טופס בקשה לבדיקה של עובדים במסגרות החוץ ביתיות במרשם הפלילי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לבדיקה של עובדים במסגרות החוץ ביתיות במרשם הפלילי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לבדיקה של עובדים במסגרות החוץ ביתיות במרשם הפלילי להדפסה

מה זה טופס בקשה לבדיקה של עובדים במסגרות החוץ ביתיות במרשם הפלילי?

שם הטופס: בקשה לבדיקה של עובדים במסגרות החוץ ביתיות במרשם הפלילי

תכנית הטופס:
הטופס הנקרא "בקשה לבדיקה של עובדים במסגרות החוץ ביתיות במרשם הפלילי" מיועד לבקשת בדיקת רישום פלילי לעובדים המועמדים לעבודה במסגרות החוץ ביתיות במסגרת הפלילית. הטופס מיועד למנהלי מסגרות ולעובדים הממלאים את הטופס לצורך בדיקת הרישום הפלילי של המועמדים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. זיהוי והתחברות: הממלא יתחבר לטופס דרך מערכת הזיהוי הממשלתית.
2. פרטי המסגרת: מילוי פרטי המסגרת בה פועל המועמד לעבודה.
3. פרטי המועמד: מילוי פרטי המועמד המעוניין להתעסק במסגרת.
4. פרטי העובד: מילוי פרטי העובד המועמד לעבודה, כולל פרטים עבור המתעסק המחליף את המנהל.
5. פרטי התעסוקה: הממלא יספק פרטים אודות התעסוקה של המועמד.
6. מסמכים מצורפים: הממלא יצרף מסמכי אישור והסכמה לביצוע בדיקת רישום פלילי עבור המועמד.
7. אימות פרטים: הממלא יבדוק את הפרטים המוזנים ויאמת אותם לפני שליחת הטופס.

מטרת הטופס:
הטופס מטרתו לאפשר למנהלי מסגרות החוץ ביתיות לבצע בדיקת רישום פלילי על מועמדים המעוניינים להצטרף לעבודה במסגרת הפלילית. הטופס מאפשר מילוי פרטי המסגרת, המועמד והעובד, הצמדה של מסמכי אישור והסכמה, ואימות פרטים לפני שליחת הטופס למשרד הרווחה לבדיקת הרישום הפלילי של המועמד.

בקיצור:
הטופס "בקשה לבדיקה של עובדים במסגרות החוץ ביתיות במרשם הפלילי" מיועד לבדיקת רישום פלילי למועמדים לעבודה במסגרות החוץ ביתיות במסגרת הפלילית. הטופס מאפשר מילוי פרטים, הצמדה של מסמכים רלוונטיים, ואימות פרטים לפני שליחתו למשרד הרווחה לבדיקת הרישום הפלילי.

צילום מסך טופס בקשה לבדיקה של עובדים במסגרות החוץ ביתיות במרשם הפלילי טופס מקוון

טופס בקשה לבדיקה של עובדים במסגרות החוץ ביתיות במרשם הפלילי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לבדיקה של עובדים במסגרות החוץ ביתיות במרשם הפלילי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לבדיקה של עובדים במסגרות החוץ ביתיות במרשם הפלילי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

בס"ד
בדיקת רישום פלילי למועמד לעבודה.
מדריך למנהל מסגרת
גרסה 1
12/05/2022בדיקת רישום פלילי למועמד לעבודה – מדריך למנהל המסגרת
2
התחברות לטופס בדיקת ר.פ. נעשית באמצעות מערכת הזיהוי הממשלתי:
ע"י לחיצה על הקישור:
https://login.gov.il/nidp/saml2/sso?id=usernamePasswordSMSOtp&sid=0&option=credentia
l&sid=0
כפי שניתן לראות בצילום המסך, הזיהוי מבוצע באחת מתוך 4 דרכים, סיסמא, אפליקציה
ייעודית לזיהוי, תעודת זהות ביומטרית או כרטיס חכם. לאחר הזיהוי יפתח הטופס החכם.
במקרה של תקלה טכנית בזיהוי בלבד יש להתקשר לממשל זמין בטל' 1299.
תמיכה בטופס עצמו תינתן ע"י מוקד שח"ר, טל' 503090-700-1 שלוחה 1.בדיקת רישום פלילי למועמד לעבודה – מדריך למנהל המסגרת
3
1 .במסגרות חוץ ביתיות יש חובה לבצע בדיקת רישום פלילי לכל מועמד חדש לעבודה
במסגרת. תהליך הבדיקה מבצע ע"י מנהל המסגרת )או עובד מטעמו, כפי שיוסבר בתוך
המדריך( שממלא ושולח טופס מקוון לבדיקת ר.פ.
2 .יש למלא את הפרטים במסך פרטי המסגרת:
חשוב לשים , במקרה בו תפקיד ממלא הטופס אינו מנהל )ימולא אחר( המנהל יקבל דוא"ל
שבו יצטרך לאשר את הבקשה לבדיקת ר.פ.! )ללא אישור מנהל לא תתאפשר בדיקת הר.פ.(
במקרה כזה חובה למלא את השדה "פירוט תפקיד" שיתווסף כפי שמופיע בצילום המסך:בדיקת רישום פלילי למועמד לעבודה – מדריך למנהל המסגרת
4
3 .אחרי שהפרטים בפרטי מסגרת מולאו לחלוטין, שדות המסומנים ב * הינם שדות חובה,
יש ללחוץ על כניסה לשירות כדי להתקדם במילוי הבקשה, הטופס יעבור ל 1 פרטי
ממלא הטופס:
4 .בסיום מילוי הפרטים בכל השדות יש ללחוץ על הכפתור לשלב הבא:בדיקת רישום פלילי למועמד לעבודה – מדריך למנהל המסגרת
5
5 .הטופס יתקדם ל 2 פרטי העובד. חשוב לשים לב שהכוונה היא לפרטי המועמד שלגביו
מבוצעת בדיקת הרישום הפלילי! כך לכל אורך הטופס, הכוונה ב "העובד" היא המועמד.
מרבית השדות הם שדות חובה )מסומנים בכוכבית(, אם ברצוננו לשנות פרטים שכתבנו
במסך הקודם ניתן ללחוץ על הכפתור המסך הקודם על מנת לחזור למסך הקודם
לעריכתו המחודשת.
6 .בשלב הבא יש להזין פרטי תעסוקה:
כל השדות הינם שדות חובה, במקרה בו העסקה של העובד החלה לפני קבלת
האישור יש לסמן כן בשדה החלה העסקת העובד? ולפרט את סיבת העסקה לפני
מתן אישור בשדה המתאים. )מובן שהשדה סיבת העסקה לפני מתן אישור יופיע
ויהיה שדה חובה רק אם בחרנו כן בשדה החלה העסקת העובד?(
7 .יש לבחור בכפתור לשלב הבא ונעבור ל מסמכים מצורפים, בחלק זה יש לצרף את
מסמכי החובה הנדרשים לצורך ביצוע בדיקת הרישום הפלילי.
8 .חובה להיכנס לקישור הסכמה לקבלת מידע מן המרשם הפלילי, בקישור זה נמצא
את המסמך אישור לקבלת מידע מן המרשם הפלילי, נוריד את המסמך, נמלא
ונסרוק אותו למחשב ונצרף אותו לטופס, כמו כן יש לסרוק ת.ז. של המועמד עם הספח
פתוח ולצרף גם את המסמך הזה, כל מסמך לשדה המתאים.בדיקת רישום פלילי למועמד לעבודה – מדריך למנהל המסגרת
6
9 .לאחר שלב זה יש לבחור בכפתור לשלב הבא ע"מ לעבור לשלב 4 .אימות
פרטים. לסיום יש ללחוץ על שליחה.
אם ב תפקיד ממלא הטופס נבחר אחר, חלק זה לא יוצג, במקומו המנהל יקבל
לדוא"ל שלו מייל עם קישור למערכת, החיבור של המנהל יתבצע באמצעות
כרטיס חכם דרך מערכת הזיהוי הממשלתית, כפי שנכתב בתחילת מדריך זה.
בחלק זה על המנהל לבדוק את זהות ממלא השאלון ואת הפרטים שמולאו )אם ממלא
השאלון אינו המנהל עצמו(, לסמן את התיבה שבחלקו העליון של הדף למלא את פרטיו
ולחתום, או ידנית ע"י עכבר המחשב או לצרף חתימה סרוקה השמורה אצלו במחשב. יש
לסמן אם ברצונו לחתום ידנית או לצרף חתימה סרוקה לפני ביצוע הפעולה.
לסיום יש לשלוח את הטופס המלא למשרד הרווחה לשם ביצוע בדיקת הרישום הפלילי ע"י
בחירה בכפתור שליחה.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לבדיקה של עובדים במסגרות החוץ ביתיות במרשם הפלילי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לבדיקה של עובדים במסגרות החוץ ביתיות במרשם הפלילי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לבדיקה של עובדים במסגרות החוץ ביתיות במרשם הפלילי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לבדיקה של עובדים במסגרות החוץ ביתיות במרשם הפלילי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לבדיקה של עובדים במסגרות החוץ ביתיות במרשם הפלילי

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הרווחה והביטחון החברתי » כללי » טופס בקשה לבדיקה של עובדים במסגרות החוץ ביתיות במרשם הפלילי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לבדיקה של עובדים במסגרות החוץ ביתיות במרשם הפלילי להורדה

דילוג לתוכן