טופס המלצה למועמדים לתואר שני להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס המלצה למועמדים לתואר שני. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס המלצה למועמדים לתואר שני להדפסה

מה זה טופס המלצה למועמדים לתואר שני?

שם הטופס: טופס המלצה למועמדים לתואר שני בפסיכולוגיה
מטרת הטופס: לקבל המלצה ממעריך/ה על מועמד/ת ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם פרטי של המועמד/ת
2. שם משפחה של המועמד/ת
3. מספר זהות של המועמד/ת
4. מספר ת.ז. עבור מועמד/ת למגמה 1
5. מספר ת.ז. עבור מועמד/ת למגמה 2
6. שם מלא של המעריך/ה
7. תפקיד המעריך/ה
8. הרקע להיכרות עם המועמד/ת (סמינר, עזרה במחקר, עזרה בהוראה, הדרכה, אחר)
9. הקף ההיכרות (מספר שעות הדרכה שבועיות / אופי הקורס – סמינר, הנחייה לסמינריון, קורס)
10. משך הזמן שנמצא/ת בקשר עם המעריך/ה
11. תשובה לשאלה האם היית מציג/ה את המועמד/ת בין כלל התלמידים שלימדת בשלוש השנים האחרונות, ולפי אילו אחוזים
12. הערתך על כדאיות הקבלה של המועמד/ת למגמה מחקרית ולמגמה קלינית
13. דרגת ביטחון עבור כל תכונה או כישור (בין 1 ל-10)
14. תכונות וכישורים ספציפיים של המועמד/ת
15. חוויות בלתי נשכחות או אירועים מיוחדים שמוערכים לגון המועמד/ת
16. תאריך, שם הממליץ/ה וחתימה

כל המידע נדרש להיות מולא בטופס וחתום על ידי המעריך/ה.

טופס המלצה למועמדים לתואר שני חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס המלצה למועמדים לתואר שני מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס המלצה למועמדים לתואר שני הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס המלצה למועמדים לתואר שני להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

טופס המלצה על מועמדים ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה
)למילוי על ידי הסטודנט/ית(
שם פרטי של המועמד/ת_________________ שם משפחה __________________
מס' זהות _______________________
מועמד/ת למגמה 1 __________________ .2 __________________ .
שמו המלא של המעריך/ה: ________________________________________________
תפקיד המעריך/ה )אנא ציין/י מוסד השתייכות – אקדמי או טיפולי(:
__________________________________________________________________
הרקע להיכרות )סמינר, עזרה במחקר, עזרה בהוראה, הדרכה,
אחר(:______________________________________________________________
הקף ההכרות )אנא ציין מספר שעות הדרכה שבועיות / אופי הקורס –סמינר, הנחייה לסמינריון, קורס
רגיל(: _________________________________________________
משך הזמן שנמצא/ת בקשר עם המעריך/ה___________________________________דף זה הוא חלק בלתי נפרד מטופס ההערכה ויופיע בראשו.
מעריך/ה יקר/ה,
אנא אשר/י בחתימתך את הפרטים הנ"ל. חתימה _____________________
במידה והפרטים אינם מדויקים, ציין/י את השינויים. ________________________________________
_______________________________________________________________________________
מעריך/ה יקר/ה ,

מר/ת הציג/ה מועמדות ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה
באוניברסיטת . שמך צוין כמי שיכול להעריך אותו/ה. נודה לך אם תואיל/י למלא שאלון
הערכה זה, אשר יסייע לנו בהחלטות על קבלת המועמד/ת.
הערכתך תישמר בסודיות גמורה.
אין למסור טופס זה למועמד/ת. יש לשלוח את הטופס ישירות לכתובת מייל : il.ac.tau.tauex@mapsy

כתובת לשליחה בדואר ישראל :
מזכירות התואר השני
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
בניין שרת, אוניברסיטת תל אביב
69978
....................................................................................................................
כמה זמן הנך מכיר/ה את המועמד/ת? _________________________________________
הרקע להיכרות: על איזה נתונים נסמכת הערכתך?______________________________
____________________________________________________________________האם היית מציג/ה את המועמד/ת, בין כלל התלמידים שלימדת בשלוש השנים האחרונות,
מעל %90 מהתלמידים
מעל %80 אך לא בין ה- %10 העליונים
מעל %70 אך לא בין %20 העליונים
לא מעל %70 מהתלמידים
האם לדעתך עשוי/ה המועמד/ת לסיים את לימודי ה-מ"א בהצטיינות?
בהחלט כן
מאד יתכן
יתכן
לאלפניך מספר סולמות להערכת תכונות וכישורים ספציפיים של המועמד/ת. כל תכונה ניתן לדרג באמצעות חמש קטגוריות עקריות. אנא הקפ/י
בעיגול את אחד משני הציונים המופיעים תחת הקטגוריה הנבחרת, על מנת לדרג המועמד/ת כגבוה/ה או כנמוכ/ה בקטגוריה. כמו כן, ציינ/י את
מידת ביטחונך בדרוג המועמד/ת לגבי כל תכונה או כישור.
דרגת ביטחון
מצוין טוב טוב בינוני למטה גבוהה בינונית נמוכה אין בסיס
מאוד מבינוני להערכה
4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ואינטגרציה ניתוח כושר
4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 שיטתית מדעית חשיבה
4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ולבצעו מחקר לתכנן יכולת
4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 מקוריות
4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ביטוי כושר
4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 מוטיבציה
4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ויציבות רגשית בשלות
4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 לזולת ורגישות אמפתיה
4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הזולת של המבט ולנקודת לביקורת פתיחות
4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 אתית והתנהגות אחריות
מהי הערתך על כדאיות הקבלה של המועמד/ת למגמה מחקרית ולמגמה קלינית?
דרגת ביטחון
כדאי לקבל כדאי מאוד כדאי כדאי לקבל אם אין לקבל גבוהה בינונית נמוכה אין בסיס
בכל תנאי לקבל לקבל אין טובים יותר להערכה
4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 אישי מסלול/מחקרית למגמה4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 טיפולית
למגמה קלינית/
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 ארגונית
למגמה תעסוקתית-אנא כתב/י את חוות דעתך על המועמד/ת, תוך הדגשת תכונותיו/תכונותיה הייחודיות. נודה לך אם תתייחס/י לנקודות חוזק או לנקודות חולשה של המועמד/ת, הלרבנטיות
ללימודי מ"א בכלל או ללימודים במגמות בהן מבקש/ת המועמד/ת ללמוד.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________
חובה להוסיף תאריך, שם הממליץ/ה וחתימה! במקרה של שליחה במייל חובה להוסיף חתימה אלקטרונית! תאריך שם מלא________________________________
מוסד תפקיד__________________________________
חתימה_______________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס המלצה למועמדים לתואר שני?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס המלצה למועמדים לתואר שני, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס המלצה למועמדים לתואר שני. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס המלצה למועמדים לתואר שני.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס המלצה למועמדים לתואר שני

פקס: 03-6406722
כתובת לשליחת מכתבים: וניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס המלצה למועמדים לתואר שני להורדה

דילוג לתוכן