טופס הפנייה לביקור התייחדות למשפחה שכולה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס הפנייה לביקור התייחדות למשפחה שכולה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס הפנייה לביקור התייחדות למשפחה שכולה להדפסה

מה זה טופס הפנייה לביקור התייחדות למשפחה שכולה?

שם הטופס: טופס הפנייה לביקור התייחדות למשפחה שכולה - משרד הביטחון, אגף משפחות, הנצחה ומורשת.

תוכן הטופס: הטופס הנ"ל הוא טופס שנוצר על מנת להפנות בקשה לביקור התייחדות למשפחה שכולה של חייל נפל בצה"ל. הטופס כולל מגוון שדות שיש למלא על מנת לספק את פרטי הבקשה ופרטי המבקש הביקור. מטרת הטופס היא לאפשר למשפחה שכולה לבקש זמן שהייה בחו"ל במסגרת הנצחה לחייל הנפל ולהתייחס למסלולי השהייה בבית מלון או בכתובת פרטית בחו"ל.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי החייל הנפל:
- שם החייל ז"ל.
- מספר תיק במשרד הביטחון.
- תאריך הנפילה.
- בית הקברות בו קבור החייל.

2. פרטי המבקש הביקור:
- פרטים אישיים של המבקש הביקור (שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות/דרכון).
- שם משפחה ושם פרטי באנגלית.
- פרטי יצירת קשר בזמן השהייה בחו"ל (מספר טלפון, דואר אלקטרוני).
- קרבת מבקש הבקשה לחייל הנפל (אב/אם, אלמן/אלמנה, אח/אחות, יתום/יתומה).

3. פרטי הביקור:
- תאריכי הביקור המבוקשים.
- השהייה בחו"ל: בית מלון (כמות הלילות), כתובת מגורים (במידה וברצונם לשהות במקום קבורת החייל).
- עלות משוערת של כרטיס הטיסה.

4. פרטי חשבון בנק:
- פרטי הבנק, כולל קוד הבנק ושם הסניף, ומספר חשבון.

הטופס כולל הצהרה על מגורים בחו"ל, יחד עם חתימת המבקש על ההצהרה.

מטרת הטופס היא לאפשר למשפחות הנפלים לבקש את ביקור התייחדות בחו"ל במסגרת הנצחה לחייליהם הנפלים בשירות הצבאי.

טופס הפנייה לביקור התייחדות למשפחה שכולה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס הפנייה לביקור התייחדות למשפחה שכולה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס הפנייה לביקור התייחדות למשפחה שכולה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס הפנייה לביקור התייחדות למשפחה שכולה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

משרד הביטחון מדינת ישראל
אגף משפחות , הנצחה ומורשת
משרד הביטחון, אגף משפחות, הנצחה ומורשת
www.mishpahot-hantzaha.mod.gov.il | 03-7776700 :טלפוני שרות מרכז
אל: משרד הביטחון - אגף משפחות, הנצחה ומ ורשת
נציגות ישראל בחו" ל חובה למלא את השדות המסומנים ב *.
שם המדינה: תאריך
שם מגיש הבקשה: מספר תיק
תאריך העברת הבקשה נציגות מטפלת
הנדון: טופס הפנייה לביקור התייחדות למשפחה שכולה
פרטי החל ל
שם החלל ז"ל * מספר תיק במשרד הביטחון תאריך נפילה *
בית קברות בו קבור החלל * מס' אישי של החלל *
פרטים אישיים
1 שם משפחה * שם פרטי * מספר ת עודת זהות / מספר דרכון
*
שם משפחה באנגלית * שם פרטי באנגלית * מספר טלפון בזמן השהייה בארץ *
טלפון נוסף * טלפון בבית
כתובת מגורים בחו"ל *
דואר אלקטרוני
קרבת מבקש הבקשה
 אב / אם  אלמן / אלמנה  אח / אחות  יתום / יתומה
1
אם לא קיימת תעודת זהות ישראלית, יש להקליד מספר דרכון. משרד הביטחון מדינת ישראל
אגף משפחות , הנצחה ומורשת
משרד הביטחון, אגף משפחות, הנצחה ומורשת
www.mishpahot-hantzaha.mod.gov.il | 03-7776700 :טלפוני שרות מרכז
פרטי הביקור
מתאריך * עד תאריך )כולל( *
עלות משוערת של כרטיס הטיסה )ימולא ע"י המשרד( תאריך ביקור התייחדות אחרון *
זמן שהות בחו"ל )ביקור התייחדות ניתן למתגוררים לפחות שנה בחו"ל(
הסדרי שהייה למבקש הבקשה: )סמן ב x )
 בקשה לבית מלון )6 לילות, חצי פנסיון.(
בית המלון ניתן בסמוך למקום קבורת החל ל
עיר בישראל * מתאריך * עד תאריך )כולל( *
 השתתפות בסך 565 ₪ לכל תקופת השהייה.
)לצורך קבלת התשלומים יש למלא טופס לפרטי חשבון בנק בארץ/בחו"ל (
הערות
1 .נבקש ליידע אותנו בכל שינוי בחשבון הבנק של הפונה .
2 .לתשומת ליבכם ביטוח שהייתו של הזכאי בארץ יחול עליו .משרד הביטחון מדינת ישראל
אגף משפחות , הנצחה ומורשת
משרד הביטחון, אגף משפחות, הנצחה ומורשת
www.mishpahot-hantzaha.mod.gov.il | 03-7776700 :טלפוני שרות מרכז
הנדון: הצהרה על מגורים בחו" ל
הנני:
שם פרטי * שם משפחה * תעודת זהות *
מצהיר/ה בזאת שהנני תושב/ת חו"ל באופן מלא במדינת החל מתאריך )תאריך מלא כולל שנה(
תאריך __________________  הריני מאשר/ת חתימת המסמך באופן דיגיטלי
_____________________
חתימת המב קש
)במקרים בהם הטופס מוגש ידני( משרד הביטחון מדינת ישראל
אגף משפחות , הנצחה ומורשת
משרד הביטחון, אגף משפחות, הנצחה ומורשת
www.mishpahot-hantzaha.mod.gov.il | 03-7776700 :טלפוני שרות מרכז
הנדון: בקשה לעדכון פרטי אח/אחות /יתום/יתומה במערכת משרד ה ביטחון
אבקש לעדכן את פרטי האח/אחות יתום/יתומה במערכת משרד הביטחון כדלהלן :
פרטי החל ל
שם החלל ז"ל * מספר תיק במשרד הביטחון תאריך נפילה *
שמות ההורים *
פרטי אחות/אח / יתומה/יתום החלל:
שם משפחה * שם פרטי * מספר ת עודת זהות / מספר דרכון *
מספר טלפון בזמן השהייה בארץ * טלפון נוסף * טלפון בבית
כתובת מגורים בחו"ל *
דואר אלקטרוני
משפחה שאינה מתגוררת בישראל - יש למלא את הפרטים באנגלית
שם משפחה * שם פרטי * מספר תעודת זהות / מספר דרכון *
מספר תיק * רחוב* מספר *
עיר * מיקוד מדינה *
טלפון * טלפון נוסף פקס משרד הביטחון מדינת ישראל
אגף משפחות , הנצחה ומורשת
משרד הביטחון, אגף משפחות, הנצחה ומור שת
www.mishpahot-hantzaha.mod.gov.il | 03-7776700 :טלפוני שרות מרכז
דואר אלקטרוני
פרטי בנ ק
שם הבנק קוד הבנק
שם הסניף קוד הסניף מספר חשבון
במידה והבנק/סניף לא קיימים במערכות משהב"ט או שאינם מעודכנים, יש למלא הפרטים הבאים :
כתובת הבנק - רחוב
ישוב
בנקים לא ישראליים ולא אמריקאים :
IBAN SWIFT/BIC
מטבע התשלום שיטת תשלום
בקשה לפתיחת/ עדכון זכאי שיקום/ משפחות – ימולא ע"י משרד הבטחון
הגורם המבקש :
אגף שם טלפון
קונסוליה קוד חברה
2000  1000 
חובה לצרף את המסמכים הבאים
1 .צילום צ'ק ו/או מכתב מהבנק עם כל הנתונים הפיננסיים הר"מ
2 .מכתב מהפונה המבקש את השינוי/עדכון הנד רש

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס הפנייה לביקור התייחדות למשפחה שכולה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס הפנייה לביקור התייחדות למשפחה שכולה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס הפנייה לביקור התייחדות למשפחה שכולה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס הפנייה לביקור התייחדות למשפחה שכולה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס הפנייה לביקור התייחדות למשפחה שכולה

פקס: 073-3231399
כתובת לשליחת מכתבים: ניין משרד הביטחון, יעקב דורי, ת.ד976
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » אגפים ממשלתיים » אגף משפחות והנצחה » הנצחה » טופס הפנייה לביקור התייחדות למשפחה שכולה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס הפנייה לביקור התייחדות למשפחה שכולה להורדה

דילוג לתוכן <