טופס רשימת מסמכים נלווים – למכינה הייעודית ולקדם מכינה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס רשימת מסמכים נלווים - למכינה הייעודית ולקדם מכינה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס רשימת מסמכים נלווים – למכינה הייעודית ולקדם מכינה להדפסה

מה זה טופס רשימת מסמכים נלווים - למכינה הייעודית ולקדם מכינה?

שם הטופס: טופס רישום למכינה קדם אקדמית באוניברסיטת בר אילן

מטרת הטופס: הטופס הזה משמש למועמדים שמעוניינים להתקבל למכינה קדם אקדמית באוניברסיטת בר אילן. המטרה העיקרית שלו היא לאסוף את המידע והמסמכים הדרושים מהמועמדים על מנת להעריך את הזכאותם להתקבל למכינה ולמלגות אפשריות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המועמד, כולל שם, תעודת זהות, תמונת פספורט, ופרטי הסעיף החוקי בקשר להכנסות ההורים.
2. פרטי ההורים, כולל הכנסות, גירושין, מחלה, פטירת הורים, פרטי חשבון בנק.
3. פרטים נוספים כמו ילדים במשפחה ופרטים משפטיים כמו גירושין או פטירת הורים.
4. בחלק מהמקרים, דרושים מסמכים נלווים כמו תעודת גירושין, אישורי מביטוח לאומי, רשות מוסדות, וכדומה.

כדי להבטיח את התקבלותם למכינה קדם אקדמית, המועמדים צריכים למלא את הטופס במדויק ולצרף את כל המסמכים הנדרשים לפי ההוראות שבטופס.

טופס רשימת מסמכים נלווים - למכינה הייעודית ולקדם מכינה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס רשימת מסמכים נלווים - למכינה הייעודית ולקדם מכינה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס רשימת מסמכים נלווים - למכינה הייעודית ולקדם מכינה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס רשימת מסמכים נלווים - למכינה הייעודית ולקדם מכינה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

The Center for Designated Programs ייעודיות לתוכניות המערך
מכינה קדם אקדמית Program Academic-Pre
b a r i l a n . a c . i l *9392 :לשירותך המידע מוקד
משרד ראשי
03-5318254
DesigProg.biu.ac.il
המדור לתוכניות מובנות
03-5317957
DesigProg.biu.ac.il
המדור לזרועות הביטחון
03-5317005/6
mzb.biu.ac.il
מכינה קדם אקדמית
03-5317956
mechina-kda.biu.ac.il
קמפוס חרדי
077-2753094/8
DesigProg.biu.ac.il
לימודי תעודה
03-7384481
biu-es.ac.il
מסמכים נלווים לטופסי הרישום - מכינה קדם אקדמית
לנוחותך, להלן רשימת המסמכים והטפסים שיש לצרף לבקשתך להתקבל למכינה/קדם מכינה.
בהעדר המסמכים לא תובא בקשתך לדיון, לפיכך יש לדאוג לצירופם, על פי המפורט מטה:
סוג המסמך הערות
טופס השלמת נתונים טופס רישום מלא בעט כחול או שחור )טופס שימולא באופן חלקי יוחזר למועמד(.
טופס רישום למכינה טופס רישום מלא בעט כחול או שחור )טופס שימולא באופן חלקי יוחזר למועמד(.
מועמד שמוותר על מלגה – עליו למלא גם "טופס ויתור על בקשת מלגה".
טופס ויתור על בקשה למלגה תלמיד אשר אינו מעוניין להגיש בקשה למלגה יחתום על טופס זה ופטור מצירוף
המסמכים למלגה המפורטים בטבלה הבאה.
מועמד שמוותר על זכות זו, לא יוכל להגיש בקשה למלגה בהמשך השנה.
תמונת פספורט לצרף תמונת פספורט עדכנית
תעודת זהות צילום תעודת זהות של המועמד, כולל הספח
עולה חדש צילום תעודת עולה עד 7 שנים בארץ.
תעודת שחרור ותעודת הערכה
מהצבא
צילום תעודת הערכה שבו מצוין תאריך השחרור ומספר החודשים של השירות.
לקבלת מלגת לוחמים –יש לצרף בנוסף כרטיס שחרור זהב.
אין לצרף תעודת מילואים.
מועמד שהיה זכאי לפטור משירות צבאי – יש לצרף צילום הפטור מהצבא.
תעודת סיום שירות לאומי צילום תעודה המעידה על תאריך התחלה וסיום של השירות הלאומי.
ציון פסיכומטרי צילום ברור של ציון הפסיכומטרי. אם האישור אבד, יש ליצור קשר עם המרכז הארצי
לבחינות ולהערכה ולבקש העתק של ספח ציון הפסיכומטרי.
תעודת בגרות או גיליון ציונים צילום תעודת הבגרות או צילום גיליון הציונים- תוצאות בחינות ממשרד החינוך.
אם מסמך זה לא נמצא ברשותך ניתן להשיגו בתיכון שבו למדת.
בוגרי ישיבות / סמינר חרדי אם הנך בוגר ישיבה קטנה/גדולה - לצרף אישור ישיבות, כולל תאריך התחלה וסיום.
אם הנך בוגרת סמינר חרדי – לצרף גיליון ציונים / תעודת בגרות של הסמינר.
מסמכים לבקשת מלגה )יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים למצב המועמד/ת(:
חייל בודד אם הינך חייל/ת בודד/ה יש לצרף את המסמכים הבאים )יתר הסעיפים אינם רלוונטיים(:
1" .טופס מס' 1 "מהאגף והקרן לחיילים משוחררים )בטלפון 7776770-03.)
2 .פרטי חשבון בנק של המועמד/ת – כמפורט מטה.
חייל ששירת בצבא במסגרת
חרדית
אם שירתת בצבא במסגרת חרדית, יש לצרף פרטי חשבון בנק בלבד, כמפורט מטה ולעדכן את
המכינה על כך. )יתר הסעיפים הבאים אינם רלוונטיים(.
בדואים, דרוזים, צרקסים,
נוצרים ומוסלמים
אם שירתת בשירות צבאי או בשירות לאומי, יש לצרף את המסמכים הבאים )יתר הסעיפים אינם
רלוונטיים(:
1" .טופס מס' 2 - "אישור מגזר - מהאגף והקרן לחיילים משוחררים )בטלפון 7776770-03.)
2 .פרטי חשבון בנק של המועמד/ת – כמפורט מטה.
יוצאי אתיופיה שהינם חיילים
משוחררים )עד 5 שנים מיום
השחרור מהצבא/שירות לאומי(
יש לצרף את המסמכים הבאים )יתר הסעיפים אינם רלוונטיים(:
1 .ת"ז של שני ההורים ובה מצוין שההורים נולדו באתיופיה )בתעודת זהות הביומטרית ארץ
הלידה מופיעה בכרטיס הביומטרי מאחורה(.
2 .פרטי חשבון בנק של המועמד/ת, כמפורט מטה.The Center for Designated Programs ייעודיות לתוכניות המערך
מכינה קדם אקדמית Program Academic-Pre
b a r i l a n . a c . i l *9392 :לשירותך המידע מוקד
משרד ראשי
03-5318254
DesigProg.biu.ac.il
המדור לתוכניות מובנות
03-5317957
DesigProg.biu.ac.il
המדור לזרועות הביטחון
03-5317005/6
mzb.biu.ac.il
מכינה קדם אקדמית
03-5317956
mechina-kda.biu.ac.il
קמפוס חרדי
077-2753094/8
DesigProg.biu.ac.il
לימודי תעודה
03-7384481
biu-es.ac.il
בברכה,
צוות המכינה הקדם אקדמית
אב
אם
אב
אם
הכנסות הורים -שכירים
הכנסות הורים -עצמאים
אם ההורה עובד יותר משנה יש להביא טופס 106 לשנת 2020.
אם ההורה עובד פחות משנה יש לצרף 3 תלושי שכר אחרונים.
עובד מס' 1 או 2 חייב להביא אישור שאין לו תיק במס הכנסה, את המסמך יש להביא ממס הכנסה
בלבד.
צילום שומה ממס הכנסה לשנת המס 2019( טבלה כחולה(.
אישור זה ניתן להביא רק ממס הכנסה ולא מרואה חשבון.

.1

.2

.3
הורה שאינו עובד 1 .אם ההורה פוטר – יש לצרף מכתב פיטורין ממקום העבודה האחרון.
2 .אם מקבל/ת דמי אבטלה – יש לצרף אישור דמי אבטלה לשלושה חודשים אחרונים מביטוח לאומי
3 .אם לא מקבל/ת דמי אבטלה – יש לצרף אישור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד
וכן אישור מביטוח לאומי על אי קבלת קצבה.
אב
אם

.1
.2
.3
מועמד/ת נשוי/אה 1 .לצרף צילום תעודת נישואין
2 .נשוי/אה ללא ילד - לצרף הכנסות הורי המועמד/ת כאמור בהכנסות הורים.
3 .נשוי/אה + ילד - לצרף משכורת של בן/ת הזוג בלבד.
תעודת זהות של אחד ההורים יש לצרף צילום ת"ז של אחד ההורים, כולל הספח עם פירוט מספר הילדים.
יוצאי אתיופיה: יש לצרף צילום ת"ז של שני הורים כולל הספח עם פירוט מספר הילדים.
.1
.2

3 א
ב
גירושין/ מזונות
אם המועמד/ת או הוריו/ה גרושים יש לצרף:
1 .צילום תעודת גירושין.
2 .אישור על גובה דמי המזונות לשלושה חודשים אחרונים.
3 .אם לא ניתנים דמי מזונות, וישנם ילדים מתחת לגיל 18 ,יש לצרף:
א. אישור מביטוח לאומי על אי קבלת קצבה .
ב. סיכום מבית משפט על דמי המזונות.
נכות נכות הורים – לצרף אישור מביטוח לאומי על קצבת נכות ל-3 חודשים אחרונים,
במידה וההורה לא עובד, יש לצרף אישור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד כשכיר/עצמאי
נכות מועמד/אחים – לצרף אישור מביטוח לאומי על גובה אחוזי נכות.
מחלה מחלת מועמד/הורים – יש לצרף אישור רפואי המסביר בעברית ובשפה ברורה ממה סובל
המועמד/הורה ומה המגבלות הנלוות. )לא יתקבלו סיכומי מחלה שאינם בשפה העברית(.
פנסיה אם ההורה פנסיונר יותר משנה יש לצרף טופס 106 של הפנסיה ושל מקום העבודה הנוכחי לשנת
.2020
אם ההורה פנסיונר פחות משנה יש לצרף 3 תלושי פנסיה אחרונים.
הורה פנסיונר שמקבל פנסיה ולא עובד , יש לצרף אישור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד או אישור
מביטוח לאומי על מקבל פנסיה.
קצבת זקנה לצרף מסמך מביטוח לאומי על קצבת זקנה לשלושה חודשים אחרונים.
.1
.2
.3
פטירת הורים
פטירת אח
1 .לצרף צילום תעודת פטירה.
2 .לצרף מסמך מביטוח לאומי על קצבת השארים לשלושה חודשים אחרונים.
3 .לצרף פנסיה ממקום העבודה
לצרף צילום תעודת פטירה או צילום ת.ז. של ההורה בו מצוין ז"ל ליד שם האח.
פרטי חשבון בנק
של המועמד/ת
להביא אחד מ-2 המסמכים: 1 )צילום המחאה )צ'ק( של המועמד.
2 )אישור על ניהול חשבון בנק )אפשר להוציא מסמך זה מהאפליקציה
של הבנק( לא ניתן לשנות את פרטי חשבון הבנק במהלך שנת
הלימודים!
חתימת הורים על גבי טופסי
הרישום
יש להחתים את אחד ההורים על טופס הרישום, בסעיף "הצהרת הורים".
ללא חתימת הורים בסעיף זה הטופס יוחזר למועמד/ת.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס רשימת מסמכים נלווים - למכינה הייעודית ולקדם מכינה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס רשימת מסמכים נלווים – למכינה הייעודית ולקדם מכינה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס רשימת מסמכים נלווים – למכינה הייעודית ולקדם מכינה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס רשימת מסמכים נלווים – למכינה הייעודית ולקדם מכינה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס רשימת מסמכים נלווים - למכינה הייעודית ולקדם מכינה

פקס: 03-738-4009
כתובת לשליחת מכתבים: אנה ומקס ווב, רמת-גן 5290002
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » מוסדות לימוד » אוניברסיטת בר אילן » מכינה קדם אקדמית » טופס רשימת מסמכים נלווים – למכינה הייעודית ולקדם מכינה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס רשימת מסמכים נלווים - למכינה הייעודית ולקדם מכינה להורדה

דילוג לתוכן