טופס שאלון מורה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס שאלון מורה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס שאלון מורה להדפסה

מה זה טופס שאלון מורה?

שם הטופס: טופס התפתחות הילד מאוחדת - שאלון מורה

מטרת הטופס: הטופס מיועד לאיסוף מידע על התפקוד וההתנהגות של התלמיד בכיתה, כולל אפשריות להערכה של הפרעת ריכוז וקשב (ADHD) ותחומים נוספים.

סעיפים שנדרשים למילוי בטופס:
א. פרטי התלמיד/ה והמורה.
ב. תפקודי למידה - כולל קריאה, כתיבה, חשבון, ובנתיים.
ג. כישורים חברתיים - כולל יכולת ליצור קשרים חברתיים ושחק/שיחה עם חברים.
ד. התנהגות - התנהגות בכיתה, יכולת להתנהל בצורה עצמאית בכיתה.
ה. השתתפות במשחקים תנועתיים - כולל פרטים על פעילות ספורטיבית ותנועתית.
ו. התנהגות ספציפית - מספר סעיפים המתייחסים להתנהגות מסוימת בכיתה ובשיעורים.

תזכורת: יש לציין את שם הילד בראש כל עמוד בשאלון.

מילוי הטופס מספק מידע חשוב להערכת התלמיד ולאפשרות למורים ומקצוענים להתערך להתנהגותו בכיתה ולספק את התמיכה המתאימה.

טופס שאלון מורה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס שאלון מורה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס שאלון מורה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס שאלון מורה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1
שאלון למורה
תפקוד התלמיד/ה בכיתה
*3833 meuhedet.co.il
תאריך מילוי השאלון:____________
שם הילד/ה__________________
ת.ז._______________________
שם התלמיד: ____________________________ ת.ז: _________________ ת.ל: ___________
שם מורה מחנך/ת / מורה אחר/ת: _________________________________________________
שםביתהספר: _______________________ כיתה: ________מס׳הילדיםבכיתה: _____________
משך היכרותך עם התלמיד/ה: _____________ חינוך רגיל / חינוך מיוחד
א. האם מקבל טיפולים נוספים במסגרת החינוכית?
ריפוי בעיסוק קלינאות תקשורת פיזיוטרפיה טיפול רגשי עזרה פרטנית לימודית
מורה יקר/ה
התלמיד/ה הופנה אלינו להערכה. נודה על מילוי השאלון המצורף על מנת שנוכל ללמוד על תפקודו/ה בכיתה.
נא לציין שם הילד בראש כל עמוד.
ב. תפקודי למידה
טובים מאוד טובים בינוניים חלשים חלשים מאוד
כתיבה
חשבון
קריאה
הבנת הנקרא
ג. כישורים חברתיים
ללא קושי קושי קל קושי משמעותי הערות
יצירת קשרים חברתיים
עם בני גילו / מבוגרים
משחק/שיחה עם חבר לאורך זמן
יכולת עצמאית לפתרון
בעיות חברתיות
הבנת סיטואציות חברתיות
ד. התנהגות
ללא קושי קושי קל קושי משמעותי הערות
תגובות רגשיות
מתאימות לסיטואציה
עצמאי בהתנהלותו בכיתהשם הילד/ה
ת.ז
2
שאלון למורה
תפקוד התלמיד/ה בכיתה
*3833 meuhedet.co.il
ו. תפקודישפה
ז. תפקודי כתיבה
ח. סיכום
ללא קושי קושי קל קושי משמעותי הערות
משחקבמשחקים ספורטיביים
)משחקי כדור/תופסת/גומי/חבל/
כדורגל(
משתתף בשיעורי ספורט
פעיל גופנית בהפסקות
ללא קושי קושי קל קושי משמעותי הערות
מדבר באופן ברור ומובן
מבין הוראות ושאלות בכתב/בע״פ
משתתף בשיחה באופן פעיל ומלא
מנסח תשובות בכתב/בע״פ
ללא קושי קושי קל קושי משמעותי הערות
ארגון הכתוב )מרווחים/רצף/גודל
אחיד של אותיות/מחיקות
קריאות כתב היד
מהירות וקצב
מהם תחומי החוזק: ____________________________________________________________________________
מהם האתגרים העומדים בפני התלמיד: ______________________________________________________________
מה לדעתך תחום הקושי העיקרי: ___________________________________________________________________
ה. השתתפות במשחקים תנועתייםשם הילד/ה
ת.ז
3
שאלון למורה
תפקוד התלמיד/ה בכיתה
*3833 meuhedet.co.il
תודה על מילוי השאלון
מערך התפתחות הילד
מאוחדת
הפרעות קשב
1 לא שם לב לפרטים או עושה טעויות של פזיזות בהכנת שיעורים או מטלות ריכוז אחרות.
2 מתקשה להתמיד בתשומת הלב בתפקידים או משחקים.
3 לעיתים קרובות לא מקשיב כאשר מדברים אליו ישירות.
לעיתים קרובות לא מתמיד בביצוע משימות ולא מסיים תפקידים או שיעורים בביה"ס 4
)לא בגלל התנהגות מרדנית או חוסר הבנה של המשימות(.
5 לא מצליח להתארגן במשימות ופעולות.
6 לעיתים קרובות נמנע, לא אוהב או מהסס לבצע מטלות המחייבות מאמץ מנטלי מתמיד.
7 נוטה לשכוח חפצים הקשורים בעבודת ביה"ס )מחברות, ספרים, עפרונות, יומן, וכו'(.
8 מוסח בקלות ע"י גורמים חיצוניים.
9 שכחן בפעולות היומיום.
היפראקטיביות
1 מנענע באופן קבוע את ידיו, רגליו או זז במקומו.
2 נוטה לעזוב את הכיסא בכיתה או במקומות אחרים בהם נדרשת ישיבה מתמדת.
3 נוטה לרוץ או לטפס במצבים בהם התנהגות זו איה במקומה )במתבגרים נטייה לאי- שקט(.
4 מתקשה לשחק או לבצע פעילויות פנאי שקטות.
5 נמצא לעתים קרובות במצב של תנועה או כאילו מופעל ע"י מנוע.
6 .נוטה לדברנות.
אימפולסיביות
7 נוטה להתפרץ בתשובה לפני שהשאלה הסתיימה.
8 מתקשה לחכות בתור.
9 נוטה להתפרץ או להיכנס באמצע )בשיחה, משחק, וכו'(.
שאלון להערכת הפרעת ריכוז וקשב )ADHD)
סמנו x במשפט המאפיין התנהגות אשר מתרחשת לעיתים קרובות את ילדכם.שם הילד/ה
ת.ז
4
שאלון למורה
תפקוד התלמיד/ה בכיתה
*3833 meuhedet.co.il
תודה על מילוי השאלון
מערך התפתחות הילד
מאוחדת
לעיתים תיאור התנהגות התלמיד/ה אף פעם
רחוקות
לעיתים
קרובות
כמעט תמיד/
תמיד
1 מתקשה לשים לב לפרטים או שעושה טעויות מחוסר תשומת לב
2 מתקשה להתמיד בקשב במטלות שונות או במשחק
3 נראה שאינו מקשיב כשמדברים עמו
4 אינו עוקב אחרי הנחיות או הוראות ומתקשה לסיים משימות
5 מתקשה בארגון פעילויות ומטלות
6 נמנע, לא אוהב או מתנגד לעשות מטלות הדורשות מחשבה
7 נוטה לאבד דברים
8 מוסח בקלות ע“י גירויים חיצוניים
9 שכחן בפעילויות יום יומיות
10 ממולל בידיים וברגליים או מקפץ בכיסא
עוזב את כיסאו בכיתה, או במצבים אחרים בהם יש ציפייה 11
שיישאר לשבת
12 רץ או מטפס במצבים בהם לא נהוג לעשות זאת
13 חש קושי לשחק או ליהנות מפעילויות פנאי בשקט
14 נמצא בתנועה מתמדת, או מתנהג כאילו יש לו ”מנוע בישבן“
15 מדבר ללא הפסקה
16 פולט תשובות לפני תום השאלה, או מתפרץ לאמצע המשפט
17 מתקשה לחכות לתורו
18 מפריע או מציק לאחרים )למשל, מתפרץ למשחקים, נוגע וכו‘(
19 מתעצבן בקלות
20 מתנגד לבקשות מבוגרים או לחוקים
21 כעוס וממורמר
22 מחזיר לאחרים, לא ”נשאר חייב“
23 מאיים על אחרים
24 מתחיל בקטטות
25 משקר בשביל שלא יאשימו אותו ובשביל לצאת ממחויבויות
26 מתנהג באכזריות לאנשים אחרים
27 גונב חפצים בעלי ערך
28 הורס בכוונה רכוש של אחרים
29 קיימים פחדים, חרדות ודאגות
30 נמנע מהתנסות בדברים חדשים מפחד לכישלון
31 מרגיש נחות וחסר חשיבות
32 מרגיש אשם ומאשים את עצמו בכל בעיה
33 מרגיש בודד, לא רצוי ולא אהוב
34 מרגיש עצוב, חסר שמחת חיים ומדוכא
35 נעלב בקלות
33 מרגיש בודד, לא רצוי ולא אהוב
34 מרגיש עצוב, חסר שמחת חיים ומדוכא
35 נעלב בקלות
הערות: _____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס שאלון מורה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס שאלון מורה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס שאלון מורה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס שאלון מורה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס שאלון מורה

פקס: 03-6327047
כתובת לשליחת מכתבים: קופ"ח מאוחדת, ארלוזרוב 100, תל אביב 62097
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: קופות חולים, התפתחות הילד מאוחדת

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס שאלון מורה להורדה

דילוג לתוכן