טופס תיקון הצהרה קודמת – ללומדים במוסדות מזכים באזורי סיוע להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תיקון הצהרה קודמת - ללומדים במוסדות מזכים באזורי סיוע. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תיקון הצהרה קודמת – ללומדים במוסדות מזכים באזורי סיוע להדפסה

מה זה טופס תיקון הצהרה קודמת - ללומדים במוסדות מזכים באזורי סיוע?

שם הטופס: טופס האגף והקרן לחיילים משוחררים - תיקון הצהרה קודמת - ללומדים במוסדות מזכים באזורי סיוע

תכלית הטופס: הטופס מיועד ללומדים שמעוניינים לקבל השתתפות בשכר לימוד מהקרן לעידוד השכלה גבוהה, על פי סעיף 7א לחוק קליטת חיילים משוחררים (התשנ"ד – 1994). הטופס נועד לעדכן פרטים שגויים או שמא טעותיים בהצהרה קודמת שנמסרה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. הכרת כי הקרן תשתתף במימון שכר הלימוד ששולם על ידי המוסד הלימודי בשנה הראשונה לתואר הבוגר.
2. בחירה אחת מבין שתי אפשרויות:
- הצהרה ששכר הלימוד לתואר הבוגר לא שולם על ידי גורם אחר.
- הצהרה על שולמות שכר הלימוד על ידי גורם אחר עם פרטים מפורטים.
3. הסכמה להחזר סכום ההשתתפות לחשבון הפיקדון של הסטודנט בקרן לקליטת חיילים משוחררים.
4. הסכמה להעברת סכום ההשתתפות לחשבון הפיקדון לאחר סיום השנה הראשונה של לימודי התואר הבוגר.
5. הסכמה למסירת נתונים מהמוסד הלימודי לקרן לקליטת חיילים משוחררים על מנת לממש את הזכות להשתתפות בשכר לימוד מהקרן.
6. הסכמה להחזר סכום ההשתתפות אם נמצא כי הסכום נותר זהה בחשבון הפיקדון ולא נעשה שימוש נוסף בסכום.
7. הסכמה לקרן לקבל ולמסור מידע מהמוסד הלימודי אודות הטבת "השתתפות".

כמו כן, בטופס יש גם חלק של פרטים אישיים המכילים שם, מספר תעודת הזהות, מספר טלפון נייד וכתובת דוא"ל של הסטודנט.

טופס תיקון הצהרה קודמת - ללומדים במוסדות מזכים באזורי סיוע חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס תיקון הצהרה קודמת - ללומדים במוסדות מזכים באזורי סיוע מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תיקון הצהרה קודמת - ללומדים במוסדות מזכים באזורי סיוע הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס תיקון הצהרה קודמת - ללומדים במוסדות מזכים באזורי סיוע להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

הצהרה חוזרת - מימון השתתפות בשכ"ל שנה ראשונה - ללומדים באזורי סיוע
מיועד למועמד לקבל השתתפות בשכר לימוד מהקרן לעידוד השכלה גבוהה, לפי סעיף 7א לחוק קליטת חיילים
משוחררים, התשנ"ד – 1994 ,אשר טעה בהצהרה הראשונה ומעוניין לעדכן את פרטי ההצהרה
1 .ידוע לי ואני מסכים/ה כי הקרן לקליטת חיילים משוחררים תשתתף במימון שכר הלימוד ששולם על- ידי עבור שנת
הלימודים הראשונה ללימודי תואר בוגר, במוסד הלימודי: שם המכללה ___________________ בגובה שכר
הלימודים של מוסד מתוקצב ע"י מדינת ישראל כפי שמפורסם ע"י המועצה להשכלה גבוה ) להלן: "ההשתתפות"(
2 .ידוע לי ואני מסכים/ה כי לא יהיה כפל הטבות ולכן מסכום ההשתתפות לשנה הראשונה בתואר בוגר יופחת הסכום
שישולם על–ידי גורם אחר.
3 .נא לסמן אחת משתי אפשרויות הבאות:
o אני מצהיר בזה כי שכר הלימוד ששילמתי עבור שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר במוסד הלימודים
שם המכללה _____________________ לא שולם על–ידי גורם כלשהו כמפורט לעיל, וכן שלא אפנה
לקבלת החזר/ מלגה/ תמיכה או כל סיוע כספי מגורם אחר כמפורט לעיל עבור שנת הלימודים הראשונה
לתואר בוגר במוסד לימודים זה. לעניין ההצהרה זו כספי הפיקדון לא מוגדרים כהשתתפות מגורם נוסף.
o אני מצהיר בזה כי מתוך שכר הלימוד ששילמתי עבור שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר במוסד הלימודים
שם המכללה_____________________ ,
שולם על- ידי גורם אחר _____________________
סכום של _____________________
4 .ידוע לי ואני מסכים/ה כי סכום ההשתתפות יוחזר לחשבון הפיקדון שנפתח עבורי בקרן לקלטת חיילים משוחררים.
5 .ידוע לי ואני מסכים/ה כי סכום ההשתתפות תועבר לחשבון הפיקדון לאחר סיום שנת הלימודים הראשונה, בהתאם
ללוחות הזמנים של ההטבה המפורסמת באתר האגף והקרן, זאת לאחר חתימה על הצהרה זו וקבלת דיווח ממוסד
הלימודים על הסכום ששולם בפועל עבור שנת הלימודים הראשונה.
6 .ידוע לי ואני מסכים/ה כי לפי הצורך מוסד הלימודים שם המכללה_____________________ יעביר לקרן נתונים
רלוונטיים למימוש זכאותי להשתתפות בשכר לימוד מהקרן לעידוד השכלה גבוהה ובכללם סכומים ששולמו על ידי
וזכאותי לתואר.
7 .במידה ותישלל זכאותי להטבה לאחר קבלתה לחשבון הפיקדון או במידה וקיבלתי כספים שלא ע"פ חוק )טעות בזיכוי(,
ידוע לי ואני מסכים/ה כי במידה שלא נותר כסף בחשבון הפיקדון שלי בקרן לקליטת חיילים משוחררים, אשיב את סכום
ההשתתפות שקיבלתי לידי הקרן, בלי שאדרש לכך פעם נוספת, בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובת "הקרן לקליטת
חיילים משוחררים – משרד הביטחון, הקריה תל-אביב".
8 .הנני מאשר בזאת לקרן לקליטת חיילים משוחררים למסור מידע למוסד הלימודים אודות קבלת הטבת " ההשתתפות "
ולקבל מידע ממוסד הלימודים אודותיי.
9 .פרטים אישיים:
שם הסטודנט: _____________________
מספר ת.ז. _____________________
טלפון נייד: _____________________
דוא"ל: _____________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תיקון הצהרה קודמת - ללומדים במוסדות מזכים באזורי סיוע?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תיקון הצהרה קודמת – ללומדים במוסדות מזכים באזורי סיוע, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תיקון הצהרה קודמת – ללומדים במוסדות מזכים באזורי סיוע. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תיקון הצהרה קודמת – ללומדים במוסדות מזכים באזורי סיוע.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תיקון הצהרה קודמת - ללומדים במוסדות מזכים באזורי סיוע

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » אגפים ממשלתיים » האגף והקרן לחיילים משוחררים » טופס תיקון הצהרה קודמת – ללומדים במוסדות מזכים באזורי סיוע

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תיקון הצהרה קודמת - ללומדים במוסדות מזכים באזורי סיוע להורדה

דילוג לתוכן