טופס תנאי שירות "הודעות בשבילך" להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס תנאי שירות "הודעות בשבילך". כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס תנאי שירות "הודעות בשבילך" להדפסה

מה זה טופס תנאי שירות "הודעות בשבילך"?

שם הטופס: תנאי שירות הודעות בשבילך

תקציר:
הטופס מציג את תנאי השירות הקשורים לשירות "התראות לנייד" שניתן לשלוח דרך אפליקציית הבנק. במסגרת השירות, משתמשי האפליקציה יכולים לקבל הודעות push בנוגע למוצרים, שירותים ופעולות שבנק הבינלאומי הראשון לישראל מעמיד לרשותם. ניתן לבחור את סוגי ההתראות שישלחו למכשיר הנייד, והודעות ה-push יישלחו בהתאם להגדרות שנקבעו על ידי המשתמש.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. בחירת סוגי התראות: המשתמש יכול לבחור בין מגוון סוגי התראות שישלחו לו.
2. אמיתות המידע: המשתמש מצהיר על אמיתות המידע שהזין ועל הסכמתו לתנאי השימוש.

מטרת הטופס:
הטופס מציין את תנאי השירות שנדרשים למשתמשים שביקשו לקבל הודעות push דרך אפליקציית הבנק. המשתמש יכול לבחור בין סוגי התראות שהם רלוונטיים לו, ובעזרתם יהיה ניתן לעדכן אותו בנוגע למוצרים, שירותים ופעולות שבנק הבינלאומי מציע.

טופס תנאי שירות "הודעות בשבילך" חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס תנאי שירות "הודעות בשבילך" מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס תנאי שירות "הודעות בשבילך" הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס תנאי שירות "הודעות בשבילך" להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

12.21 | 282 מ
התראות לנייד
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ו/או לחברות הבנות שלו )הבנק, וכל חברה, גורם או גוף הקשורים אליו או אל פ.י.ב.י אחזקות
בע"מ או חברות שבשליטתה( ייקראו להלן )"הבנק"( מברכים אותך )"המשתמש/ת" או "את/ה"( על שבחרת להשתמש בשירות הודעות
בדחיפה )"התראות לנייד" ו"השירות", בהתאמה(. במסגרת השירות, תישלחנה, מעת לעת, למכשיר הנייד שברשותך שעל גביו מותקנות
אפליקציית הבנק ובו ביקשת לקבל את השירות )"מכשירך" "האפליקציה", בהתאמה(, הודעות push .באמצעות השירות תוכל/י להתעדכן
אודות מוצרים ושירותים שהבנק סבור כי את/ה עשוי/ה למצוא בהם עניין, לקבל מידע נוסף אודות הבנק והאפליקציה, לקבל הודעות
במסגרת שירות me.advise ו/או "פיבי WISE( "ככל שהנך מנוי לשירותים אלה( וכן קבלת הודעות אישיות על עדכון אודות חשבונותיך
המתנהלים בבנק ולצורך סיוע בניהול חשבונותיך עבורם ביקשת את השירות, כגון מידע אודות הגעתם לסניף של כרטיס אשראי ופנקסי
שיקים שהזמנת )להלן: "שירות ההודעות האישיות"(. רשימת סוגי ההתראות העשויות להישלח במסגרת שירות ההודעות האישיות עשויה
להתעדכן מעת לעת, לרבות שינוי, ביטול או הוספת סוגי התראות. הודעות ה-Push תישלחנה בזמנים ובתדירות כפי שייקבע על-ידי הבנק.
לתשומת לבך - ההודעות האישיות הנמסרות למשתמש/ת באמצעות הודעות ה-Push אינן מהוות תחליף להתראות הנמסרות למשתמש/ת
באמצעים אחרים )כגון: SMS או דוא"ל( אודות המידע המפורט לעיל, ככל שתמסרנה.
השימוש בשירות כפוף לתנאי השימוש להלן.
ולהסכם רישיון שימוש באפליקציה
אנא קרא/י מסמכים אלו בעיון, ולאחר מכן אשר/י באמצעות סימון " "בתיבה המיועדת לכך בתחתית תנאי השימוש.
בסימון התיבה היעודית הינך מאשר/ת כי ניתנה לך האפשרות לעיין בתנאי השימוש בשירות ובהסכם רישיון השימוש באפליקציה ואת/ה
מסכימ/ה לתוכנם.
הינך רשאי/ת, בכל עת, לבקש מהבנק לקבל העתק ממסמך תנאי שירות זה. כמו כן לנוחיותך ניתן למצוא באתר הבנק את העותק המעודכן
של תנאי השירות בהסכמים לעיון לקוחות<תנאי שירות "התראות לנייד"
עם הצטרפותך לשירות התראות לנייד, הינך מצהיר/ה כי ידוע לך שהודעות ה-Push עשויות לכלול מסרים שעשויים להיחשב כ"דבר
פרסומת" כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982 .לתשומת ליבך, הינך רשאי/ת לבטל או לעדכן את
האפשרות לקבל את הודעות ה-Push ,כולן או מסוג מסוים, בכל עת, באמצעות שינוי ההגדרות במסך האפליקציה הרלוונטי. השימוש
בשירות הוא אישי בלבד. הנך מצהיר/ה כי תשתמש/י בשירות זה רק באמצעות מכשירך ולא תעביר/י את מכשירך לצדדים שלישיים כלשהם.
לתשומת לבך - קיים חשש לפרטיותך במידה ותעביר/י את מכשירך לצדדים שלישיים כלשהם, מבלי לבצע את הפעולות המפורטות להלן.
אין באמור לעיל בכדי לגרוע מאחריות מי מהצדדים. לצורך שמירה על פרטיותך מומלץ להשתמש באמצעי נעילה נוספים למכשירך, ככל
שאמצעים אלו ניתנים לשימוש במכשירך, כגון קוד נעילה, מנגנון זיהוי פנים, ומנגנון זיהוי טביעות אצבע, ככל שישנם. כמו-כן, בכל מקרה
בו יודע לבנק על אובדן, גניבה, או מניעת גישה אחרת למכשיר, ייחסם מתן השירות למכשיר זה ולא תוכל/י לחזור ולקבל הודעות לפני
שתוסר החסימה כאמור. אם הינך מעוניינ/ת לבטל את השירות או לבטל קבלת הודעות בנושא ספציפי, תוכל/י לעשות כן באמצעות כיבוי
האפשרות לקבל הודעות בנושא אותו את/ה מעוניינ/ת לבטל. ביטול השירות יבוצע תוך זמן קצר לאחר כיבוי האפשרות, ומרגע הביטול לא
תקבל/י עוד הודעות PUSH למכשירך עבור הנושא אותו בחרת לבטל. במידה של אובדן או גניבת מכשירך יש להתקשר באופן מיידי לטלפון
.03-5130616 מספר
הבנק מאחל לך בהצלחה בשימוש בשירות.
21.12.21 הגרסה תאריך
 הנני מאשר את הסכמתי לתנאים "התראות לנייד".

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס תנאי שירות "הודעות בשבילך"?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס תנאי שירות "הודעות בשבילך", אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס תנאי שירות "הודעות בשבילך". יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס תנאי שירות "הודעות בשבילך".

גוף שיתמוך בשאלות על טופס תנאי שירות "הודעות בשבילך"

פקס: 03-7170598
כתובת לשליחת מכתבים: רח' אבא הלל 12, רמת גן
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: בנקים, בנק מסד
טופס קל » בנקים » בנק מסד » טופס תנאי שירות "הודעות בשבילך"

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס תנאי שירות "הודעות בשבילך" להורדה

דילוג לתוכן