת לצה"ל? כן לא הסבר הסיבות והרקע:
9 .האם שרתת שירות מלא? כן לא הסבר הסיבות והרקע:
10 .מקומות עבודה ב-5 השנים האחרונות: הנך מתבקש לרשום בסדר כרונולוגי הפוך את כל המסגרות בהן עבדת
(ובכלל זה עבודות זמניות וקצרות).
שמות מקומות
העבודה
תקופת העבודה
משנה עד שנה
או מס' חודשים
תפקיד אחרון כתובת
סיבת סיום
העסקה
פרטי הממונה הישיר
נוכחי/אחרון
אם אינך עובד כיום, ציין ממתי ומדוע:
עיר:
רח‘:
מס‘:
עיר:
רח‘:
מס‘:
עיר:
רח‘:
מס‘:
שם:
משך ההכרות:
כתובת:
מקום עבודה נוכחי:
תפקיד:
טלפון:
שם:
משך ההכרות:
כתובת:
מקום עבודה נוכחי:
תפקיד:
טלפון:
תפקיד:
טלפון:
האם ניתן לפנות למעסיקך הנוכחי לקבלת חוות- דעת כן לא
שם:
משך ההכרות:
כתובת:
מקום עבודה נוכחי:
מסמך זה מכיל מידע המוגן עפ״י חוק הגנת הפרטיות. כל המוסרו שלא כדין עובר עבירה -4-
שם ומשפחה מס׳ זהות
596214/2009/ט
11 .האם ביקרת בחו"ל ב- 5
השנים האחרונות?
לא (כל שהייה מחוץ למדינת ישראל)
פרט נסיעותיך לחו"ל. בעמודת מטרה ציין לימודים/עבודה/טיול/ביקור משפחתי וכו'. כן
שנה משך שהייה מטרה מדינה שנה משך שהייה מטרה מדינה
12 .האם במהלך שהותך
בחו“ל היו לך מגעים
כלשהם עם השלטונות
המקומיים, צבא/מכס/
משטרה/ביטחון/מודיעין
ושגרירויות זרות?
לא
כן
אבקש לשוחח על נושא זה בעל- פה
פרט: שנה, מקום, מהות המגע/הקשר
13 .האם יש לך או היו לך קשרים
עם גורמים זרים בארץ ובכלל זה:
עובדי נציגויות זרות,
אנשי או“ם, אנשי כמורה, בעלי
אזרחות זרה וכו'?
לא
כן
אבקש לשוחח על נושא זה בעל- פה
ארץ
מוצא
פרט הגורם/האדם (שם, גיל, עיסוק)
עימו יש/היה הקשר
מהות הקשר ושכיחותו
(הרקע להכרות, תדירות המפגשים וכו‘)
15 .האם אי -פעם נחקרת/נעצרת בארץ
או בחו“ל ע"י המשטרה או רשות
אזרחית אחרת?
לא
כן
אבקש לשוחח על נושא זה בעל- פה
שנה
16 .פרט אשפוז בתחום הנפשי ובכלל
זה טיפולים פסיכיאטרים
ותרופתיים ב-10 השנים האחרונות?
אין
יש
אבקש לשוחח על נושא זה בעל- פה
האם אי -פעם הוגש נגדך כתב אישום
או היית מעורב כצד בהליכים משפטיים
(למעט עבירות תעבורה שאין עימן
פגיעה בגוף)?
תאר את מהות התלונה/חקירה/משפט ותוצאותיהם (כולל מקום ותקופות מעצר/מאסר)
הנני מצהיר שפרט לאמור לעיל, מעולם לא נחקרתי ולא נעצרתי ע"י המשטרה או רשות אזרחית אחרת בארץ או בחו"ל.
הנני מצהיר שפרט לאמור לעיל, מעולם לא עמדתי לדין ולא הייתי מעורב בצורה כלשהי בהליכים משפטיים.
חתימה
פרט: שנה, המחלה/פציעה, מסגרת הטיפול , סוג הטיפול, משך הטיפול, שמות התרופות
והמינון
לא
כן
אבקש לשוחח על נושא זה בעל- פה
תקופת שם הארגון מדינה
מכרים מתקופת הפעילות תאור התפקיד והפעילות הפעילות
14 .האם שרתת אי פעם בצבא זר/ שם/כתובת/טלפון/תפקיד
או בגוף ביטחוני, משטרתי, מודיעיני
זר, או פעלת עבורו בארץ או בחו"ל?
מסמך זה מכיל מידע המוגן עפ״י חוק הגנת הפרטיות. כל המוסרו שלא כדין עובר עבירה מסמך זה מכיל מידע המוגן עפ״י חוק הגנת הפרטיות. כל המוסרו שלא כדין עובר עבירה
-5- 596214/2009/ט
שם ומשפחה מס׳ זהות
17 .האם אי פעם היית מעורב ישירות
או בעקיפין בריגול?
לא
פרט: כן
18 .האם היית מעורב בפעילות אלימה
שיש בה כדי לפגוע בסדרי המשטר
הדמוקרטי במדינת ישראל
לא ומוסדותיה?
פרט: כן
19 .האם אי פעם השתייכת לגוף
העוסק בכל אחת מהפעילויות
לא המוזכרות בסעיפים 17 ו- 18 הנ"ל?
פרט: כן
20 .האם היה לך אי פעם קשר עם
אנשים העוסקים או שעסקו
בפעילויות המוזכרות בסעיפים
לא 17 ו - 18 הנ"ל?
פרט: כן
הנני מצהיר שפרט לאמור לעיל, מעולם לא הייתי מעורב ישירות או בעקיפין בריגול, ובפעילויות המכוונות לפגוע במשטר הדמוקרטי בארץ
באמצעים אלימים או כלכליים. מעולם לא השתיכתי לגופים העוסקים בפעילויות אלה ולא היה לי קשר עם אנשים העוסקים בכך.
חתימה
אבקש לשוחח על נושא זה בעל- פה
אבקש לשוחח על נושא זה בעל- פה
אבקש לשוחח על נושא זה בעל- פה
אבקש לשוחח על נושא זה בעל- פה
הנני מצהיר/ה כי התשובות שנתתי בשאלון זה הן מלאות ונכונות. ידוע לי שמסירת ידיעה כוזבת או העלמת עובדה
הנוגעת לעניין, עלולה למנוע מתן הכשר ביטחוני. כמו כן, ידוע לי כי אני עשוי/ה להדרש לבדיקה בפוליגרף על
הנושאים הכלולים בשאלון זה.
תאריך: חתימה:
למילוי ע"י המשרד בלבד:
אני מצהיר/ה בזה כי בדקתי את התיעוד שברשות המועמד/ת ואימתתי את זהותו/זהותה ואת
חתימותיו/חתימותיה בשאלון זה.
תאריך: שם הבודק: תפקיד: חתימה: -6- 596214/2009/ט
שם המועמד/ת מס׳ זהות
אב
אם
בן/בת
זוג
קרבה שם פרטי שם אב שם סב
ארץ לידה שנת עליה
כתובות
דת/לאום
שם משפחה קודם/נוסף
קודם/נוסף
קודם/נוסף
שנת לידה
לשימוש משרדי ישוב
מגורים
עבודה
תפקיד
קרבה שם פרטי שם אב שם סב
ארץ לידה שנת עליה
כתובות
דת/לאום
שם משפחה
שנת לידה
לשימוש משרדי ישוב
מגורים
עבודה
תפקיד
קרבה שם פרטי שם אב שם סב
ארץ לידה שנת עליה
כתובות
דת/לאום
שם משפחה
שנת לידה
לשימוש משרדי ישוב
מגורים
עבודה
תפקיד
המועמד
ז / נ
קרבה שם פרטי שם אב שם סב מס' זהות
מס' זהות
מס' זהות
מס' זהות
שנת עליה
שכונה/רחוב/מס' בית
שכונה/רחוב/מס' בית
שכונה/רחוב/מס' בית
שכונה/רחוב/מס' בית
ארץ לידה
כתובות מס' טלפון
מס' טלפון
מס' טלפון
מס' טלפון
דת/לאום
שם משפחה קודם/נוסף
שנת לידה
ישוב מס' טלפון נייד
מס' טלפון נייד
מס' טלפון נייד
מס' טלפון נייד
לשימוש משרדי
מגורים
עבודה
שם מקום העבודה תפקיד
שם מקום העבודה
שם מקום העבודה
שם מקום העבודה
בני משפחה בארץ ובחו"ל: בן/בת זוגך בהווה ו/או בעבר; ילדיך (גם מנישואים קודמים); הוריך (גם חורגים) ואפוטרופסים (גם אם אינם
בחיים); אחים, אחיות (גם חורגים).
נספח א'
מסמך זה מכיל מידע המוגן עפ״י חוק הגנת הפרטיות. כל המוסרו שלא כדין עובר עבירה -7- 596214/2009/ט
הערה: נא לציין את סוג הקירבה המדוייקת.
קרבה שם פרטי שם אב שם סב מס‘ זהות
שנת עליה
שכונה/רחוב/מס' בית
ארץ לידה
כתובות מס' טלפון
דת/לאום
שם משפחה קודם/נוסף
שנת לידה
לשימוש משרדי ישוב מס' טלפון נייד
מגורים
עבודה
שם מקום העבודה תפקיד
מס' זהות
שכונה/רחוב/מס' בית מס' טלפון
דת/לאום
קודם/נוסף
מס' טלפון נייד
קרבה שם פרטי שם אב שם סב
ארץ לידה שנת עליה
כתובות
שם משפחה
שנת לידה
לשימוש משרדי ישוב
מגורים
עבודה
שם מקום העבודה תפקיד
שם המועמד/ת מס׳ זהות
מסמך זה מכיל מידע המוגן עפ״י חוק הגנת הפרטיות. כל המוסרו שלא כדין עובר עבירה
מס' זהות
שכונה/רחוב/מס' בית מס' טלפון
דת/לאום
קודם/נוסף
מס' טלפון נייד
קרבה שם פרטי שם אב שם סב
ארץ לידה שנת עליה
כתובות
שם משפחה
שנת לידה
לשימוש משרדי ישוב
מגורים
עבודה
שם מקום העבודה תפקיד
מס' זהות
שכונה/רחוב/מס' בית מס' טלפון
דת/לאום
קודם/נוסף
מס' טלפון נייד
קרבה שם פרטי שם אב שם סב
ארץ לידה שנת עליה
כתובות
שם משפחה
שנת לידה
לשימוש משרדי ישוב
מגורים
עבודה
שם מקום העבודה תפקיד

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס שאלון אישי לבן / בת זוג של מועמד או מועסק בתפקיד מסווג?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס שאלון אישי לבן / בת זוג של מועמד או מועסק בתפקיד מסווג, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס שאלון אישי לבן / בת זוג של מועמד או מועסק בתפקיד מסווג. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס שאלון אישי לבן / בת זוג של מועמד או מועסק בתפקיד מסווג.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס שאלון אישי לבן / בת זוג של מועמד או מועסק בתפקיד מסווג

פקס: 073-3233711​
כתובת לשליחת מכתבים: הקריה, תל אביב 6473424​
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד הביטחון
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הביטחון » טופס שאלון אישי לבן / בת זוג של מועמד או מועסק בתפקיד מסווג

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס שאלון אישי לבן / בת זוג של מועמד או מועסק בתפקיד מסווג להורדה

דילוג לתוכן