טופס 8422 – תוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס 8422 - תוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס 8422 – תוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים להדפסה

מה זה טופס 8422 - תוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים?

שם הטופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - קרנות - 8422

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת סיוע ומימון לתוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. תאריך
2. שם הארגון (הפונה)
3. מעמד משפטי
4. כתובת
5. טלפון
6. טלפון נייד
7. פקס
8. איש הקשר לתוכנית ותפקידו
9. כתובת דואר אלקטרוני
10. מספר הסטודנטים הלומדים כיום במסגרת לפי חלוקה לתחומים השונים
11. מספר הסטודנטים בעלי הצרכים המיוחדים הלומדים כיום במסגרת
12. תיאור התוכנית לפיתוח מרכז התמיכה
13. מטרות התוכנית
14. פירוט השירותים הקיימים כיום
15. תיאור התוכנית המבוקשת העתידית
16. מדדי הצלחה לתוכנית
17. אוכלוסיות יעד
18. דרכים לשיווק התוכנית וגיוס האוכלוסייה
19. כוח האדם שיועסק בתוכנית
20. גורמים שותפים לפיתוח התוכנית
21. פירוט התקציב לפיתוח והפעלת התוכנית
22. מקורות המימון לתוכנית
23. פירוט התקציב המבוקש מהמוסד לביטוח לאומי לפי סוג הסיוע והיקפו
24. רשימת פרטי הציוד ועלותם במקרה שיש
25. תכנון ואומדן ראשוני לעלות השיפוץ/בנייה במקרה שיש
26. פירוט ההתחייבויות להמשכיות מימון התוכנית

שימו לב שיש גם דרישות לצרף מסמכים כמו תעודת רישום עמותה/חברה, אישור ניהול תקין ואישור תקף על ניהול ספרים וניכוי מס במקור.

טופס 8422 - תוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס 8422 - תוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס 8422 - תוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס 8422 - תוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

המוסד לביטוח לאומי עמוד 1 מתוך 3
אגף פיתוח שירותים )קרנות(
קרן לפיתוח שירותים לנכים
תוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים
עם צרכים מיוחדים
טופס בקשה לסיוע
תאריך:__________________
שם הארגון )הפונה( מעמד משפטי
כתובת טלפון
טלפון נייד פקס
איש הקשר לתוכנית ותפקידו כתובת דואר אלקטרוני
מספר הסטודנטים הלומדים כיום במסגרת לפי חלוקה לתחומים השונים:______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
מספר הסטודנטים בעלי הצרכים המיוחדים הלומדים כיום במסגרת:_________________
_________________________________________________________________
תיאור התוכנית לפיתוח מרכז התמיכה:
1 .מטרות התוכנית:________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2 .פירוט השירותים הקיימים כיום )לפי סוגי שירותים ומספר הסטודנטים מקבלי השירות(:____________________________________________________________
____________________________________________________________
)02/2009(8422/בל
3 .תיאור התוכנית המבוקשת העתידית, כולל תוכנית מקצועית, התייחסות לפירוט השירותים,
הפעילויות וההתערבויות המתוכננות לפי שלבים ולוח זמנים:_________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4 .מדדי הצלחה לתוכנית:____________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 .אוכלוסיות יעד – היקף אוכלוסיה פוטנציאלית לתוכנית, מאפייניה ופירוט סוגי הנכויות:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6 .דרכים לשיווק התוכנית וגיוס האוכלוסייה לפי צרכים, וסוגי מוגבלות:__________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7 .כוח האדם שיועסק בתוכנית, תפקידו, היקף המשרה ותחום האחריות )אפשר להתייחס גם לנושא
מתנדבים בתוכנית(:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8 .גורמים שותפים לפיתוח התוכנית:___________________________________
___________________________________________________________
תקציב:
בתקציב יש לכלול את כוח האדם, הוצאות הפעלה שוטפות חד-פעמיות ותשתיות )אם יש( פירוט
התקציב וגורמים מממנים
עמוד2 מתוך 31 .פירוט התקציב לפיתוח ולהפעלת התוכנית מפורט לפי שנים )הסיוע להפעלה הוא לתקופה של
עד 3 שנים(.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2 .מקורות המימון לתוכנית: )בחלוקה לגורמים השותפים(:____________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
)02/2009(8422/בל
עמוד 3 מתוך 3
3 .פירוט התקציב המבוקש מהמוסד לביטוח לאומי לפי סוג הסיוע והיקפו.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4 .ציוד מבוקש - יש לצרף רשימת פרטי הציוד ועלותם.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 .בשיפוץ/בנייה - יש לצרף תכנון ואומדן ראשוני לעלות השיפוץ/בנייה.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6 .פירוט ההתחייבויות להמשכיות מימון התוכנית בתום שלב הפיתוח והסיוע )לכל היותר
עד 3 שנים(.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
יש לצרף את המסמכים הבאים:
 תעודת רישום עמותה/חברה.
 אישור ניהול תקין.
 אישור תקף על ניהול ספרים וניכוי מס במקור. תעודת הכרה ממשרד החינוך כמוסד מוכר ובפיקוח.
חתימת המגיש:__________________ תאריך:_____________
)02/2009(8422/בל

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס 8422 - תוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס 8422 – תוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס 8422 – תוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס 8422 – תוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס 8422 - תוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » קרנות » טופס 8422 – תוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס 8422 - תוכנית לפיתוח מרכזי תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים להורדה

דילוג לתוכן