טופס הנחיות מוטב במקרה פטירת בר הגמלה גיל שלישי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הנחיות מוטב במקרה פטירת בר הגמלה גיל שלישי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הנחיות מוטב במקרה פטירת בר הגמלה גיל שלישי להדפסה

מה זה טופס הנחיות מוטב במקרה פטירת בר הגמלה גיל שלישי?

שם הטופס: טופס מנורה מבטחים - חיים וחסכון - הנחיות מוטב במקרה פטירת בר-הגמלה בפוליסת גיל השלישי

תכנית הטופס:
הטופס "מנורה מבטחים - חיים וחסכון - הנחיות מוטב במקרה פטירת בר-הגמלה בפוליסת גיל השלישי" מסייע במילוי הפרטים והמידע הנדרש על מנת לקבוע תהליך הקצבה למבוטח לאחר פטירתו ועד תום תקופת ההבטחה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבקש:
- מספר תעודת זהות
- שם משפחה ושם פרטי
- מצב משפחתי
- תאריך לידה
- כתובת, טלפונים, ודואר אלקטרוני

2. פרטי המנוח/ה (בר-הגמלה):
- מספר תעודת זהות
- שם משפחה ושם פרטי
- תאריך פטירה
- מספר פוליסה

3. הסכם לשלם את יתרת התשלומים עד תום תקופת ההבטחה, כקצבה חודשית.

4. פרטי חשבון בנק להעברת הקצבה החודשית:
- שם הבנק
- מספר סניף
- מספר חשבון
- שם בעל החשבון

5. פרטי מוטבים לאחר תחילת תשלום הקצבה הראשונה:
- שם משפחה ושם פרטי
- מספר תעודת זהות
- תאריך לידה
- קרבה למבוטח
- חלק המוטב באחוזים (סה"כ 100%)

6. סימון טפסים מצורפים (טפסים חובה):
- צילום תעודת זהות של מבקש הקצבה
- צילום המחאה המבוטלת
- אישור מהבנק
- טופס אישור פקיד שומה

7. הצהרות המוטב:
- הצהרה בנוגע לנכונות לספק פרטים נכונים ולהודיע על שינויים
- הצהרה לגבי הקצבה, מסילותיה, ותנאי הפוליסה
- הצהרה בנוגע להסכמה לקבלת מכתבים ומידע מהחברה

8. חתימת מבקש הגמלה (המוטב):
- שם משפחה ושם פרטי
- תאריך
- חתימה

מטרת הטופס:
הטופס מיועד לאיסוף פרטים והצהרות ממבוטח ומבקש הקצבה, בכדי לבצע את התהליך הנדרש להקצבת פיצויים למוטב אחרי פטירת בר-הגמלה. הטופס מסייע לגורם הביטוח לאחזק את המידע הנדרש לטובת הקביעת התקופה והתשלום של הקצבה.

טופס הנחיות מוטב במקרה פטירת בר הגמלה גיל שלישי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הנחיות מוטב במקרה פטירת בר הגמלה גיל שלישי מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הנחיות מוטב במקרה פטירת בר הגמלה גיל שלישי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הנחיות מוטב במקרה פטירת בר הגמלה גיל שלישי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

תאריך: ______________
לכבוד
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
טופס הנחיות מוטב במקרה פטירת בר-הגמלה בפוליסת גיל השלישי
1 .פרטי המבקש
מספר ז הות שם משפחה שם פרטי מצב משפחתי
ר נ א
תאר יך לידה
כתובת טלפון טלפון נייד דואר אלקטרוני מי ן
ז נ
2 .פרטי המנוח/ה (בר-הגמלה )
מספר זהות שם משפחה שם פרטי תאריך פטירה מס' פוליסה
3 .בהתאם למסלול שעל-פיו שולמה הקצבה למנוח/ה הנ"ל, הריני מבקש/ת בזאת לשלם לי את יתרת התשלומים עד תום
תקופת ההבטחה, כקצבה חודשית.
4 .פרטי חשבון בנק להעברת הקצבה החודשית (יש לצרף המחאה מבוטלת לאימות פרטי החשבון/אישור מהבנק )
שם הבנק מספר סניף מספר חשבון שם בעל החשבון
5 .פרטי מוטבים לאחר תחילת תשלום הקצבה הראשונה
שם משפחה שם פרטי מס' זהות תאריך לידה קרבה למבוטח חלק המוטב ב -%
(סה "כ %100(
- 
6 .נא סמן את הטפסים המצורפים לטופס בקשה זה (* טפסי חובה )

צילום תעודת זהות של מבקש הקצבה

צילום המחאה מבוטלתאישור מהבנק

טופס
 אישור פקיד שומה
הצהרות המוטב :
הנני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי הינם נכונים הנני מתחייבת להודיע לכם על כל שינוי שיחול באחד או יותר
מהפרטים שמסרתי
ידוע לי כי החל ממועד קבלת הקצבה הראשונה לא תהא כל אפשרות לחרטה ולא ניתן יהיה למשוך או להעביר כספים
מן הפוליסה או לבחור במסלול קצבה אחר
ידוע לי כי הקצבה כפופה להסדר התחיקתי ולתנאי הפוליסה ממנה היא משולמת
ידוע לי כי במידה והקצבה מחויבת במס על פי דין ינוכה מס בשיעור המקסימלי ליחיד כדין אלא אם אמציא
למשרדי החברה מסמכים המורים אחרת מרשויות המס
אני מצהיר כי אני פועל בעבור עצמי ולא בעבור אחר בהתאם לצו לאיסור הלבנת הון
שימת לבך כי הנתונים המופיעים במכתב זה מועברים אליך במסגרת שירות הניתן ללקוחותינו על בסיס המידע המצוי
בחברה בכל מקרה של סתירה בין סכומי הקצבה המוצגים לך לבין המידע המצוי במערכות החברה יגברו הסכומים
המצויים במערכות החברה החברה לא תהא אחראית בכל מקרה של טעות ואו שגיאה במידה ויתגלו במידע המוצג
במכתבנו זה וכן לא תהא אחראית לכל נזק ואו הפסד שייגרמו ככל שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על הנתונים
המוצגים במכתבנו זה (טלח)
8 .חתימת מבקש הגמלה (המוטב):
שם פרטימשפחה : ________________ ______ תאריך: ________________ חתימה :___________________
-

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הנחיות מוטב במקרה פטירת בר הגמלה גיל שלישי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הנחיות מוטב במקרה פטירת בר הגמלה גיל שלישי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הנחיות מוטב במקרה פטירת בר הגמלה גיל שלישי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הנחיות מוטב במקרה פטירת בר הגמלה גיל שלישי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הנחיות מוטב במקרה פטירת בר הגמלה גיל שלישי

פקס: 072-2238190
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מנורה מבטחים, חיים וחסכון
טופס קל » חברות ביטוח » מנורה מבטחים » חיים וחסכון » טופס הנחיות מוטב במקרה פטירת בר הגמלה גיל שלישי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הנחיות מוטב במקרה פטירת בר הגמלה גיל שלישי להורדה

דילוג לתוכן