טופס נוהל פעילות ציבורית וחברתית להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס נוהל פעילות ציבורית וחברתית. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס נוהל פעילות ציבורית וחברתית להדפסה

מה זה טופס נוהל פעילות ציבורית וחברתית?

שם הטופס: נוהל פעילות ציבורית וחברתית במכללת קיי

תכלית הטופס: הטופס מתנה את הנחות הנהלתיות ואת הפרוצדורות למילוי בקשות וקיום פעילויות ציבוריות וחברתיות בשטחי המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, בהתאם לכללים והגבלות שנקבעו.

סעיפים נדרשים למילוי:
1.1 - קבלת אישור מוקדם
1.2 - המטרה של הנוהל
1.3.1 - אחריות הגורמים המאשרים
2.2 - תוכן הבקשה
3.2 - פרטים הנדרשים בבקשה
4.2 - חוות דעת אנשי הביטחון
5.2 - אחריות המארגנים לרישיונים והיתרים
6.2 - אופן קיום הפעילות
7.2 - אחריות אנשי הביטחון

תקציר: הטופס מגדיר את הנחות הנהלתיות לקיום פעילויות ציבוריות וחברתיות במסגרת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי. הטופס דורש מארגנים ומשתתפים להגיש בקשות מראש ולכלול פרטים מפורטים אודות הפעילות, המשתתפים והציוד הנדרש. גורמי המאשרים יעריכו את הבקשות ויפנו לאנשי הביטחון לחוות דעת. הטופס גם יודע על אחריות המארגנים לעמוד בתנאים ולקבל אישורים רלוונטיים לפעילויות כמו תליית חומרי תעמולה ורישיונים.

מטרת הטופס היא לשפר את הסדר ולהבטיח את ביצוע הפעילויות בצורה שמתאימה לסביבת המכללה, תוך שימור על הביטחון והלימודים.

טופס נוהל פעילות ציבורית וחברתית חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס נוהל פעילות ציבורית וחברתית מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס נוהל פעילות ציבורית וחברתית הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס נוהל פעילות ציבורית וחברתית להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מכללת קיי פרק: ביטחון נוהל 98.01.01
המאשר: פרופ'
לאה קוזמינסקי-
נשיאה
הוצא בתאריך: 17.1.22 תאריך עדכון: מהדורה:
חתימה: שם הנוהל: נוהל פעילות ציבורית וחברתית דף 1 מתוך 2
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי הנה מוסד חינוכי המקנה השכלה גבוהה והכשרה לתעודת
הוראה.
נוהל זה מקנה לבאי המכללה את האפשרות לחופש הביטוי במסגרת פעילות ציבורית וחברתית
בשטחי המכללה, תוך קיום נהלים מסודרים המפורטים בנוהל זה.
1 .כללי
1.1 קבלת אישור מוקדם מהגורמים המוסמכים לכל פעילות ציבורית וחברתית
בשטחי המכללה.
מטרה 1.2
נוהל זה מסביר כיצד יש לנהוג כדי לקיים פעילות ציבורית וחברתית )אספה או
כינוס( וכל הנלווה לכך, וזאת במטרה לשמור על הסדר ולמנוע פגיעה בלימודים
או פגיעה בגוף או ברכוש.
אין מטרת המכללה למנוע פעילות זו או להביע עמדה בנושא.
אחריות 1.3
1.3.1 הגורמים המאשרים במכללה הינם נשיא המכללה, המשנה לנשיא
לעניינים אקדמיים, סמנכ"ל או דיקאן הסטודנטים, בהתאם לנושא.
נושאים מסוימים ידרשו החלטת הנהלה. כל זאת יתקיים בתיאום מלא
עם אנשי הביטחון במכללה.
2 .תוכן הנוהל:
1.2 מי מבאי המכללה )סטודנט, מרצה או עובד מנהלי( המבקש לקיים פעילות
ציבורית וחברתית בשטחי המכללה , יגיש בקשה בכתב לגורם המאשר שבוע
מראש.
2.2 הסטודנטים יגישו בקשה לדיקאן הסטודנטים.
עובדי מנהל יגישו בקשה סמנכ"ל.
עובדים אקדמיים יגישו בקשה למשנה לנשיא המכללה.
במקרים של נושא הכולל את כלל באי המכללה יש להגיש את הבקשה לנשיא
המכללה.
3.2 בבקשה יש לכלול את הפרטים הבאים:
 נושא הפעילות.
 המארגנים ופרטיהם המלאים, וכן השתייכותם.
 תאריך ושעה.
 מספר המשתתפים הצפוי.
 הציוד בו יעשה שימוש )הגברה, מוסיקה, שילוט, במות, וכו'(
4.2 הגורמים המאשרים יפנו לקבל את חוות דעתם של אנשי הביטחון במכללה.
אנשי הביטחון ימסרו למקבלי ההחלטות את ההנחיות הברורות בכתב והללו
יחתימו את ראשי הפעילות על התחייבות אישית לעמוד בהן.
5.2 על המארגנים לקבל מרשויות החוק רישיון או היתר במידה והפעילות תוגדר
כהפגנה. כך על פי חוק. במקרה של אספה או כינוס יש לעמוד בנוהל ולקבל
אישור הנהלה כאמור לעיל. יעוץ בנושא יוכלו לקבל מאנשי הביטחון במכללה
שיכוונו אותם בפניה לרשויות המאשרות.מכללת קיי פרק: ביטחון נוהל 98.01.01
המאשר: פרופ'
לאה קוזמינסקי-
נשיאה
הוצא בתאריך: 17.1.22 תאריך עדכון: מהדורה:
חתימה: שם הנוהל: נוהל פעילות ציבורית וחברתית דף 2 מתוך 2
6.2 יודגש כי כל הפעילות בנושא ההיתר, כולל תשלום והוצאות אחרות יהיו על
חשבון המארגנים.
במידה ותהינה הוצאות כספיות/ אחרות הנוגעות לפעילות, לפני או אחרי סיומו,
תחייב המכללה את המארגנים בכל הוצאה. כל זאת על פי סמכות הגורם
המאשר, ובהתייעצות עם אגודת הסטודנטים )במידה והפעילות של
הסטודנטים(.
7.2 אופן קיום הפעילות(:
1.7.2 .הפעילות תתקיים אך ורק בשטח שיוקצה לכך ע"י המכללה.
2.7.2 חל איסור חמור על תליית חומרי תעמולה מכל סוג שהוא ברחבי
המכללה באופן הגורם השחתה, לכלוך או פגיעה אחרת ברכוש. על כך יש
לבקש אישור מראש ולעמוד בתנאי האישור היכן וכיצד תתבצע התלייה.
3.7.2 אחריות: אנשי הביטחון במכללה.
אי קיום התנאים המפורטים לעיל עלולה להוות עבירת משמעת שתגרור הליכי משמעת נגד
המעורבים.
נכתב ע"י ד"ר טלי בן ישראל, סמנכל"ית 17.1.22
אושר ע"י פרופ' לאה קוזמינסקי נשיאת המכללה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס נוהל פעילות ציבורית וחברתית?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס נוהל פעילות ציבורית וחברתית, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס נוהל פעילות ציבורית וחברתית. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס נוהל פעילות ציבורית וחברתית.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס נוהל פעילות ציבורית וחברתית

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » מוסדות לימוד » המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי » טופס נוהל פעילות ציבורית וחברתית

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס נוהל פעילות ציבורית וחברתית להורדה

דילוג לתוכן