טופס בקשה לגרירת גמול ניהול גן להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לגרירת גמול ניהול גן. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לגרירת גמול ניהול גן להדפסה

מה זה טופס בקשה לגרירת גמול ניהול גן?

שם הטופס: בקשה לגרירת גמול ניהול גן

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת גרירת גמול ניהול קבוע לגננות ששירתו הופסקה ביוזמת המשרד והן הועברו לתפקידים אחרים במערכת שאינם מזכים בגמול ניהול.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם המפקחת ומספר ת.ז.
2. פרטי העובד, כולל שנת התקופה בה הייתה מנהלת גן והתפקיד הנוכחי במערכת.
3. הסיבה לסגירת הגן.
4. האם הוצע לגננת אחרת למשרה דומה ומה הסיבה אם לא.
5. תגובת הגננת להצעת העבודה בגן האחר (רק במקרה שהוצע).
6. פרטי פקיד/ת כח אד בהוראה וחתימתו/ה.
7. החלק המרכזי - החלטת מנהלת ג# כח אד בהוראה.

מטרת הטופס היא לבקש גמול ניהול קבוע לגננות ששירתו הופסקה ביוזמת המשרד והן הועברו לתפקידים אחרים במערכת שאינם מזכים בגמול ניהול. הטופס משמש לקביעת הזכאות לגרירת הגמול ולתנאי הגרירה.

טופס בקשה לגרירת גמול ניהול גן חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לגרירת גמול ניהול גן מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לגרירת גמול ניהול גן הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לגרירת גמול ניהול גן להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
משרד החינוך
גף כח-אדם בהוראה
__________________________________________________________________
תארי_________________

אל מנהלת ג כח אד בהוראה

הנדו : בקשה לגרירת גמול ניהול קבוע

חלק א –' ימולא על ידי המפקחת

הגב' __________________ מ"ז ____________________________

תועסק בשנת הלימודי תש ע" __ בתפקיד של ____________________מהנימוקי הבאי :

____________________________________________________________________
__________________________________________________
א הג נסגר לפרט הסיבה לסגירת הג :
_________________________________________

הא הוצע לגננת, בכתב, ג אחר ? כ / לא
א לא הוצע ג אחר, מה הסיבה? _____________________________________
___________________________________________________________

תארי__________ ש מפקחת גנ י" _________________חתימת מפקחת___________

חלק –' ב ימולא על ידי הגננת

תגובת הגננת בכתב להצעת העבודה בג אח (ר נא לצר# את התגובה )

חתימתי על מסמ זה כמוה כהסכמה לתנאי האמורי בטופס זה .

תארי_____________________ חתימת הגננת_____________________

חלק ג ' למילוי על ידי פקיד/ת כח אד בהוראה

תחילת עבודה במשרד__________ ניהול ג מתארי___________עד תארי__________
ותק בניהול ג במוסד ________ .

הא יש שמונה שנות ניהול ג ברצ ( ? לא כולל שנת שבתו) כ / לא

הא התקבלו מנהלות ג חדשות ברדיוס של 30 ק"מ מהג שנסגר ( ? לפרט שמות גננות חדשות )

ש פקידת כ"א__________________ חתימה ________________ תארי __________

מדינת ישראל
משרד החינוך
גף כח-אדם בהוראה
__________________________________________________________________

החלטת מנהלת ג# כח אד בהוראה :

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

בברכה ,

מנהלת ג# כח אד בהוראה

העתק : למפקחת
לגננת
פקידת גזברות

הוראות כח אד בהוראה, חוזר מנהל אג# כח אד בהוראה, תש" , ס מספר , 2 עמוד 8

)א מנהלת ג שעבודתה הופסקה ביוזמת ה משרד והיא הועברה לעבוד כגננת משלימה או
בכל תפקיד אחר במערכת, שאינו מזכה בגמול ניהול, זכאית לגרירת גמול ניהול קבוע, א
עבדה 8 שני רצופות כמנהלת ג . תחולת התקנה 93/1/1 ולפיכ, הוראה זו אינה חלה
על גננת שהועברה מתפקידה כמנהלת ג , לפני תארי זה .
)ב שנת שבתו אינה מפסיקה את הרצ#, א אינה מובאת במני 8 שנות הגרירה .
)ג שנת חופשה ללא שכר מפסיקה את הרצ# ולאחר הפסקה של שנת חל"ת, מתחילי את
ספירת 8 השני מחדש.
)ד הגננת תחתו על טופס הבקשה שהיא מסכימה לתנאי המפורטי לעיל.
)ה גננת שאינה מעוניינת להקטי את משרתה א נאלצי להעבירה על פי צרכי המערכת ,
כמו במקרי של סגירת ג , המשרד חייב לעשות מאמצי לשבצה בג עצמאי אחר, כדי
שלא לפגוע בהיק# משרתה. א לא נמצאה משרה אחרת של ניהול ג באותה שנה,
המשרד ינסה לשבצה כמנהלת ג בשני שלאחר מכ .
)ו במקרה של גננת שטובת השירות דורשת הפסקת עבודתה כמנהלת ג , א עדיי אפשר
להיעזר בה כבגננת משלימה, ואי היא מוכנה לצמצ את משרתה, יש להודיע לה על חוות
דעת שלילית ולהתחיל בהליכי פיטורי .

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לגרירת גמול ניהול גן?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לגרירת גמול ניהול גן, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לגרירת גמול ניהול גן. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לגרירת גמול ניהול גן.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לגרירת גמול ניהול גן

פקס: 073-3931601
כתובת לשליחת מכתבים: רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד החינוך » גמולי השתלמות » טופס בקשה לגרירת גמול ניהול גן

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לגרירת גמול ניהול גן להורדה

דילוג לתוכן