טופס פורמט מל"ג לכתיבת סילבוס להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס פורמט מל"ג לכתיבת סילבוס. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס פורמט מל"ג לכתיבת סילבוס להדפסה

מה זה טופס פורמט מל"ג לכתיבת סילבוס?

שם הטופס: טופס המכללה האקדמית אחוה - לסגל - פורמט מלג לכתיבת סילבוס

תכלית הטופס: הטופס מכיל הנחיות ופרטים הנדרשים למילוי על מנת לכתוב סילבוס עבור קורס במסגרת המכללה האקדמית אחוה. הטופס מבהיר את דרישות המילוי, המבנה הנדרש לסילבוס, וההנחיות לכתיבת מקורות וביבליוגרפיה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מחלקה/חוג: המחלקה או החוג לו שייך הקורס.
2. חטיבה: במידה ויש, שנה"ל.
3. שם הקורס: שם הקורס המלא.
4. שם המרצה: שם המרצה של הקורס.
5. היקף הקורס: היקף הקורס בש"ש ובנק"ז.
6. דרישות קדם: דרישות קדם להשתתפות בקורס, בהתאם לשנתון ולהתייעצות עם ראש המחלקה/חוג.
7. סוג הקורס: סוג הקורס (שו"ת, שיעור, סמינר, סדנה וכו').
8. נושאי הקורס: רשימה של נושאי הקורס, בלי לכלול תאריכי שיעורים.
9. מטרות הקורס: מטרות הקורס בפסקה רצופה.
10. מבנה הקורס: השיטות שבהן תינתן הוראה ולמידה, חובות הסטודנטים, משקל הקרדיטים ודרכי הערכה.
11. כמות השיעורים: מספר השיעורים במהלך הקורס.
12. שיעור נושא מקורות: השיעור בו ייעבר החומר הנלמד והקריאות המקושרות.
13. ביבליוגרפיה: רשימת המקורות הקריאה בקורס, לרשימת חובה ולרשימת רשות.

מטרת הטופס: לספק הנחיות והכוונה למרצים בעריכת סילבוס לקורסים במכללה, ולהבטיח כי הסילבוס יענה לדרישות האקדמיות והפורמטינג הנדרש.

טופס פורמט מל"ג לכתיבת סילבוס חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס פורמט מל"ג לכתיבת סילבוס מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס פורמט מל"ג לכתיבת סילבוס הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס פורמט מל"ג לכתיבת סילבוס להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

• חשוב להקפיד ולכתוב את הסילבוסים לפי הפורמט המצורף בקובץ WORD בלבד.
• יש להזין את הטקסט לפי הקטגוריות ולהשתמש בעברית בפונט David גודל 12 ובאנגלית בפונט
.1.5 רווח, 12 גודל Times New Roman
• אנא הקפידו על כתיבת פרטי ביבליוגרפיה מלאים לפי הנוסח המקובל בכל תחום.
• אורך הסילבוס לא יותר משני עמודים
נא למחוק את כל ההנחיות לאחר סיום כתיבת הסילבוס.
סילבוס שלא יענה לדרישות הללו יוחזר למרצה לתיקון.
בית הספר למדעיםבית הספר לחינוךבית הספר לתארים מתקדמים )מחק /' את המיותר(
מחלקה/חוג: יש לרשום מחלקה או חוג לו שייך הקורס
חטיבה: במידה ויש
שנה"ל: תשפ"ב
שם הקורס:
שם המרצה:
היקף הקורס )בש"ש ובנק"ז(:
דרישות קדם: יש לרשום דרישות קדם בהתאם לשנתון ובהתייעצות עם ראש המחלקה / חוג.
סוג הקורס: שו"ת )שיעור+תרגיל(, שיעור, סמינר, סדנה )מחק/' את המיותר(
נושאי הקורס:
יש למספר את הנושאים, אך אין לכתוב תאריכי שיעורים .
מטרות הקורס:
יש לרשום את מטרות הקורס בפסקה רצופה. יש לזכור שמטרה מתחילה תמיד ב" ל" הפועל. אין לרשום יותר מאשר
.שורות 6-8
מבנה הקורס:
יש לרשום את שיטות ההוראה, למשל, הלומדים יתנסו בשיטות הוראה ולמידה שונות: למידה פרונטאלית,
למידה פעילה, למידה בסביבה מתוקשבת ולמידת עמיתים. כמו-כן הם יתנסו גם בלמידת חקר בקבוצות.
חובות הסטודנט, משקל כל אחת מהמטלות ב חישוב הציון בקורס ודרכי הערכה:
יש לרשום את חובות הקורס וחלוקה לאחוזים של כל סעיף )סה"כ %100 .)
ניתן לכתוב נוכחות חובה, אך לא כחלק מהציון!
ציון מעבר מינימלי בכל הקורסים הוא 60 בלבד, למעט בפדגוגיה - עבודה מעשית ציון עובר 70 בלבד. מהלך לימודים על פי נושאים ומפגשים ורשימות קריאה מפורטות )בחלוקה לחובה ולרשות(, תוך ציון
הפרקים/עמודים הרלוונטיים מתוך חומר הקריאה:
במקורות ניתן לכתוב קיצור כמו שמקובל במאמרים, למשל (2018 (Plony ,אך לציין הפרקים/עמודים
הרלוונטיים. כמות השיעורים בין 14-12( בהתאם לאורך הקורס לפי לוח שנה(.
שיעור נושא מקורות
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ביבליוגרפיה
קריאת חובה:
יש לכתוב ברשימת חובה, לא יותר משמונה פריטים.
במדעי החברה )חינוך, פסיכולוגיה, ועוד( הפריטים צריכים להיות כתובים לפי כללי APA .ניתן לקבל הנחיות
לכתיבה לפי APA במזכירות האקדמית.
לדוגמה:
אופלטקה, י' )2007 .)כח, סמכות ופוליטיקה בבית הספר. בתוך: י' אופלטקה )עורך(, יסודות מנהל החינוך:
מנהיגות וניהול בארגון חינוכי )עמ' 85-106 .)חיפה: פרדס הוצאה לאור.
Hornby G., & Lafaele, R. (2011). Barriers to parental involvement in education: An explanatory
model. Educational Review, 63(1), 37-52.
במדעי החיים, במידה והפריטים צריכים להיות כתובים לפי Chicago( לעיתים נדרשת כתיבת מקורות שונה(:
Grazer, Brian, and Charles Fishman. A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life. New
York: Simon & Schuster, 2015.
במידה ואינכם בטוחים לפי אילו כללים עליכם לכתוב, שאלו את ראש המחלקה/חוג/תכנית.
קריאת רשות:
*לפניות ולהתייעצות בנושא מניעת הטרדה מינית ניתן לפנות אל ד"ר יעל שגב, אחראית למניעת הטרדה
yaelse@live.achva.ac.il :מינית
*סטודנטים עם מוגבלות או לקות למידה הזקוקים להנגשת חומרים בקורס זה, מוזמנים לפנות אל המרצה כדי לדון
באפשרויות ההנגשה השונות. בנוסף, מומלץ ליצור קשר בהקדם האפשרי עם צוות הייעוץ בדיקן הסטודנטים כדי לבדוק
זכאות להתאמות בדרכי היבחנות וטיפול רגשי:
יועצת המכללה לסטודנטים עם לקות למידה: il.ac.achva@limudit_tmicha
רכזת נגישות לסטודנטים עם מוגבלות: il.ac.achva@negishut
psychology@achva.ac.il :המכללה פסיכולוג
כל סטודנט יכול להיעזר במרכז הלימודי-טכנולוגי בכל הקשור לשימושי מחשב: חדר 211 il.co.achva@tech_merkaz

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס פורמט מל"ג לכתיבת סילבוס?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס פורמט מל"ג לכתיבת סילבוס, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס פורמט מל"ג לכתיבת סילבוס. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס פורמט מל"ג לכתיבת סילבוס.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס פורמט מל"ג לכתיבת סילבוס

פקס: 08-8588152
כתובת לשליחת מכתבים: כללת אחוה, ד.נ שקמים 7980400
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » מוסדות לימוד » המכללה האקדמית אחוה » לסגל » טופס פורמט מל"ג לכתיבת סילבוס

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס פורמט מל"ג לכתיבת סילבוס להורדה

דילוג לתוכן