טופס בקשה להגשת הצעות לפיתוח פרויקטים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להגשת הצעות לפיתוח פרויקטים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להגשת הצעות לפיתוח פרויקטים להדפסה

מה זה טופס בקשה להגשת הצעות לפיתוח פרויקטים?

שם הטופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - קרנות - בקשה להגשת הצעות לפיתוח פרויקטים (02.2013(8446/בל)

מטרת הטופס:
טופס זה מיועד לארגונים המעוניינים להציע פרויקטים לביטוח לאומי בתחום טיפול בילדים ובני נוער בסיכון ובתחומים נוספים. הטופס מכיל פרטי הארגון הפונה, תיאור הפרויקט המוצע, פרטי הארגון המפעיל, תיאור היישוב או האזור המצויים בו הילדים והנוער בסיכון, תכנון הפעלת המודל המוצע, שותפים וגורמים מעורבים, הצעת תקציב מפורטת, והערות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. תקציר הפרויקט המוצע - תיאור תמציתי של מהות הפרויקט, למי מכוון, היקף אוכלוסיית היעד, מרכיבים מיוחדים המוצעים להפעלה.
2. תאור הארגון המפעיל - תיאור קצר על מבנה הארגון המפעיל, ניסיון הארגון בתחום הטיפול בילדים ובני נוער בסיכון.
3. תאור היישוב או האזור המוצע להתערבות - נתונים דמוגרפיים ותעסוקתיים על היישוב או האזור, כולל נתונים על ילדים או מתבגרים המצויים במצבי סיכון.
4. תכנון הפעלת המודל המוצע - תיאור אוכלוסיית היעד, חזון, מטרות ויעדי התכנית, פרופיל הצוות שייבחר, רשימת מדדי ביצוע.
5. שותפים/גורמים מעורבים - גופים ממשלתיים או עירוניים או קרנות או ארגונים עסקיים או וולנטריים השותפים להפעלת התכנית המוצעת.
6. הצעת תקציב מפורטת לרבות פירוט משאבים נוספים שיוקצו.
7. הערות.

נדרש למלא את כל הסעיפים בטופס.

טופס בקשה להגשת הצעות לפיתוח פרויקטים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להגשת הצעות לפיתוח פרויקטים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להגשת הצעות לפיתוח פרויקטים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להגשת הצעות לפיתוח פרויקטים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

)02.2013(8446/בל
עמוד 1 מתוך 3
תאריך הגשה

בקשה להגשת הצעות לפיתוח פרויקטים
תחום הפרויקט המוצע - אנא סמן :
 עתיד בטוח, להקניית מסוגלות תעסוקתית לנוער בסיכון
 מענים מקוריים לקידום אוכלוסיות ילדים ובני נוער במצבי הזנחה, עוני והדרה
חברתית
 יש למלא בהדפסה בלבד. בקשות בכתב לא תתקבלנה
 יש להתייחס לשורות תחת כל סעיף כאל המלצה בלבד. אורך הבקשה כולה לא
יעלה על 8 עמודים.
 יש למלא את כל הסעיפים
שם הארגון הפונה:_____________________________________
מעמדו המשפטי ומספרו:_________________________________
שם מנהל/ת הארגון:____________________________________
איש הקשר לתכנית המוצעת
שם )פרטי ומשפחה(:______________________________________
תפקידו בארגון:__________________________________________
כתובת:________________________________
טלפון: _______________פקס:_____________טלפון נייד:________________
דוא"ל:______________________________
-----------------------------------------------------------------------------
1 .תקציר הפרויקט המוצע:
)תיאור תמציתי של מהות הפרויקט, למי מכוון, היקף אוכלוסיית היעד, מרכיבים מיוחדים
המוצעים להפעלה(
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________
המוסד לביטוח לאומי
אגף לפיתוח שירותים )קרנות(
)02.2013(8446/בל
2 .תאור הארגון המפעיל:
א 1 .תאור קצר על מבנה הארגון המפעיל )מבנה ארגוני, שנת יסוד, תחומי התמחות,
מספר עובדים ומתנדבים וכד'(. ניתן לצרף חומרים משלימים כנספחים.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
א 2 .ניסיון הארגון בתחום הטיפול בילדים ובני נוער בסיכון
)יש לתאר תכניות קודמות או קיימות לרבות יתרונות הגוף המציע בהפעלת פרויקטים
ותכניות דומות(.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3 .תאור היישוב או האזור המוצע להתערבות
)נתונים דמוגרפיים ותעסוקתיים על היישוב או האזור, כולל נתונים על ילדים או מתבגרים
המצויים במצבי סיכון(.
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4 .תכנון הפעלת המודל המוצע:
4 א. תאור אוכלוסיית היעד )כולל פרוט מאפיינים בהתייחס ללומדים או מנותקים אוב
תהליכי נשירה או גילאים, היקפים ועוד(.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4 ב. חזון, מטרות ויעדי התכנית
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
עמוד 2 מתוך 3
)02.2013(8446/בל
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4 ד. פרופיל הצוות שייבחר )כולל תיאורי תפקיד ופרוט תהליכי הכשרה והדרכה שוטפת(
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4 ה. רשימת מדדי ביצוע )כולל מדדי הצלחה תוצאתיים ודרך המדידה(
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________
5 .שותפים/ גורמים מעורבים
)גופים ממשלתיים או עירונים או קרנות או ארגונים עסקיים או וולנטריים השותפים להפעלת
התכנית המוצעת(
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6 .הצעת תקציב מפורטת
לרבות פירוט משאבים נוספים שיוקצו.
)הצעת תקציב יש להגיש בנפרד על גבי טופס אקסל. על הצעת התקציב לכלול: פירוט כוח
אדם, פעולות ושירותים, הוצאות חד פעמיות ומנהליות. השתתפות הקרנות לא תעלה על
%50 מסך העלות שתאושר(.
7 .הערות:
עמוד 3 מתוך 3
)02.2013(8446/בל
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________
חתימת המגיש:______________________
תאריך:___________________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להגשת הצעות לפיתוח פרויקטים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להגשת הצעות לפיתוח פרויקטים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להגשת הצעות לפיתוח פרויקטים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להגשת הצעות לפיתוח פרויקטים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להגשת הצעות לפיתוח פרויקטים

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » קרנות » טופס בקשה להגשת הצעות לפיתוח פרויקטים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להגשת הצעות לפיתוח פרויקטים להורדה

דילוג לתוכן