טופס שאלון מיונים ליחידה מבצעית להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס שאלון מיונים ליחידה מבצעית. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס שאלון מיונים ליחידה מבצעית להדפסה

מה זה טופס שאלון מיונים ליחידה מבצעית?

טופס: טופס צבא הגנה לישראל - מיוני חיל המודיעין - שאלון מיונים ליחידה מבצעית

מטרת הטופס: הטופס הוא שאלון אישי המיועד לסייע בהכנת המועמד והתאמתו לתפקידו העתידי בחיל המודיעין בצה"ל. השאלון מתייחס למספר תחומים עיקריים כמו פרט

טופס שאלון מיונים ליחידה מבצעית חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס שאלון מיונים ליחידה מבצעית מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס שאלון מיונים ליחידה מבצעית הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס שאלון מיונים ליחידה מבצעית להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1￾אישי לאחר מילוי-
תאריך:________

שאלון אישי למועמד לשירות ביטחון
לפניך שאלון אישי הנועד לסייע לנו להכינך ולהתאים בין כישוריך האישיים לתפקידך העתידי בצבא.
השאלון כולל ובוחן התאמה למספר רב של תחומי עיסוק לכן עליך להתייחס לכל השאלות בשאלון.
במידה והשאלה לא רלוונטית, ציין זאת. השאלון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים.
פרטים אישיים:
שם פרטי: ____________.שם משפחה: ____________.ת.ז.: ____________. שנת עליה: ______.
מין: ז / נ תאריך לידה: ____/___/___. אזרחות:__________ .אזרחות נוספת: ____________
רחוב: ________________ מספר: יישוב: __________ מיקוד: __________
טלפון: טלפון נייד: .
משפחה
1 .רשום את בני המשפחה )הורים, אחים, אחיות(. במידה שבן משפה נפטר אנא ציין זאת.
ציין בטבלה מצב משפחתי: רווק, נשואי, נשואי +, גרוש, אלמן.
2 .האם ישנן נסיבות אשר עלולות להקשת על עמידה בדרישות התפקיד כתומך לחימה
ביחידה? )בריאות, מצב כלכלי, ומצב משפחתי וכו'(
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
3 .כיצד היית מגיד את המצב הכלכלי שלך ושל משפחתך?
א. טוב מאוד ב. טוב
ג. לא כל כך טוב ד. לא טוב
שם )פרטי + משפחה( הקרבה המשפחתית גיל מצב משפחתי2￾אישי לאחר מילוי-
4 .רישיון נהיגה: יש / אין / בלמידה / אחר: _______________________.
לימודים - השכלה תיכונית:
שם ביה"ס: ______________ מגמה: __________.
רשום את ציונך במקצועות הלימוד הבאים והוסף את המקצועות אותם הגברת:
מקצוע יח"ל
ציון
)בגרות או מהתעודה האחרונה(
מתמטיקה
אנגלית
היסטוריה
ספרות
הבעה
תנ"ך
5 .האם החלפת בתי ספר )לא על רקע של החלפת מגורים(? פרט וציין סיבות.
__________________________________________________
__________________________________________________
6 .מה היו שני מקצועות הלימוד האהובים עליך בתקופת התיכון ומה היו שני המקצועות
הכי פחות אהובים? אילו ציונים קיבלת בכל אחד מהם?
_________________________________________________
_________________________________________________
7 .איך היית מתאר את עצמך כתלמיד?
)התייחס לתחומים כגון: משיכה ללימודים, שקדנות, יחד למורים, תחרותיות, מיקומך
ביחס לתלמידים האחרים, היעדרות, איחורים וכו'(
__________________________________________________
__________________________________________________3￾אישי לאחר מילוי-
8 .האם כתלמיד היו לך בעיות משמעת? כן / לא אם כן, פרט.
__________________________________________________
__________________________________________________
9 .מה היו הצברים שאהבת / לא אהבת במשך תקופת הלימודים בבית הספר התיכון?
אהבתי: __________________________________________
_______________________________________________
לא אהבתי:________________________________________
______________________________________________
10 .כיצד אתה נוהג ללמוד למבחנים? )בקבוצה, לבד, מסכם, מצלם, קורא(
__________________________________________________
__________________________________________________
11 .האם השתתפת במהלך לימודך בתחרויות בנושאי מדעים? )כגון ביולוגיה. פיזיקה,
מתמטיקה, כימיה, מחשבים( אם כן, פרט באיזו תחרות, באיזו כיתה ואת ההישג אליו
הגעת.
__________________________________________________
__________________________________________________
12 .האם קיבלת אי פעם פרס על הישגים בלימודים? אם כן, פרט:
__________________________________________________
__________________________________________________
13 .האם רכשת השכלה על-תיכונית או אקדמית? כן / לא
במידה ותשובתך היא כן. אנא ענה על השאלות הבאות:
מוסד אקדמאי: ________________.חוג לימודים: ________________
פירוט הקורסים אותם למדת: ________________________________.
נקודות הזכות אותן צברת עד כה: .שנות לימוד אקדמאיות שסיימת עד כה: ____
ממוצע הציונים העדכני: _ .4￾אישי לאחר מילוי-
14 .האם נבחנת בחינה פסיכומטרית? אם כן, איזה ציון קיבלת? .
ידיעת שפות: )כולל שפת אם(
אילו שפות אתה יודע ומה מידת שליטתך בהם )ציין מושלם, טוב מאוד, חלקי, חסר(?
שפה דיבור קריאה כתיבה
15 .האם התחלת ללמוד שפה וברחת להפסיק? אם כן, איזו שפה למדת, לאיזו רמת ידע
הגעת ומדוע הפסקת?
_________________________________________________
._________________________________________________
עבודה:
16 .תאר בקצרה את מקומות העבודה בהם עבדת )כולל תקופות קצרות בחופשים וכו'(,
ציין את משכי הזמן בהם עבדת, את סוג העבודה ואת מידת שביעות רצונך מעבודות
אלו.
מתוך ניסיונך בעבר, האם תוכל לאפיין את סוג העבודה שמעניינת אותך )עבודה בצוות או
עבודה לבד, עבודה דינאמית או עבודה בעלת אופן רגוע(? פרט:
__________________________________________________
__________________________________________________
מקום העבודה תפקיד משך העסקה סיבת עזיבה5￾אישי לאחר מילוי-
חברה ופנאי:
17 .האם מילאת תפקידים בביה"ס, בתנועת נוער או במסגרת אחרת? כן / לא פרט:
__________________________________________________
__________________________________________________
18 .תאר את חוג חבריך הקרוב )כמה חברים הוא מונה? כיצד אתה נוהג לבנות עימם(
__________________________________________________
__________________________________________________
19 .האם יצא לך להיות לאורך מספר ימים מחוץ לבית. בלי בני משפחה )טיולים, מחנות,
חו"ל..( אם כן, פרט:
_________________________________________________
_________________________________________________
20 .האם יש לך תחביבים? )פרט אילו, כמה זמן מוקדם להם וכו'(. אם אין לך תחביבים
מיוחדים, תאר את מעשיך בשעות הפנאי:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
אקטואליה:
21 .האם אתה מתעדכן בחדשות / אקטואליה? כן / לא. אם לא עבור לשאלה הבאה.
א. אילו עיתונים / אתרי אקטואליה באינטרנט אתה קורא?
_____________________________________________
. ב. באיזו תדירות אתה קורא עיתונים/ גולש באתרי חדשות?
._____________________________________________
ג. אילו מוספים / מדורים מעניינים אותך במיוחד? )ציין עד 3)
.._____________________________________________
ד. באילו מהדורות חדשות ותוכניות אקטואליה / תחקיר אתה נוהג לצפות?
._____________________________________________ 6￾אישי לאחר מילוי-
מחשבים:
22 .האם יש לך קרע באלקטרוניקה / מחשבים )תוכנה, חומרה, הדרכה וכו'(? פרט:
__________________________________________________
__________________________________________________
23 .באיזו תדירות הינך גולש באינטרנט? .
לאיזה צורך? )לדוגמה: מיילים, פייסבוק, חיפוש מידע, חדשות, לימודים משחקים,
פורומים וכו'(
_________________________________________________
_________________________________________________
24 .האם עסקת בתחום המחשבים מחוץ למסגרת בית- ספרית? )קורס/ שיעורים / בניית
אתרים וכו'( כן / לא . אם כן, פרט:
__________________________________________________
__________________________________________________
25 .האם אתה מכיר שפות תכנות? כן / לא . אם כן, פרט אילו שפות תכנות. כיצד למדת
אותן )עצמאית, במסגרת ביה"ס וכו'( ובאיזו רמה?
רמת ידע שפת תכנות
)גבוהה, בינוני,
נמוכה(
כיצד נרכש הידע הערות
26 .תאר באופן חופשי את אופייך.
מעלותיך:
_______________________________________________
_______________________________________________7￾אישי לאחר מילוי-
תכונות אותן היית רוצה לשפר או לשנות:
______________________________________________
______________________________________________
27 .לפניך רשימת תכונות. סמם לגבי כל אחת, באיזו מידה היא מאפיינת אותך. )הקף
בעיגול את הספרה המתאימה(.
מבין התכונות שהוזכרו לעיל. בחר שלוש תכונות שלדעתך מאפיינות אותך במיוחד:
___________ ,___________ ,___________
תכונות
במידה
רבה מאוד
במידה
רבה
במידה
בינונית
במידה
מועטה
כלל לא
מתאים
עצמאות 1 2 3 4 5
עצמי ביטחון 1 2 3 4 5
פתיחות 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 חברותיות
התמדה כושר 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 אחריות
יסודיות 1 2 3 4 5
בכתב הבעה כושר 1 2 3 4 5
פ"בע הבעה כושר 1 2 3 4 5
בלחצים עמידה 1 2 3 4 5
תכנון יכולת 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
סדר וארגון
יוזמה 1 2 3 4 5
מנהיגות כושר 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 החלטיות
אופקים רוחב 1 2 3 4 5
יציבות 1 2 3 4 5
אלתור יכולת 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 חריצות
1 2 3 4 5 דעת שיקול
1 2 3 4 5 שלווה
1 2 3 4 5 חוצפה8￾אישי לאחר מילוי-
שירות צבאי עתידי:
28 .האם תעדיף תפקיד המשלב עבודה פיזית או תפקיד ללא עבוד פיזית?
__________________________________________________
29 .מה חשוב לך שיהיה בתפקיד בו תשרת בצבא )למשל: מידת עצמאות, שעות עבודה,
סוגי האתגר, תנאים פיזיים וכו'(
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
30 .מהן ציפיותיך לגבי השירות הצבאי מבחינה מקצועית ואישית? פרט.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
31 .האם תעדיף בסיס סגור )לחזור הביתה אחת למספר ימים( / פתוח )יציאות יומיות(,
פרט את הסיבה:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
32 .האם אתה מתמיין למסלולים / תפקידים נוספים בתוך חיל המודיעין או מחוצה לו?
פרט
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
33 .שירות קבע הינו שירות בשכר מעבר לפרק הזמן הנדרש בשירות חובה. האם היית
מעוניין להמשיך בקבע? אם כן לאיזה פרק זמן?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________9￾אישי לאחר מילוי-
34 .האם אתה שוקל אחת מהאופציות הבאות?
- עתודה - כן / לא
- שנת שירות - כן / לא
- שירות לאומי - כן / לא
- שחקים - כן / לא
- טיס - כן / לא
- תלפיות - כן / לא
- קרבי - כן / לא
- דחיית שירות להשלמת תואר אקדמי - כן / לא
- אחר: ______________
35 .האם ישנה אפשרות שתדחה את גיוסך )לימודי י"ג, שנת שירות, סיבות אחרות(?
כן / לא. במידה ותשובתך היא כן אנא פרט.
__________________________________________________
__________________________________________________
36 .במידה והינך בשנת שירות / מכינה או סיימת תקופה זו. תאר את אופי הפעילות
שבצעת ואת החוויה המרכזית מהתקופה.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס שאלון מיונים ליחידה מבצעית?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס שאלון מיונים ליחידה מבצעית, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס שאלון מיונים ליחידה מבצעית. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס שאלון מיונים ליחידה מבצעית.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס שאלון מיונים ליחידה מבצעית

פקס: 03-5699400
כתובת לשליחת מכתבים: הקריה, תל אביב 6473424​
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » צבא הגנה לישראל » מיוני חיל המודיעין » טופס שאלון מיונים ליחידה מבצעית

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס שאלון מיונים ליחידה מבצעית להורדה

דילוג לתוכן