טופס הנחות – טופס בקשה לוודעת הנחות – נזקק 2021 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הנחות - טופס בקשה לוודעת הנחות - נזקק 2021. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הנחות – טופס בקשה לוודעת הנחות – נזקק 2021 להדפסה

מה זה טופס הנחות - טופס בקשה לוודעת הנחות - נזקק 2021?

שם הטופס: טופס בקשה להנחה בארנונה - הנחות- טופס בקשה לוודעת הנחות- נזקק 2021

תוכן הטופס: הטופס הינו בקשה לקבלת הנחה מתשלום הארנונה (דמי הגינוי) עבור דירת מגורים לשנת הכספים 2021. הטופס מיועד לנזקקים, כלומר לאנשים שנתקעו במצב כלכלי קשה ומצוים בסיטואציה שמטרתה להקל על תשלום הארנונה שבלעדיו הם אינם יכולים לשלם אותה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מספר משלם ומספר נכס.
2. פרטי המבקש: מספר זהות, שם משפחה, שם פרטי, שם האב, תאריך לידה, מין, מצב משפחתי.
3. פרטי המבקש בעליות על רכב: דגם, שנת יצור, מספר רכב.
4. האם בבעלותך דירת מגורים נוספת? (כן/לא) - אם כן, למלא פרטים נוספים.
5. הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2020 או ינואר עד דצמבר 2020 לפי בחירת המחזיק.
6. מקורות הכנסה של המתגוררים בנכס, עם פירוט סכומים חודשיים.
7. הנימוקים לבקשת ההנחה מתשלום הארנונה.

מטרת הטופס: הטופס מיועד לאנשים שנתקעו במצב כלכלי קשה ולא מסוגלים לשלם את דמי הארנונה בשנת הכספים 2021. המטרה היא להקל על העומס הכלכלי של האנשים הנזקקים ולהעניק להם הנחה בתשלום הארנונה.

טופס הנחות - טופס בקשה לוודעת הנחות - נזקק 2021 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הנחות - טופס בקשה לוודעת הנחות - נזקק 2021 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הנחות - טופס בקשה לוודעת הנחות - נזקק 2021 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הנחות - טופס בקשה לוודעת הנחות - נזקק 2021 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מס' משלם_____________ מס' נכס ________________ גודל הנכס:_______

פרטי המבקש
מספר זהות שם משפחה שם פרטי שם האב תאריך לידה מין מצב משפחתי
שנה חודש יום  זכר
 נקבה
רווק גרוש
נשוי אלמן
המען טלפון
ישוב/עיר רחוב מספר בית גוש חלקה תת בית נייד
בעלות על רכב
דגם שנת יצור מספר רכב
האם בבעלותך דירת מגורים נוספת? כן לא
שכיר עצמאי - נא למלא טבלאות א' ו-ב':
)א( הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2020 או ינואר עד דצמבר 2020
לפי בחירת המחזיק.
קרבה שם משפחה השם הפרטי גיל מספר זהות העיסוק מקום
העבודה
הכנסה חודשית
ברוטו ממוצעת
1 המבקש/ת
2 בן בת זוג
3
4
5
6
7
8
9
שים לב: שכיר - יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר עד דצמבר 2020 או ינואר עד דצמבר 2020
עצמאי-יצרף שומת הכנסה שנתית עבור שנת 2020 .סה"כ:
)ב( מקורות הכנסה נוספים של המתגוררים בנכס בסעיף )א( לעיל. יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד דצמבר 2020
או ינואר עד דצמבר 2020 בהתאם לבחירת המחזיק.
מקור סכום ש"ח מקור סכום ש"ח
1 ביטוח לאומי 10 פיצויים
2 מענק זקנה 11 הבטחת הכנסה
3 פנסיה ממקום העבודה 12 השלמת הכנסה
4 קצבת שארים 13 דמי אבטלה
5 קצבת נכות 14 תמיכות
6 * שכר דירה 15 מזונות
7 מילגות 16 קצבת תשלומים מחו"ל
8 תמיכת צה"ל 17 אחר
סה"כ:
*אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לציין ההפרש )אם יש( בהכנסה בלבד.
הריני מבקש לקבל הנחה מתשלום הארנונה לשנת הכספים 2021 מהנימוקים הבאים:
מועצה אזורית עמק הירדן
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים
לשנת הכספים 2021 למחזיק שהוא "נזקק" )ראה הגדרה בהנחיות להלן(
לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג – 1993_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כל שהוא מהפרטים
שהתבקשתי למלא.
תאריך _____________ חתימת המבקש __________________
……………………………………………………………………………………………………………
לשימוש המשרד
בדיקת הבקשה פרטי הפקיד הבודק
מספר הנימוק מסמכים תאריך שם משפחה שם פרטי
שנה חודש יום
חתימת הפקיד : _________________
אישור הבקשה
נימוקי ההחלטה
דחייה
אישור
הנחיות : 1 .יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת הנימוקים.
2 .תקנה 7 קובעת כי "נזקק" הוא: מחזיק-
- שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך שלו או של בן
משפחתו.
- שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.
חתימת חברי ועדת הנחות
___________ ____________
___________ ____________
___________ ____________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הנחות - טופס בקשה לוודעת הנחות - נזקק 2021?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הנחות – טופס בקשה לוודעת הנחות – נזקק 2021, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הנחות – טופס בקשה לוודעת הנחות – נזקק 2021. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הנחות – טופס בקשה לוודעת הנחות – נזקק 2021.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הנחות - טופס בקשה לוודעת הנחות - נזקק 2021

פקס: 04-6757641
כתובת לשליחת מכתבים: המרכז האזורי צמח עמק הירדן 1510501
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » עיריות » עיריות בטבריה והעמקים » מועצה אזורית עמק הירדן » בקשה להנחה בארנונה » טופס הנחות – טופס בקשה לוודעת הנחות – נזקק 2021

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הנחות - טופס בקשה לוודעת הנחות - נזקק 2021 להורדה

דילוג לתוכן