טופס שאלון 1 – איש ציבור זר להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הכשרה » חיסכון פנסיוני » טופס שאלון 1 – איש ציבור זר
לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס שאלון 1 - איש ציבור זר. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

מה זה טופס שאלון 1 - איש ציבור זר?

שם הטופס: טופס ביטוח הכשרה - חיסכון פנסיוני - שאלון 1 - איש ציבור זר
מטרת הטופס: הטופס מיועד לאנשים זרים המבקשים למלא פרטים על עצמם ועל חייביהם, כחלק מתהליך ביטוח הכשרה וחיסכון פנסיוני.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מגורים ומהי זיקתך לישראל.
2. האם אתה תושב חוץ, ואם כן, האם אתה בעל תפקיד ציבורי בחו"ל בחמש השנים האחרונות.
3. האם יש לך בן משפחה או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בחו"ל בחמש השנים האחרונות.
4. האם אתה פועל בשם תאגיד, ואם כן, האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בחו"ל בחמש השנים האחרונות.
5. האם למיטב ידיעתך המוטב למקרה מוות ו/או המוטב למקרה חיים הוא בעל תפקיד ציבורי בחו"ל בחמש השנים האחרונות.

שם הטופס: טופס ביטוח הכשרה - חיסכון פנסיוני - שאלון 1 - איש ציבור זר

טופס שאלון 1 – איש ציבור זר להדפסה

טופס שאלון 1 - איש ציבור זר חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס שאלון 1 - איש ציבור זר מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס שאלון 1 - איש ציבור זר הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס שאלון 1 - איש ציבור זר להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

חברה לביטוח בע״מ
www.hcsra.co.il | *3453 | 03-7960000 | 5811801 חולון 1877 .ד.ת, 6 המלאכה
07/2021 גרסה
קוד מסמך 3275
שאלון
הטופס מנוסח בל
1
שון
איש ציבור זר
הטופס מנוסח בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים. זכר ומיועד לנשים וגברים.
חלק א' – שאלון
1 .מהי זיקתך לישראל? מגורים עושה עליה משפחה עסקים עבודה דת אחר: _______________________
2 .האם אתה תושב חוץ? כן, שם המדינה _________________________ לא
אם התשובה היא חיובית, האם אתה בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, כמפורט להלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם
תוארו שונה) (נא לסמן):
איני בעל תפקיד בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות ראש מדינה נשיא מדינה ראש עיר שופט חבר פרלמנט
חבר ממשלה קצין צבא בכיר קצין משטרה בכיר תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: __________________________________
3 .האם יש לך בן משפחה* או שותף עסקי שהוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות? כן לא
אם התשובה היא חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):
ראש מדינה נשיא מדינה ראש עיר שופט חבר פרלמנט חבר ממשלה קצין צבא בכיר קצין משטרה בכיר
תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט ________________________________ שם בעל תפקיד ציבורי ___________________________
4 .האם אתה פועל בשם תאגיד? כן לא
אם התשובה היא חיובית, האם אחד מבעלי השליטה בתאגיד הוא בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, כמפורט להלן
(לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה) (נא לסמן):
לא, אינו בעל תפקיד ציבורי
ראש מדינה נשיא מדינה ראש עיר שופט חבר פרלמנט חבר ממשלה קצין צבא בכיר קצין משטרה בכיר
תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט: ____________________________________________________________________________
5 .האם למיטב ידיעתך המוטב למקרה מוות ו/או המוטב למקרה חיים (ככל שקיים) ו/או הנהנה (ככל שקיים) הינו בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ
לארץ בחמש השנים האחרונות? כן לא
אם התשובה חיובית, נא לסמן את תפקידו לפי הרשימה שלהלן (לרבות תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה):
ראש מדינה נשיא מדינה ראש עיר שופט חבר פרלמנט חבר ממשלה קצין צבא בכיר קצין משטרה בכיר
תפקיד ציבורי בכיר אחר, פרט __________________________________ שם בעל תפקיד ציבורי _________________________
* בן זוג, אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
חלק ב' – הצהרה
אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה
שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000 ,מהווה עבירה פלילית.
תאריך: ____________ שם: ________________________ מס׳ ת״ז: ___________________ חתימת הלקוח: ✗________________
"איש ציבור" – איש ציבור זר או איש ציבור מקומי;
"איש ציבור זר" – תושב חוץ בעל תפקיד ציבורי בכיר בחוץ לארץ בחמש השנים האחרונות, לרבות בן משפחה של תושב כאמור, או תאגיד המצוי בשליטתו או שותף עסקי של אחד מאלה;
"בן משפחה" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח - 1968;
"תפקיד ציבורי בכיר" – לרבות ראש מדינה, נשיא מדינה, ראש עיר, שופט, חבר פרלמנט, חברי מפלגה בכירים, חבר ממשלה וקצין צבא או משטרה בכיר, נושאי משרה בכירים בחברות
ממשלתיות, בעלי תפקיד קבוע בארגונים בין-לאומיים או כל ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה;
Dummy Text

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס שאלון 1 - איש ציבור זר?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס שאלון 1 – איש ציבור זר, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס שאלון 1 – איש ציבור זר. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס שאלון 1 – איש ציבור זר.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס שאלון 1 - איש ציבור זר

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס שאלון 1 - איש ציבור זר להורדה

דילוג לתוכן