טופס משוב אמצע שנה למתמחים בהוראה – עברית להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס משוב אמצע שנה למתמחים בהוראה - עברית. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס משוב אמצע שנה למתמחים בהוראה – עברית להדפסה

מה זה טופס משוב אמצע שנה למתמחים בהוראה - עברית?

טופס: משרד החינוך - הערכת מתמחים - משוב אמצע שנה למתמחים בהוראה - עברית

מטרת הטופס:
הטופס הוא חלק מתהליך הערכה שבו מנציחים משוב אמצע שנה למתמחים בהוראה בבתי ספר בישראל. המשוב מתבצע על פי מדדים הנמצאים במפת הממדים "להערכת מתמחים ומתמחות בהוראה ולמועמדות ולמועמדים לקביעות בהוראה". מטרתו העיקרית היא לספק למתמחים משוב ביחס לביצועם ולקבוע כיצד ניתן לשפר את הביצועים שלהם בתפקידם כחונכים בבתי הספר.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המתמחה בהוראה: כולל שם, מספר תעודת זהות, כתובת, מייל, מיקוד, ומספרי טלפון.
2. פרטי מוסד ההכשרה להוראה.
3. פרטי מנהל בית הספר וחונך המלווים את המתמחה בתקופת ההתמחות.
4. המשוב עצמו, הממומן על ידי המנהל והחונך, כולל:
- צפייה בשיעורי המתמחה.
- שיחה עם המתמחה בזיקה לממדים במפת הממדים להערכת מתמחים ומתמחות בהוראה.
- נקודות חוזק בעבודת המתמחה.
- נקודות הדורשות שיפור בעבודת המתמחה.
- תיאור מסכם של אופן היקלטות המתמחה בבית הספר.
- תגובת המתמחה למשוב.

טופס משוב אמצע שנה למתמחים בהוראה - עברית חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס משוב אמצע שנה למתמחים בהוראה - עברית מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס משוב אמצע שנה למתמחים בהוראה - עברית הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס משוב אמצע שנה למתמחים בהוראה - עברית להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

1
מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה
אגף א' התמחות וכניסה להוראה והערכת עובדי הוראה
משוב אמצע שנה - למתמחים בהוראה בבתי ספר
בזיקה למדדי ההערכה בכלי להערכת מתמחים
ימולא ע"י המנהל והחונך עד ה- 15 בינואר של שנת ההתמחות
'משוב אמצע שנה' ניתן כסיכום כתוב של שיחת המשוב שהתקיימה בהשתתפות מנהל/ת בית הספר, החונך/ת והמתמחה, במטרה לתת
למתמחה משוב על תפקודו בעבודה, ולהדריכו לקראת המשך עבודתו. המשוב יתייחס לממדי ההערכה המופיעים במפת המימדים "להערכת
מתמחות ומתמחים בהוראה ולמועמדות ולמועמדים לקביעות בהוראה". מפת הממדים תשמש כבסיס לשיחה וכמחוון בעת כתיבת המשוב.
המשוב של כל אחד מהשותפות/ים ישמש בסיס לשיחה, יכלול זיהוי של מה שנעשה היטב , זיהוי של מה שעדיין זקוק לשיפור ביחס לביצוע
ברמה הנדרשת, תוך התבססות על תצפיות , ייצוגים ועיגון בדוגמאות, וחשיבה על האופן שבו אפשר לשפר את הביצועים. המשוב יימסר
למתמחה על גבי טופס זה. עותק ממנו יועבר על ידי המתמחה לרכז/ת ההתמחות בהוראה, )רכז/ת הסטאז'(, במכללה או באוניברסיטה. עותק
נוסף יתויק בתיק האישי של המתמחה בבית הספר.
פרטי המתמחה בהוראה
-
שם המתמחה בהוראה מס' תעודת הזהות
כתובת Mail-E כתובת למשלוח דואר מיקוד
מס' טלפון מס' טלפון נוסף )נייד(
_______________________________
שם מוסד בו מתקיימת סדנת התמחות
______________________________
הוכשר להוראה במקצוע/ות
הוכשר/ה להוראה בשכבת גיל / בהתמחות שם מוסד ההכשרה להוראה
פרטים על מסגרת ההעסקה בתקופת ההתמחות
מתאריך עד תאריך שם בית הספר
שם מנהל/ת בית הספר מס' טלפון בית הספר סמל מוסד
שם המורה החונך/ת מס' טלפון )נייד( מס' תעודת הזהות
 כן  לא
כתובת Mail-E של המורה החונך/ת בוגר קורס להכשרת חונכים אם כן – היכן?
 כן  לא
מקצועות ההוראה
של המתמחה
היקף המשרה
בהתמחות
המתמחה
מחנך כיתה
כיתות ההוראה
של המתמחה2
'משוב אמצע שנה' – בהתבסס על מפת הממדים" להערכת מתמחים ומתמחות בהוראה ולמועמדות ולמועמדים
לקביעות בהוראה"
ימולא על ידי המנהל והחונך, על בסיס שיחת המשוב עם המתמחה
המשוב ממולא על סמך:
צפיית מנהל/ת בשיעורי המתמחה בתאריך/ים:_____________________________________
 צפיית חונך/ת בשיעורי המתמחה בתאריך/ים:______________________________________
שיח עם המתמחה, בזיקה לממדי ההערכה במפת הממדים להערכת מתמחים ומתמחות בהוראה ולמועמדות
ולמועמדים לקביעות בהוראה )מפת הממדים צורפה מאחור(.
התרשמות כללית בלבד וקבלת דיווחים
עדויות נוספות : ______________________________________________________________
נקודות חוזק בעבודת המתמחה בהסתמך על דוגמאות ספציפיות מעבודת המתמחה:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
נקודות הדורשות שיפור בעבודת המתמחה בהסתמך על דוגמאות ספציפיות מעבודת המתמחה:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________3
אתיקה מקצועית4
המלצות ספציפיות ודרכי פעולה להמשך:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
תיאור מסכם של אופן היקלטות המתמחה בבית הספר:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
תגובת המתמחה
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
על החתום:
___________________________ ______________________
שם מנהל/ת בית הספר חתימה
___________________________ ______________________
שם המורה החונך חתימה
___________________________ ______________________
שם המתמחה חתימה
____________________________ ______________________
שם מעריך נוסף אם היה חתימה
_________________________
תאריך התכנסות שיחת המשוב5

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס משוב אמצע שנה למתמחים בהוראה - עברית?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס משוב אמצע שנה למתמחים בהוראה – עברית, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס משוב אמצע שנה למתמחים בהוראה – עברית. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס משוב אמצע שנה למתמחים בהוראה – עברית.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס משוב אמצע שנה למתמחים בהוראה - עברית

פקס: 073-3931601
כתובת לשליחת מכתבים: רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד החינוך » הערכת מתמחים » טופס משוב אמצע שנה למתמחים בהוראה – עברית

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס משוב אמצע שנה למתמחים בהוראה - עברית להורדה

דילוג לתוכן