טופס תביעה פוליסות חו"ל – ביטול נסיעה מכל סיבה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תביעה פוליסות חו"ל - ביטול נסיעה מכל סיבה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תביעה פוליסות חו"ל – ביטול נסיעה מכל סיבה להדפסה

מה זה טופס תביעה פוליסות חו"ל - ביטול נסיעה מכל סיבה?

שם הטופס: טופס תביעה לביטול נסיעה – ביטוח "ביטול טיסה/ חבילת נופש מכל סיבה"

מטרת הטופס: הטופס משמש להגשת תביעה בגין ביטול טיסה או חבילת נופש מכל סיבה, לקבלת פיצוי מחברת הביטוח "שירביט" במקרה של ביטול נסיעה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי מגיש התביעה, כולל שם, תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת, טלפונים, וכתובת דואר אלקטרוני.
2. פרטים אודות ביטוחים נוספים לטיסה/חבילת נופש, אם קיימים.
3. פרטי הטיסה/חבילת נופש שבוטלה, כולל שם חברת התעופה, מדינת היעד, תאריך יציאה מתוכנן, ושעת יציאה מתוכננת.
4. סיבת ביטול הטיסה/חבילת הנופש.
5. פרטי הנוסעים המבוטחים שביטלו את הטיסה/חבילת הנופש, כולל שמות, מספרי תעודת זהות/דרכון, ודמי ביטול.

הטופס מציין גם את האפשרויות לקבלת תשלומים באמצעות העברה בנקאית או אפליקציית ביט, ומחייב את המבקש לסכם על תנאי שימוש באפליקציה ובמידע הנמסר.

ניתן לשלוח את הטופס לחברת הביטוח "שירביט" לפי פרטי הקשר שמצויים בטופס.

טופס תביעה פוליסות חו"ל - ביטול נסיעה מכל סיבה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס תביעה פוליסות חו"ל - ביטול נסיעה מכל סיבה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תביעה פוליסות חו"ל - ביטול נסיעה מכל סיבה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס תביעה פוליסות חו"ל - ביטול נסיעה מכל סיבה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

__________________________________________________________________________
יד חרוצים 18 ,נתניה | מחלקת תביעות | טלפון - 8622228-076 | פקס - 8843336-076
travelclaims@shirbit.co.il :ל"דוא
- רגיש (לאחר מילוי פרטים) -
מבוטח יקר,
נא הקף בעיגול באיזה אמצעי דיוור הנך מבקש להתנהל מולנו:
דואר ישראל/ דואר אלקטרוני (נא לרשום בכתב ברור כתובת פעילה) _______________________
**בהעדר סימון מסמכי התביעה ישלחו בדואר ישראל**
טופס תביעה בגין ביטול נסיעה – ביטוח "ביטול טיסה/ חבילת נופש מכול סיבה"
לקוח יקר, להלן נהלים לצורך הגשת תביעה בגין "ביטול טיסה לפני תחילתה":
לפני הגשת התביעה יש לוודא:
כמו כן, יש לפנות ולהודיעה מייד לחברת הביטוח "שירביט" בכפוף לכול המסמכים הנדרשים: יש להודיע לספק התיירות/חברת תעופה על רצונו של המבוטח לבטל את הטיסה/חבילת נופש,
1 .מילוי טופס תביעה לביטול הטיסה/חבילת נופש.
2 .אסמכתא להזמנת כרטיס טיסה/חבילת נופש מספק תיירות/חברת תעופה.
3 .אסמכתא לביטול שנעשה לאחר פניית המבוטח לספק התיירות/חברת תעופה לאחר
הביטול. (תאריך ושעה)
4 .אסמכתא לתשלום דמי ביטול ששולמו לספק תיירות/חברת תעופה לאחר הביטול. (קבלה
להוכחת ההוצאה)
5 .צילום דרכון/ת.ז
6 .צרוף הפוליסה בחברת הביטוח.
7 .טופס בקשה להעברה בנקאית (במידה והחברה תמצא שהנך זכאי לתשלום).
כמסמכי אסמכתא, יתקבלו מסמכים מספקי תיירות/חברות תעופה ומסמכים ממוסדות
פיננסים לרבות מחברות כ.אשראי או מבנקים להוכחת תשלום.
כמו כן, תקופת התיישנות הינה 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח וזאת בכפוף להוראת הדין.
מודגש בזאת כי אין די בהשגת תביעה לחברתנו כדי לעצור את מרוץ תקופת ההתיישנות וכי רק הגשת תביעה
לבית משפט עוצרת את מרוץ תקופת ההתיישנות והכול בהתאם להוראת בית הדין.
ניתן לשלוח את התביעה בצירוף כול המסמכים הנדרשים בדואר רשום בלבד לחברת
ביטוח "שירביט מבית הראל חברה לביטוח בע"מ" בכתובת:
יד חרוצים 18 ,נתניה, 42161 ,ת.ד. 6137 __________________________________________________________________________
יד חרוצים 18 ,נתניה | מחלקת תביעות | טלפון - 8622228-076 | פקס - 8843336-076
travelclaims@shirbit.co.il :ל"דוא
מספר פוליסה:
1 .פרטים אישיים של מגיש התביעה:
שם משפחה: שם פרטי: מספר ת.ז דרכון: תאריך לידה:
כתובת עיר: מיקוד: רחוב: מספר בית: דירה
פרטי טלפון בבית: טלפון סלולארי: כתובת דואר אלקטרוני:
קשר
2 .ביטוחים נוספים בהתאם לחוק חוזה הביטוח, סעיף 59 א', על המבוטח להצהיר על קיום ביטוח נוסף
נא פרט/י ביטוחים נוספים לטיסה/חבילת הנופש ולנסיעה:
אם כן, ציין/י שם חברת הביטוח: מספר פוליסה: תוקף:
האם הופעל כרטיס אשראי טרם נסיעתך לחו"ל? לא / כן
שם חברת אשראי: שם בעל כרטיס: תוקף הכרטיס: מספר כרטיס אשראי:
3 .פרטי טיסה/חבילת נופש שבוטלה:
שם חברת התעופה: מדינת יעד: תאריך יציאה מתוכנן:
שעת יציאה מתוכננת: תאריך ההודעה על הביטול לספק: שעת הודעת הביטול:
 מהן הסיבה/ות לביטול כרטיס/י טיסה או חבילת הנופש?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
יד חרוצים 18 ,נתניה | מחלקת תביעות | טלפון - 8622228-076 | פקס - 8843336-076
travelclaims@shirbit.co.il :ל"דוא
4 .פרטי הנוסעים, המבוטחים אשר ביטלו את כרטיס הטיסה/חבילת הנופש שלהם:
מס"ד שם משפחה ושם פרטי: מספר ת.ז/דרכון: הסכום כפי ששולם עבור כרטיס טיסה/חבילת
נופש לאחר דמי הביטול (דמי ביטול)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
דמי ביטול – הסכום הכספי שהלקוח חויב ע"י ספק התיירות שלו לאחר הודעה על הביטול/ מה ששולם בפועל בניכוי מה
שהוחזר ללקוח לאחר הביטול.
עבורם החזר?  האם קיימים שירותי תיירות נוספים לכרטיס טיסה/ חבילת נופש שבוטלו והינך מעוניין לתבוע
כן לא
פרטים:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
יד חרוצים 18 ,נתניה | מחלקת תביעות | טלפון - 8622228-076 | פקס - 8843336-076
travelclaims@shirbit.co.il :ל"דוא
בקשה לקבלת תשלומים באמצעות העברה בנקאית/ אפליקציית ביט
אני, הח"מ, מבקש בזאת משירביט מבית הראל חברה לביטוח בע"מ לשלם לי את הסכומים, אשר
לטענתי מגיעים לי בגין אירוע מיום __________ תביעה מס' _______________ כדלקמן:
 אבקש לשלם לי באמצעות העברה בנקאית אל חשבון הבנק שלי שפרטיו להלן:
שם בעל החשבון:
ס.ב מספר ת.ז.
כתובת דוא"ל למשלוח הודעת זיכוי: שם הבנק: שם הסניף:
_________@__________
מספר חשבון מס' סניף מס' בנק מס' טלפון נייד-
סעיף חובה למשתמשים באפליקציית ביט
 אבקש לשלם לי באמצעות אפליקציית ביט למספר טלפון נייד :__________________
סעיף חובה למשתמשים באפליקציית ביט
בחתימתי על מסמך זה אני מצהיר ומאשר כדלקמן:
א. אני רשום לאפליקציית ביט והסכמתי לתנאי השימוש של האפליקציה.
ב. אני מאשר לזכות את החשבון באמצעות האפליקציה.
ג. לצורך זיכוי החשבון אני מאשר לחברה להעביר את המידע שלעיל לבנק הפועלים בע"מ
("הבנק").
ד. ידוע לי שעם הרשמתי לאפליקציה הבנק יהא רשאי לעשות שימוש בפרטים שלי ובמידע לגביי
בהתאם לתנאי השימוש של האפליקציה ולמדיניות הפרטיות של הבנק, כפי שאלה יעודכנו מעת
לעת.
ה. אני מסכים לקבל מכם ומהבנק פניות ומידע אודות שירותי האפליקציה, לרבות באמצעות דואר
אלקטרוני, הודעת טקסט (SMS (וכל אמצעי תקשורת אחר.
ו. ידוע לי כי מידע שיועבר לגביי לבנק ישמר במאגרי המידע של הבנק למטרת מתן השירותים.
__________________
חתימה
ידוע לי שאין בבקשתי זו משום התחייבות של שירביט מבית הראל חברה לביטוח בע"מ להכיר
בחבות ו/או בגובה הפיצוי.
__________________ __________________ ______________
שם חתימת התובע תאריך
 הודעת תשלום מפורטת תישלח לכתובת הדוא"ל המצוינת מעלה או לכתובת דואר:
___________________________________________
יש לשלוח טופס זה לת.ד. 6137 נתניה, מיקוד 42161 ,או לדוא"ל il.co.shirbit@travelclaims
או לאחד ממספרי הפקס הבאים:
8622240-076) רכב מקיף וצד ג') 8843335-076) דירות ועסקים)
8843336-076) נסיעות חו"ל ביטוח בריאות) 8622354-076) ביטוח חובה)
יש לצרף צילום המחאה של בעל החשבון או אישור מהבנק על פרטי החשבון אליו
מבקשים להפקיד את התשלום (לצורך ביצוע העברה בנקאית).

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תביעה פוליסות חו"ל - ביטול נסיעה מכל סיבה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תביעה פוליסות חו"ל – ביטול נסיעה מכל סיבה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תביעה פוליסות חו"ל – ביטול נסיעה מכל סיבה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תביעה פוליסות חו"ל – ביטול נסיעה מכל סיבה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תביעה פוליסות חו"ל - ביטול נסיעה מכל סיבה

פקס: 768843324
כתובת לשליחת מכתבים: יד החרוצים 18, נתניה
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, שירביט, תביעות
טופס קל » חברות ביטוח » שירביט » תביעות » טופס תביעה פוליסות חו"ל – ביטול נסיעה מכל סיבה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תביעה פוליסות חו"ל - ביטול נסיעה מכל סיבה להורדה

דילוג לתוכן