טופס תו סגול להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תו סגול. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תו סגול להדפסה

מה זה טופס תו סגול?

שם הטופס: טופס מועצה מקומית משהד - תו סגול: כ"ד בניסן תש"פ 2020 (18 באפריל 2020)

תכלית הטופס: הטופס מתקנה את הנחיות והכללים הנדרשים למקומות המסחר ולחנויות המסחר כחלק מההגבלות המוטלות על פעילותם במסגרת ההתפשטות של נגיף הקורונה החדש.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. הכרת תנאי התקן לחנויות המסחר, כולל המנהל האחראי ושאלות קורונה.
2. מדידת חום לכניסה למקום עבודה.
3. שמירת מרחקים בין אנשים והקמת סימונים.
4. מניעת צפיפות והגבלות על מספר הלקוחות באותו הזמן.
5. תחזוקת ידיים והיגיינה תדירה.
6. מדידת חום באמצעי שאינו פולשני.
7. סיווג והפרדה במקום עבודה.
8. שיפור היגיינת הגירויים ומניעת העברת רסס.
9. סעיפי התחייבות בעל העסק להפעלת הנחיות.

סיכום: הטופס מכיל את ההנחיות והכללים שהמסחרים והחנויות המסחריות יחייבו לעמוד בהם, כחלק מההגבלות הנוגעות לנגיף הקורונה החדש. הטופס כולל התחייבות בעל העסק למעמד בתנאי התקן ולהבטיח את בריאות הציבור והלקוחות.

טופס תו סגול חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס תו סגול מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תו סגול הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס תו סגול להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

כ"ד בניסן תש"פ
2020 באפריל 18

התקן הסגול לחנויות המסחר
מקום עבודה במסחר שהותרה פתיחתו יוכל להיפתח רק לאחר שיצהיר, בנוסח המצורף לתקנות, כי הוא
עומד בתנאים הנדרשים בהן, ויגיש את הצהרתו לידי הרשות המקומית. על מקום עבודה במסחר
שהמעסיק מעוניין כי ישהו בו יותר מ-10 עובדים או יותר מ-30 אחוזים ממצבת העובדים, יחולו הן תנאי
התקן הסגול לחנויות המסחר והן תנאי התקן הסגול למקומות העבודה.
תנאי התקן לחנויות המסחר:
1 .המעסיק או המפעיל של העסק ימנה מבין עובדיו ממונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים
המפורטים להלן.
2 .בטרם כניסה למקום העסק – המעסיק או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים את השאלות האלה:
א. האם אתה משתעל?
ב. האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
ג. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
3 .לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות בסעיף 4 ,למעט אדם
שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
4 .המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר;
בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;
5 .המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין
אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות
הרושמות ובאזור שבו יש תור, ויציב במקום בולט לעין שילוט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
6 .המחזיק או המפעיל של המקום ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך
יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-2
לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר – לא ישהו בתוך החנות
לקוחות ביחס של יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.
7 .המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק ועל ידי עובדיו,
לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק, באופן תדיר;
8 .בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח;
9 .מעסיק במקום עבודה שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות, ישבץ, ככל האפשר, את
אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.
נספח א' – הצהרת בעל העסק
התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות(,
התש"ף-2020
שנערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ שנת_______
על ידי ____________________
ת.ז. ______________________
המכהן כבעל העסק/ מחזיק בעסק ב___________________ )שם וכתובת העסק(
1 .הנני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות המפורטות בסעיף 5(ב()2א(
לתקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות(, התש"ף )להלן: "הפעולות"(.
2 .הנני מודע לחובתי לקיום ואכיפת פעולות אלו במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.
3 .ולראיה באתי על החתום:
___________________
חתימה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תו סגול?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תו סגול, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תו סגול. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תו סגול.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תו סגול

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תו סגול להורדה

דילוג לתוכן