טופס שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה בטחונית למועמד לרמה 5 (8013) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה בטחונית למועמד לרמה 5 (8013). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה בטחונית למועמד לרמה 5 (8013) להדפסה

מה זה טופס שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה בטחונית למועמד לרמה 5 (8013)?

שם הטופס: שאלון בדיקה ביטחונית - טופס מס' 8013

הטופס המתואר הוא "שאלון בדיקה ביטחונית" עבור מועמדים או נותני שירות במוסד לביטוח לאומי. מטרת הטופס היא לאפשר בדיקת בקשת התאמה בטחונית על מנת לקבוע האם המועמד או הנותן שירות ראוי לעבודה ברמה 5 במוסד לביטוח לאומי. הטופס מבקש מידע אישי ומסוים מהמועמד/נותן השירות, וכולל הסכמה לסירוב כנגד קבלת הודעה על מסירת המידע מהרשות הפלילית.

הסעיפים שנדרשים למילוי בטופס כוללים:
1. פרטי המועמד/נותן השירות: כולל שם מלא, מספר זהות, כתובת, פרטי תקשורת ומידע אישי נוסף.
2. הסכמה למסירת מידע: המועמד/נותן השירות מסכים למסירת מידע עליו מהרשות הפלילית.
3. עו"ד עסקת הסכמה: המועמד/נותן השירות מצהיר על הסכמתו ועל הבנה שלו לכל הנוגע לסירוב קבלת הודעה על מסירת המידע.
4. הפרטים הנבדקים: המועמד מצהיר על נכונות ודיוק של הפרטים שמילא, ועל הבנה שהמידע המוגש ישמש בקבלת החלטה בנוגע להתאמתו לעבודה ברמה 5 במוסד לביטוח לאומי.

 

טופס שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה בטחונית למועמד לרמה 5 (8013) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה בטחונית למועמד לרמה 5 (8013) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה בטחונית למועמד לרמה 5 (8013) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה בטחונית למועמד לרמה 5 (8013) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

)02.2021( 8013 /בל
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
אני החתום מטה:
הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי ומידע על תיקים תלויים ועומדים לפי סעיפים 11 או 12 לחוק המידע הפלילי
ותקנות השבים, התשע"ט -2019
 נותן שירות עבור מחלקת/אגף ________________ בתפקיד ____________בסניף _______________
אימות פרטים
אני מצהיר בזה, כי בדקתי את פרטיו של המועמד / נותן השירות ______________________
והם נמצאו נכונים לפי המסמכים המהימנים הבאים: )הקף בעיגול(
תעודת זהות / רישיון נהיגה / דרכון
תאריך ____________ שם העובד בודק ________________ חתימת הבודק______________
שם משפחה שם פרטי שם האב מספר זהות
שם משפחה באנגלית שם פרטי באנגלית שם משפחה קודם/נוסף שם פרטי קודם תאריך לידה
כתובת )הרשומה במשרד הפנים(
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
טלפון נייד
לשימוש המשרד בלבד
לשימוש
פנימי
בלבד
)סריקה(
מס' זהות / דרכון
דפים
סוג
0 1 המסמך
מצהיר בזאת כי הפרטים שמילאתי בשאלון זה הם נכונים, מלאים ומדויקים. ברור לי כי כל אי דיוק במסירתם, עלול
להביא להפסקת עבודתי כעובד/ נותן שירות עבור המוסד לביטוח לאומי ,ללא כל טענות ותביעות מצדי וללא פיצוי או הטבה
אחרת כל שהיא.
נותן בזה את הסכמתי לכך שמשטרת ישראל תמסור מידע עלי מהמרשם הפלילי וכן מידע על תיקים תלויים
ועומדים, בהתאם להוראות חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט – 2019( להלן – החוק(, לביטוח
הלאומי לשם העסקה )ישירה או עקיפה( לרבות מתן שירות או התנדבות במסגרת הביטוח לאומי .
יובהר כי הסכמתי זו חלה גם על מסירת מידע פלילי לגורם הנ"ל מזמן לזמן לשם מעקב תקופתי אחר שינויים
שחלו במידע הפלילי עלי. הובא לידיעתי כי אני זכאי לפי החוק לעיין בתחנת המשטרה ברישומים המנוהלים על
שמי במרשם הפלילי ובמרשם המשטרתי. הובהר לי בזה כי, ככל שיש לחובתי רישום כאמור, אין בכך בהכרח
כדי לשלול את העסקתי או ההתקשרות עמי. אני רשאי לצרף מידע על שיקומי או נסיבותיי האישיות כדי
שיילקח בחשבון בעת בחינת בקשתי, בהתאם לאמות המידה שנקבעו בחוק.
ידוע לי כי בהסכמתי זו, אני מוותר על קבלת הודעה על מסירת המידע וכל זאת בכפוף להוראות החוק.
הריני מתחייב כי אם יהיה שינוי לגבי בנושא רישום פלילי/משטרתי, אדווח על כך מייד למינהל משאבי אנוש.
ולראיה באתי על החתום
תאריך _________________ חתימה  _____________________
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
תחום ילדים
המוסד לביטוח לאומי
מינהל משאבי אנוש
אגף ביטחון
שאלון בדיקה ביטחונית
למועמד / נותן שירות
1
2

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה בטחונית למועמד לרמה 5 (8013)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה בטחונית למועמד לרמה 5 (8013), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה בטחונית למועמד לרמה 5 (8013). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה בטחונית למועמד לרמה 5 (8013).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה בטחונית למועמד לרמה 5 (8013)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » כלליים » טופס שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה בטחונית למועמד לרמה 5 (8013)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס שאלון אישי לצרכי קביעת התאמה בטחונית למועמד לרמה 5 (8013) להורדה

דילוג לתוכן