טופס 1 טופס פרטים אישיים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס 1 טופס פרטים אישיים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס 1 טופס פרטים אישיים להדפסה

מה זה טופס 1 טופס פרטים אישיים?

שם הטופס: טופס פרטים אישיים

מטרת הטופס:
טופס פרטים אישיים הוא מסמך המשמש לעובדים חדשים שנעסקים במכללה האקדמית תל-אביב יפו לצורך העסקה ומגייסים את המידע האישי המסייע בניהול תהליך ההשמה ובניהול תנאי העסקה והתמורה לעובדים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מספר תעודת זהות / דרכון
2. שם משפחה ושם פרטי
3. שם האב
4. תאריך לידה
5. שם משפחה ושם פרטי באנגלית
6. מין (זכר/נקבה)
7. כתובת וטלפון (שם הישוב, מיקוד, רחוב ומספר הבית, טלפון וטלפון סלולרי, דואר אלקטרוני)
8. ארץ לידה ואזרחות (תאריך עליה, ארץ לידה, ארץ עליה, אזרחות אזרחות נוספת)
9. מצב משפחתי ומעמד בארץ (רווק/ה, גרוש/ה, נשוי/נשואה, אלמנ/ה, מעמד בארץ)
10. פרטי ילדים (מספר תעודת זהות, תאריך לידה, שם פרטי, מין)
11. פרטי בן/בת זוג (מספר תעודת זהות, תאריך לידה, שם, עבודת בן/בת זוג, שם המעביד)
12. הועסקתי בעבר במכללה (כן/לא)
13. פרטי הבנק בו תועבר המשכורת (שם הבנק, סמל הבנק, שם הסניף, מספר הסניף, מס' חשבון)
14. פרטי שירות צבאי/שירות לאומי (תאריך גיוס, תאריך שחרור, דרגה)
15. קרובי משפחה המועסקים/הלומדים במכללה (שם, יחס קירבה, מעמד קרוב המשפחה)
16. הצהרה שהפרטים הנמסרו נכונים ומלאים, והמתנכרז מתחייב להודיע על שינויים בהם.

נא לשים לב שטופס זה דורש גם צילום תעודת הזהות ובמקרים ספציפיים, תעודות ואישורים אחרים המעידים על השכלה ומקצוע.

טופס 1 טופס פרטים אישיים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס 1 טופס פרטים אישיים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס 1 טופס פרטים אישיים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס 1 טופס פרטים אישיים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

שאלון אישי לעובד חדש
הנחיות למילוי הטופס
1 .המידע המבוקש בשאלון מיועד לצורך העסקתך כעובד המכללה והשימוש במידע ייעשה בכפוף
להוראות חוק הפרטיות התשמ"א – 1891.
2 .המכללה תעשה במידע שימוש לצורכי מימוש זכויותיך כעובד, וכן תהא היא רשאית למסור את
המידע לכל גורם הזכאי לקבלן עפ"י דין.
3 .נא הקפד על מילוי כל הפרטים בטופס בעט, בכתב – יד קריא, ולצרף את כל המסמכים הנדרשים
כמפורט בסוף השאלון.
4 .יש לצרף את צילום תעודת הזהות.
מיועד לתפקיד _________________
1 .פרטים אישיים
מס' ת.ז./דרכון שם משפחה שם פרטי שם האב תאריך לידה
ס.ב.
שם משפחה באנגלית )נא לרשום באותיות דפוס( שם פרטי באנגלית )נא לרשום באותיות דפוס(
זכר/ נקבה
2 .כתובת וטלפון
שם הישוב /העיר מיקוד רחוב ומספר הבית טלפון
טלפון סלולרי דואר אלקטרוני
3 .ארץ לידה ואזרחות
תאריך עליה ארץ לידה ארץ עליה אזרחות אזרחות נוספת
4 .מצב משפחתי ומעמד בארץ )סמן בעיגול(
מעמד בארץ תאריך
1 .רווק/ה
2 .גרוש/ה
3 .נשוי/נשואה
4 .אלמנ/ה
1 .תושב
2 .תושב חוץ
3 .תושב ארעי
4 .תושב חוזר
5 .עולה
*יש לצרף תעודה מתאימה5 .ילדים
מס' ת.ז. תאריך לידה שם פרטי מין מס' ת.ז. תאריך לידה שם פרטי מין
מס' ילדים שבשנת המס טרם מלאו להם 18 שנים הנמצאים אצל אלמן/ה גרוש/ה רווק/ה ________
6 .פרטי בן / בת זוג
מס' ת.ז. תאריך לידה שם
עבודת בן/בת זוג שם המעביד
עובד/ת לא עובד/ת
7 .הועסקתי בעבר במכללה : כן לא
8 .הבנק באמצעותו תועבר המשכורת
שם הבנק סמל הבנק שם הסניף כולל כתובת מספר הסניף מס' חשבון

9 .פרטי שירות צבאי/שירות לאומי
תאריך גיוס תאריך שיחרור דרגה
*אם הנך חייל בחובה אנא צרף צילום תעודת חוגר/קצין.
*אם טרם מלאו 24 חודשים ממועד השחרור יש לצרף צילום תעודת שחרור.
10 .השכלה
א. פירוט מסלול הלימודים
מסלול לימוד שנת התחלה שנת סיום נושאי לימוד / מגמה האם הושגה תעודה שם התעודה מוסד לימוד
ב. לבעלי תואר שלישי
תאריך הענקת התואר השלישי )חודש ושנה(
שם המוסד מעניק התואר )באותיות דפוס(
שם הארץ בה הוענק התואר11 .מקומות עבודה קודמים
נא לפרט תקופות תעסוקה קודמות החל מסיום השירות הסדיר בצה"ל. יש לציין הפסקות בתעסוקה
לתקופה של חצי שנה ומעלה.
מקום העבודה תפקיד חודש ושנת התחלה חודש ושנת סיום
12 .קצובת נסיעה בתחבורה ציבורית )פירוט קווי הנסיעה בכיוון אחד(
ממקום המגורים למקום העבודה
קו מס' מתחנה עד תחנה מחיר נסיעה
בכיוון אחד
סה"כ
13 .מקומות עבודה נוספים )במקום טופס 101)
האם הנך עובד במקום אחר נוסף על א.
עבודתך במכללה?  כן  לא
שם המעביד הנוסף
האם מפרישים עבורך במקום עבודתך האחר ל:
קופת גמל  כן  לא
קופה לקצבה  כן  לא
קרן השתלמות כן  לא
האם הנך מקבל זכויות שבתון,
כרטיסי טיסה וקרן קשרי מדע
במקום עבודתך האחר?
 לא  כן, משרתי _____%
אם הינך עובד אצל מעסיק נוסף כשכיר מומלץ לבצע תאום מס אצל פקיד השומה, על מנת שלא ינוכה
משכרך מס מקסימלי.
ב. פירוט המשרה הנוספת לעובד במקום נוסף:
אני מקבל/ת )ראה הסברים למטה(:
 משכורת חודש שכר עבודה
משכורת נוספת  קיצבה
 משכורת חלקית  אחר _______
 איני מקבל את נקודות הזיכוי ו/או מדרגות המס בהכנסתי האחרת,
שאינה המכללה.
אי מילוי משבצת זו ימנע מהמעביד מלנכות מס לפני לוח ניכויים,
וינוכה מס מירבי, אלא אם הומצא אישור מפקיד השומה.
ההצהרה בסעיף פירוט המשרה מתייחסת למקרים הבאים בטופס )במקום טופס 131: )
א. משכורת חודש משכורת בעד עבודה של לא פחות מ- 19 יום בחודש ויותר מ- 5 שעות בכל יום.
ב. משכורת נוספת משכורת בעד עבודה של לא פחות מ- 19 יום בחודש ויותר מ- 5 שעות בכל יום, נוסף למשכורת
חודש ו/או בנוסף לקיצבה החייבת במס ממקום אחר. העובד רשאי לבחור את מקום העבודה
בו תחשב משכורתו כ"משכורת נוספת".
ג. משכורת חלקית משכורת בעד עבודה של לא פחות מ- 19 יום בחודש ו- 5 שעות או פחות בכל יום.
משכורת בעד עבודה של יותר מ- 5 שעות ביום אך לא יותר מ- 9 שעות בשבוע.
ממשכורת חלקית ינוכה מס בשיעור מירבי אלא אם כן זו הכנסה יחידה.
ד. שכר עבודה משכורת בעד עבודה של יותר מ- 5 שעות ביום אך פחות מ- 19 שעות בחודש.
משכר העבודה מנוכה מס לפי לוח יומי. 14 .פרטים נוספים
א. האם הנך מבוטח בחברת ביטוח/קרן פנסיה?  לא  כן, בחברת ______
ב. לעובדים שגילם מעל 60 :האם את/ה מקבל/ת קצבת זקנה מביטוח לאומי?  כן  לא
15 .קרובי משפחה* המועסקים / הלומדים במכללה
השם המלא יחס קירבה מעמד קרוב המשפחה )עובד/תלמיד(
* "קרובי משפחה" – אב, אם, בעל/אשה, בן, בת, אח אחות ובני זוגם של אלה.
16 .הצהרה
אני מאשר כי הפרטים שמסרתי בשאלון זה נכונים ומלאים וכי ידוע לי שהשמטת פרטים או מסירת פרטים
לא נכונים הינה עבירה על פקודת מס הכנסה.
אני מתחייב בזה:
א. להודיע בכתב ליחידת תשלומי שכר של המכללה, תוך שבוע ימים, על כל שינוי שיחול בפרטים
האמורים בפסקאות 1 עד 15( ועד בכלל( או מי מהם.
ב. להודיע למנכ"ל המכללה, בכתב, תוך שבוע ימים, על כל קרוב משפחה )כהגדרתו בסעיף 15 )שיחל
לעבוד או ללמוד במכללה לאחר הגשת טופס זה. ידוע לי כי אי מתן הודעה כאמור תהווה הפרה
של סדרי העבודה במכללה.
תאריך: _________ חתימה: ___________
לשאלון זה יש לצרף את המסמכים הבאים:
א. צילום תעודת זהות
ב. צילום תעודה ו/או אישורים המעידים על השכלה ומקצוע )לחברי סגל אקדמי –
צילום תעודת תואר אחרון(
*

למילוי ע"י המעביד
1 .תאריך תחילת העבודה _____________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס 1 טופס פרטים אישיים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס 1 טופס פרטים אישיים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס 1 טופס פרטים אישיים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס 1 טופס פרטים אישיים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס 1 טופס פרטים אישיים

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס 1 טופס פרטים אישיים להורדה

דילוג לתוכן